Tavoitteena laadukkaat kotiin tuotavat lääkäripalvelut

Blogi 30.8.2022

Mehiläisellä on ikääntyvien palveluiden lääkäriulkoistustoimintaa laajalla alueella Suomessa. Suurimmat palvelukokonaisuudet tuotamme Tampereen ja Helsingin kaupungeille ja Keusoten kuuden kunnan kuntayhtymään. Tavoitteena on jatkuva palveluiden kehittäminen yhdessä kuntien kanssa. Oman ajatukseni mukaan koko toimintaa ohjaavana ajatuksena on asiakkaalle tuotettava laadukas, hyvien hoitokäytäntöjen mukainen palvelu siten, että hän saisi asua mahdollisimman pitkään omassa asunnossaan. Palvelut tuotetaan asukkaan kotiin, mikäli suinkin mahdollista.

Osa tätä palvelua on toimiva lääkehuolto. Lääkehuollon toteuttamiseksi on palveluasumisen, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon yksiköissä ollut mahdollista ylläpitää suppeaa lääkevarastoa. Nämä lääkevarastot ovat pieniä, valikoimaltaan rajallisia varastoja, joita käytetään ennakoimattomiin ja äkillisiin lääkitystarpeisiin ja tilanteisiin. Lääkelain ja asetuksen muutos tekee hoivayksiköiden rajatut lääkevarastot luvan- tai ilmoituksenvaraisiksi. Lisäksi lääkevarastojen lääkevalikoimaan on suunniteltu rajoituksia. Jo elokuun alusta lähtien STM päätöksen mukaan aiemmin perustetuissa rajatuissa lääkevarastoissa ei enää saa säilyttää akuuttien infektioiden hoitoon tarkoitettuja antibiootteja, silmätippoja lukuun ottamatta.

Mehiläinen, yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa on ottanut asiaan kantaa. Ikääntyneiden hoitoon, geriatriaan ja palliatiiviseen hoitoon erikoistuneet lääkärit, Keusotessa, Tampereella, Helsingissä ja Vantaalla ovat kirjelmöineet uudistusta vastaan toukokuussa. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ei vielä ole ottanut lopullista kantaa esittämäämme huoleen. Keskustelu kuitenkin jatkuu.

Lääkevaraston lääkkeiden avulla on vältetty tilanteita, joissa ihmiset joutuvat päivystykseen. Myös vaikeiden infektioiden määrää on vähentynyt, kun antibioottihoito on toteutunut viiveettä. Toivottavasti tämä keskustelu johtaa hoitamiemme asukkaiden kannalta hyvään lopputulokseen.

Blogitekstin kirjoittaja sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri Juho Uusvaara  toimii Mehiläisen vastaavana geriatrina. Hän on väitellyt vuonna 2013 ikääntyneiden lääkityksestä ja siihen liittyvistä haitoista.