Ikääntyvien palveluita kehittämällä apuja Suomen julkisten päivystysten tilanteeseen

Blogi 22.12.2022

Suomessa julkisten päivystysten tilanne on ollut jo pitkään vaikea ja se on heikentynyt entisestään loppuvuonna 2022. Lehdistä on voitu lukea erittäin pitkistä odotusajoista, ambulanssien käännyttämisestä sairaaloiden ovelta sekä muun kiireettömän toiminnan alasajosta päivystysten heikon tilanteen vuoksi. Päivystystoiminta on Mehiläiselle tuttua toimintaa, sillä olemmehan me toimittaneet resursseja ympäri Suomea jo 18 vuoden ajan, kun Mediverkko Oy:n aikainen toiminta lasketaan mukaan.

Viimeisen vuoden aikana tilanne on heikentynyt selvästi ja kyseessä on monimutkainen ongelma, jonka juurisyyt ovat esimerkiksi:

  • Perusterveydenhuollon heikko hoitoon pääsy ja siten päivystysten kasvanut kuormitus
  • Koronapandemian aiheuttama hoitovelka sekä sen edelleen aiheuttama kuormitus mm. koronapotilaiden hoidon sekä henkilöstön sairaspoissaolojen myötä
  • Ikääntyneiden hoivan henkilöstövaje ja sen myötä kasvaneet ongelmat hoivakotipaikkojen riittävyyden suhteen
  • Vuodeosastojen kuormittuminen asiakkaiden jatkosijoitusten viivästyessä
  • Yhä huonokuntoisempien ikäihmisten hoitaminen kotiin ja esimerkiksi kotihoidon asiakkaiden kasvava hoidon tarve terveysasemilla ja päivystyksissä

Yksinkertaisia ratkaisuja ongelmien ratkaisemiseksi ei ole. Mikäli tavoitellaan kestävää ratkaisua, se vaatisi ongelmien juurisyihin puuttumista. Ratkaisut tulisi tehdä pidemmän aikavälin tavoitteiden päälle, eikä keksiä hetkellisiä laastariratkaisuja.

Yksi konkreettinen keino olisi parantaa ikääntyneiden lääkäripalvelujen laatua. Ratkaisu olisi kustannustehokas ja jopa nopeasti toteutettavissa oleva toimenpide hoitoketjujen parantamiseksi. Nykyisellään melko suuri osa tehostetun palveluasumisen lääkäripalveluista eri kunnissa on jo ulkoistettu yksityisille palveluntarjoajille ja näin saatu kustannussäästöjä sekä laatua palveluihin.

Lähtökohtana on monesti ollut tilanne, että kunta ei ole pystynyt itse tuottamaan kyseisiä palveluja. Kotihoidon lääkäripalvelut ovat suurimmaksi osaksi Suomessa julkisen sektorin itse tuottamaa. Tulevien hyvinvointialueiden kannattaisi nyt voimakkaasti panostaa kotihoidon asiakkaiden terveyspalveluihin, jotta tämä asiakasryhmä saisi laadukkaat terveyspalvelut kotiinsa, eikä näitä asiakkaita tarvitsisi kuljettaa ambulansseilla kuormittamaan terveysasemien kiirevastaanottoja ja yhteispäivystyksiä.

Mehiläinen on kehittänyt uuden ikääntyneiden hyvinvointimallin, jossa tietyn kotihoidon asiakasalueen hoidosta vastaamaan nimetään moniammatillinen geriatristen asiakkaiden hoitoon erikoistunut lääkäri-hoitajatiimi sekä konsultaatioväylät olennaisille erikoisaloille. Tulevilla hyvinvointialueilla on lukuisia haasteita, kuten pula ammattiosaajista, rahoitus tai sen puute, lääkärityön digitalisoituminen sekä hoitajien palkkakiistat ja työn kuormittavuus.

Mehiläisen tarjoama malli vastaa näihin haasteisiin tehokkaasti. Ikääntyvien hyvinvointimallin palvelut voidaan tuottaa perinteisiä malleja 20 % kustannustehokkaammin, tarjoamme lääkäreille etätyöpainotteisen työnkuvan sekä sairaanhoitajille uudenlaisen konsulttihoitajan työnkuvan. Meillä on useampia keskusteluita tulevien hyvinvointialueiden kanssa meneillään ja palaute uudesta mallistamme on ollut positiivista. Nähtävillä on selvästi halukkuutta ratkaista yhdessä aitoja ongelmia ja kehittää toimintaa riippumatta siitä kuka palvelun tuottaa ja tämän asenteen soisin lisääntyvät kaikkialla.

Mehiläinen on valmis auttamaan Suomen päivystyksiä tuottamalla laadukkaita ikääntyvien palveluita kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Palvelut voidaan käynnistää nopeallakin aikataululla ja ne räätälöidään hyvinvointialueiden tarpeita kuunnellen.

Rauhallista joulua ja erinomaista uutta vuotta 2023!

Blogitekstin kirjoittaja Josef Fakeh toimii julkisissa terveyspalveluissa erikoissairaanhoidon lääkäripalvelujen johtajana. Koulutukseltaan hän on tuotantotalouden insinööri ja hän on työskennellyt Mehiläisen palveluksessa vuodesta 2011 lähtien erilaisissa asiantuntijatehtävissä.