Mielenterveysongelmien kehityskulku voidaan usein katkaista jo alkumetreillä

Blogi 9.3.2022

Aloittaessani psykologin työuraani parikymmentä vuotta sitten aikuispsykiatriassa, vastaanotolleni saapui toinen toistaan vaikeammin ja kroonistuneemmin oireilevia, mielenterveyden häiriöistä kärsiviä ihmisiä. Moni heistä oli kärsinyt oireistaan pitkään, ja pyörinyt vuosia etsimässä apua joko perusterveydenhuollon palvelujen piiristä tai työterveyshuolloista. Sairauslomia ja lääkityskokeiluja oli ehtinyt olla usein paljon. Suurella osalla työkyky oli joko vakavasti uhattuna tai jo menetetty.

Myöhemmin urani jatkui työterveyshuollossa, jossa asiakkaiden ongelmat olivat kestäneet tyypillisesti lyhyemmän aikaa, mutta silti heidän psyykkiset voimavaransa eivät sillä hetkellä riittäneet työn vaatimuksista selviämiseen. Moni myös kertoi, että ongelmat ja oireet kuten työuupumus, masennus tai ihmissuhdeongelmat olivat toistuneet samanlaisina kerta toisensa jälkeen, vaikka työpaikan olosuhteet, työtoverit ja esihenkilöt olivat vaihtuneet moneen kertaan. He kertoivat esimerkiksi ajautuvansa aina uudelleen uupumukseen töissä tai joutuvansa konflikteihin samoista syistä esihenkilön tai puolisonsa kanssa.

Psykologina ja myöhemmin myös psykoterapeuttina olen oppinut, että varhaisten kokemustemme myötä meille rakentuu ikään kuin näkymättömiä käsikirjoituksia, jotka ohjaavat elämäämme. Niiden myötä löydämme itsemme usein hyvin samanlaisista asetelmista ihmissuhteissamme tai esimerkiksi samanlaisista rooleista työyhteisöissämme. Tilanteet työssä ja ihmissuhteissa herättävät toistuvasti meissä myös samanlaisia tunteita. Elämme näiden toistuvien ja joskus kärsimystä aiheuttavien käsikirjoitusten armoilla, osaamatta yksin niitä muuttaa. Samalla ne alkavat joskus nakertaa mielenterveyttämme ja aiheuttavat psyykkistä oireilua, kuten masennusta, ahdistusta tai uupumusta.

Psykoterapia on hoitomuoto, joka on kehitetty tämänkaltaisten psyykkisten ongelmien lievittämiseksi tai poistamiseksi. Se pohjautuu terapeuttiseen keskusteluun psykoterapeutiksi kouluttautuneen henkilön kanssa. Hoidossa voidaan käyttää myös erilaisia toiminallisia menetelmiä ja kotitehtäviä. Psykoterapiassa käsitellään usein henkilölle toistuvasti kärsimystä tai ongelmia aiheuttavia kokemuksia ja vaikeita tunteita, sekä mahdollisia aiempia raskaita elämänkokemuksia.

Psykoterapia on osoitettu vaikuttavaksi mielenterveyshäiriöiden hoitomuodoksi lukuisissa tieteellisissä tutkimuksissa ja oikea-aikaisesti kohdennettuna se voi lyhytkestoisenakin ehkäistä vaikeampien mielenterveyden häiriöiden syntymistä, tai auttaa jo puhjenneissa oireissa. Oikea-aikainen psykoterapeuttinen hoito on myös erittäin kustannusvaikuttavaa. Säästöjä syntyy mm. vähentyneiden sairauspoissaolopäivien, työn tuottavuuden paranemisen ja mielenterveyspohjaisten eläköitymisten ehkäisemisen myötä.

Työurani alusta lähtien olen miettinyt, että miksi emme tarjoa ihmisille ajoissa apua mielenterveyden haasteisiin ja ongelmiin? Miksi ongelmien ja oireiden annetaan pitkittyä ja pahentua, sen sijaan, että niiden juurisyihin puututtaisiin heti alkutekijöissään, esimerkiksi auttamalla ihmisiä muuttamaan ongelmallisia kokemisen, tuntemisen tai toimimisen tapojaan oikea-aikaisesti kohdennetun psykoterapian avulla.

Miten hienoa onkin siksi päästä nyt yhteistyössä Mehiläisen asiakasyritysten, työterveyshuollon sekä satojen psykoterapeuttiemme ja psykologiemme kanssa tekemään sitä, mistä olen parikymmentä vuotta haaveillut. Työterveyshuolto on avainasemassa ongelmien varhaisessa tunnistamisessa ja oikea-aikaisen hoidon tarjoamisessa. Mehiläisen mielenterveyden asiantuntijat tarjoavat porrastettua psykoterapeuttista tukea ja apua, alkaen Työterveyden Sparreista päätyen esimerkiksi 20 kerran lyhytpsykoterapiaan.

Mehiläisen omissa mittauksissa 10-20 kerran lyhytpsykoterapiassa todettiin tilastollisesti erittäin merkitsevä muutos potilaan subjektiivisessa hyvinvoinnissa ja kokemuksessa hoidon tuloksista sekä masennusoireissa (CORE-OM: n=86, p < 0.001; PHQ-9: n=87, p < 0.001).

Blogitekstin kirjoittaja Salla Myllys on psykologian tohtori, työterveyspsykologi ja psykoterapeutti, joka toimii Mehiläisen psykoterapiapalvelujen operatiivisena johtajana.

Lisää aiheesta