Kuorsaus kuriin hoidoilla

Kaikki ihmiset kuorsaavat joskus. Jos kuorsaus vaivaa joka yö, aiheuttaa päiväväsymystä ja unen laatu heikkenee, vaatii se tutkimista ja jonkinlaista hoitoa.

Mistä kuorsaus johtuu?

Kuorsaus on ääni, joka tulee nukkuessa. Se syntyy ylähengitysteiden rakenteiden värähtelystä ja osittaisesta ahtaudesta. Se ei sinänsä ole sairaus, vaan lievänä merkki tilapäisesti lisääntyneestä vastuksesta ylähengitysteissä.

Lievä kuorsaus ei edellytä hoitoa. Arvio kuorsauksen syystä on kuitenkin paikallaan, jos se häiritsee unta. Kuorsaajan kannattaa tarkistuttaa korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkärillä nielun ja ylähengitysteiden alue.

Mikä voi altistaa kuorsaukselle?

Jokaöisiä kuorsaajia on arvioitu olevan miehistä suunnilleen 25 % ja naisista 5 %*. Kuorsaaminen lisääntyy iän myötä, ja yli 60-vuotiaisista miehistä jo puolet ja naisista miltei kolmasosa kuorsaa joka yö.

Kuorsaukselle altistavat:

  • ylipaino
  • ahtaat hengitystiet
  • purentaongelmat
  • unilääkkeiden ja alkoholin käyttö.

Mitä eroa on kuorsauksella ja uniapnealla?

Kuorsaus on tyypillinen uniapnean oire, mutta kaikki, jotka kuorsaavat, eivät välttämättä sairasta uniapneaa. Uniapneassa hengityskatkojen vuoksi elimistöön ei kulkeudu riittävästi happea ja veren happipitoisuus laskee. Uniapnea voi johtua ylähengitysteiden ahtaumasta, ylipainosta ja keskushermostosta johtuvista syistä.

Lapsen kuorsaus

Isot nielurisat ja/tai kitarisa ovat usein syy lapsen kuorsaukseen – usein myös lapsen uniapneaan. Jos kitarisa ahtauttaa nenänielua, voi nenähengitys hankaloitua, mikä lisää kuorsaamista. Joskus myös tukkoinen nenä aiheuttaa ajoittaista kuorsausta.

Lapsen uniapnea voi kuorsauksen lisäksi ilmetä esimerkiksi levottomana nukkumisena ja painajaisiin heräämisenä. Lapsilla on todettu kuorsauksen hoidon vaikuttavan suotuisasti, esimerkiksi koulutehtäviin keskittymiseen.

Lue myös: Nielurisaleikkaus

Kuorsauksen hoito kotikonstein – laihduttamalla ja asentoa muuttamalla

Ennen erityisiä hoitotoimenpiteitä on hyvä lähteä hakemaan kuorsaamiseen ratkaisua elintapamuutoksista ja kotikonsteista, eli turvautua ts. konservatiiviseen hoitoon.

Ylipainoiset potilaat hyötyvät laihdutuksesta. Selinmakuulla kuorsaava voi saada apua nukkumisasentoa vaihtamalla. Selällään kuorsaava voi opetella uutta nukkumisasentoa esimerkiksi kiinnittämällä yöpuvun selkään pallon, joka estää selällään nukkumisen. Markkinoilla on myös erityisiä tyynyjä, reppuja ja eräänlaisia ”pakkopaitoja”, jotka helpottavat vatsallaan tai kyljellään nukkumista.

Miten kuorsausta hoidetaan?

Alkoholin ja rauhoittavien lääkkeiden käyttöä tulisi välttää ennen nukkumaanmenoa. Jotkut kuorsaajat hyötyvät nenähengitystä parantavista lääkkeistä tai sierainten laajentajista. Myös alaleukaa eteenpäin vetävät suukojeet, eli hammaskiskot, lisäävät ilmatilaa ja saattavat vähentää kuorsausta. Ne ovat ensisijainen hoitovaihtoehto, jos potilaan alaleuka on pieni tai sillä on taipumus ”loksahtaa” alas nukkuessa. Hammaskiskot (apneakiskot) voivat auttaa kuorsaamisen lisäksi lievään uniapneaan.

Voimakas jokaöinen kuorsauksen hoito sen sijaan vaatii hoitoa. Kuorsauspotilaan tilanteen selvittely aloitetaan vaivan syyn ja haitan tunnistamisesta. Ylähengitysteiden ahtaumassa korvalääkäri voi arvioida, onko tarvetta johonkin toimenpiteeseen. Suunielun, alanielun, kurkunpään ja nenän tutkiminen paljastaa hengitystie-esteiden sijainnit. Jos kyseessä on ylähengitysteiden ahtauma, korvalääkäri voi arvioida, onko tarvetta johonkin toimenpiteeseen. Esimerkiksi ylipainehengityshoidon (CPAP) aikana kuorsaus on lähes mahdotonta, mutta pelkän kuorsauksen hoidoksi sitä ei tarjota.

Kuorsausta ja uniapneaa voidaan tutkia unirekisteröinnillä, jossa kotona nukutaan yksi yö mittauslaitteen kanssa ja aamulla laite palautetaan. Laitteesta voi yön jälkeen lukea, onko yön aikana tullut hengityskatkoja tai kuorsausta.

Jos kuorsaus vaivaa, milloin ja miten tutkimuksiin?

Kuorsauksen hoidon tärkein perusta on mahdollisimman tarkka kuorsauksen syyn selvittäminen. Jos kuorsaus ei ole lievää, vaan alkaa haitata unen laatuasi ja jaksamistasi, kannattaa varata aika korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkärille. Lääkäri voi antaa lähetteen unirekisteröintiin.

Lähde: Kuorsauksen Käypä hoito *

Juttua varten haastateltu Töölön Mehiläisen korva-, nenä ja kurkkutautien erikoislääkäri Mari Heroa.

elokuu 2022viikko 32