Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund

I enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet får barn sitt första vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) vid 12–18 månader och en boosterdos vid 6 års ålder. Med två vaccinationer uppnås ett gott skydd för majoriteten av befolkningen, så även vuxna bör se till att vaccinera sig.

Om du inte har haft MPR-sjukdomarna eller fått MPR-vaccin, bör du låta vaccinera dig, i synnerhet om du ska resa till länder där epidemier av mässling, påssjuka och röda hund förekommer. I dylika fall rekommenderas vid behov två MPR-vaccinationer med minst en månads mellanrum. MPR-sjukdomarna förekommer fortfarande som epidemier i många mellan-, syd- och östeuropeiska länder och i synnerhet utanför Europa. Att du har haft en av sjukdomarna eller fått vaccin mot en av dem är inget hinder för MPR-vaccination.

Boostervaccination: boosterdoser ges inte till personer som har haft fler än en MPR-sjukdom eller någon gång fått två MPR-doser (vaccinationsskyddet är i skick).

Symtom på mässling

Mässling smittar lätt och är som obehandlad en farlig infektionssjukdom. I utvecklingsländerna är dödligheten i mässling fortfarande 10–15 procent. Smittan sprids via luften, via beröring och droppsmitta och den smittade sprider sjukdomen vidare redan två dagar innan symtomen börjar. Därför sprider sig sjukdomen effektivt. Global sett är mässling den främsta dödsorsaken bland barn som kan förhindras genom vaccination.

Symtom på mässling:

• feber och symtom i luftvägarna, såsom snuva och hosta
• ljuskänsliga ögon eller ögoninflammation
• utslag omkring 3–5 dygn efter de första symtomen.

Tillbaka till startsidan för vaccinationer >>