Marika Kumpuniemi

Neuropsykologian erikoispsykologi, PsL
Asiantunteva ja ammattitaitoinen neuropsykologi.

Vastaanotto käynnistyy jälleen syyskuussa 2023. Tervetuloa!

Tiedustelut p. 044 577 3907 ja marika.kumpuniemi@mehilainen.fi

Teen neuropsykologisia tutkimuksia ja kuntoutusta 16 vuotta täyttäneille. Voit hakeutua vastaanotolleni myös yksilölliselle keskustelu- ja neuvontakäynnille tai tulla tapaamiseen läheisesi kanssa. Toimin myös työterveyshuollossa. Voit olla yhteydessä työterveyslääkäriisi tai työterveyshoitajaasi lähetteen saamiseksi.

Olen perehtynyt mm. aktiivisuuden ja tarkkaavuuden (ADHD) sekä autismikirjon erityispiirteisiin, aivovammoihin ja aivoverenkiertohäiriöihin, työssä jaksamisen ja työkyvyn tukemisiin, oppimisen ja muistin arviointiin ja tukemiseen, sosiaalisen toimintakyvyn ja tunne-elämän haasteisiin, mielialan ja psyykkisen voinnin kuormitusoireisiin sekä kipuasioihin.

Työskentelyotteeni on kokonaisvaltaisesti huomioiva, tukea antava ja käytännönläheinen.

Olen työskennellyt pitkään aikuisten neuropsykologisen kuntoutuksen parissa. Minulla on kokemusta myös lasten, nuorten ja perheiden kuntoutuksesta.

Neuropsykologin vastaanotolla keskeistä on ihmisen tiedonkäsittelyn sekä käyttäytymisen ja tunnesäätelyn sekä näiden välisten suhteiden arviointi ja tukeminen. Neuropsykologisessa kuntoutuksessa tavoitteet muodostuvat yksilöllisesti ja voivat liittyä mm. keskittymisen, muistin, toiminnanohjauksen ja arjenhallinnan tukemiseen. Kohdennus kuntoutuksessa voi olla myös psyykkisten voimavarojen, arjenhallinnan, sosiaalisen toimintakyvyn, oppimisen sekä opiskelu- ja työkyvyn vahvistaminen.

Booking instructions

NEUROPSYKOLOGISET TUTKIMUKSET

Neuropsykologinen tutkimus, suppea 555 €

Neuropsykologinen tutkimus, laaja 740-1110€


NEUROPSYKOLOGINEN KUNTOUTUS
yksilöllinen neuropsykologinen kuntoutus: 140 € / 45 min (tarkistathan esim. Kelan harkinnanvaraisen neuropsykologisen kuntoutuksen omavastuuosuuden)

Specialities and special qualifications

  • Occupational healthcare psychologist
  • neuropsychological work quidance

Areas of interest

  • Neuropsychological examinations
  • Neuropsychological rehabilitation
  • Neuropshychiatry
  • Fatigue and burnout
  • Evaluations of psychological ability to work

Degree and title

  • Psychologist specialising in neuropsychology

Language proficiency

  • Finnish, mother tongue
  • English, fluent

Locations

Mehiläinen Pori
Kuninkaantie 3
Open today
08:00 - 18:00
Phone, Booking010 414 0200Price 0,084 €/min
Phone, Switchboard010 414 0112Price 0,0835 €/call + 0,1669 €/min
Mehiläinen Rauma
Sahankatu 2
Phone, Booking010 414 0200Price 0,084 €/min
Phone, Switchboard010 414 0112Price 0,0835 €/call + 0,1669 €/min
Mehiläinen Kankaanpää
Opistonkatu 2
Open today
08:00 - 16:00
Phone, Booking010 414 0200Price 0,084 €/min
Phone, Switchboard010 414 0112Price 0,0835 €/call + 0,1669 €/min