Marika Kumpuniemi

Neuropsykologian erikoispsykologi, PsL
Customer rating 9.8
An average from 24 months, when above 25 answers
Asiantunteva ja ammattitaitoinen neuropsykologi.

Vastaanottoajat ovat mahdollisia myös etäyhteydellä kaikille asiakkaille.

Toteutan neuropsykologista yksilökuntoutusta Porissa, Kankaanpäässä ja Raumalla. Voit kysyä vapautuvia kuntoutuspaikkoja puhelimitse tai sähköpostilla.

Voit hakea maksusitoumusta kuntoutukseen esimerkiksi seuraavasti:

Kelan vaativa lääkinnällinen neuropsykologinen kuntoutus: edellyttää hoitavan lääkärin yhteistyössä laaditun kuntoutussuunnitelman ja neuropsykologisen tutkimuksen lausuntoineen

Kelan harkinnanvarainen neuropsykologinen kuntoutus: edellyttää erikoislääkärin (neurologi, lastenneurologi, psykiatri, foniatri, lastenpsykiatri tai nuorisopsykiatri) B-lausunnon tai kuntoutussuunnitelman, neuropsykologisen tutkimuksen lausuntoineen sekä KU131-hakemuksen Kelaan. Huomioithan, että harkinnanvaraiseen kuntoutusmuotoon liittyy kuntoutujan omavastuuosuus kuntoutuskustannuksista.

Vakuutusyhtiön maksusitoumus kuntoutukseen

Kuntoutukseen voi hakeutua myös omakustanteisesti.

Teen myös neuropsykologisia tutkimuksia.

Neuropsykologin vastaanotolla kohdennus on ihmisen tiedonkäsittelyn (mm. havaintojen tekeminen, kielelliset ja ajattelutoiminnot, muisti, päättely, toiminnan ohjaaminen ja tarkkaavaisuus), käyttäytymisen ja tunnesäätelyn sekä näiden välisten suhteiden arvioinnissa ja tukemisessa.

Työterveyshuollossa teen yksilöllisiä arviointeja ja neuvontakäyntejä liittyen psyykkiseen (esim. mieliala ja psyykkinen vointi) ja kognitiiviseen (esim. muisti ja keskittyminen) työkykyyn. Ohjaus- ja neuvontakäynneillä huomioidaan ja tuetaan työssä jaksamisen psyykkisiä voimavaroja kokonaisvaltaisesti ja mietitään keinoja esim. työssä selviytymiseen, palautumiseen ja kognitiiviseen ergonomiaan.

Olen perehtynyt neuropsykologiaan, kivun ja stressin hallintaan, vuorovaikutusasioihin, mielialan ja unen tukemiseen, uupumuksen ja ahdistuneisuuden lievittämiseen sekä jaksamisen keinoihin arjen sisältöjen ja työelämän yhteensovittamisessa.

Minulla on kokemusta kuntoutuspsykologin työstä vuodesta 1999 lähtien. Olen toiminut mm. neurologisen ja neuropsykologisen, ikääntyneiden, työkyky-, kipu- ja neuropsykiatrisen perhekuntoutuksen sekä sopeutumisvalmennuksen parissa.

Lähestymistapani on kokonaisvaltaisesti tilannetta huomioiva, keinoja etsivä ja tukea antava. Hyödynnän työssäni myös lyhytterapeuttista otetta, mm. Interpersoonallinen psykoterapia.

Otan vastaan sekä yksityisasiakkaita että työterveyshuollon asiakkaita.

Voit tarvittaessa kysyä minulta lisätietoja! p. 044 5773907

Booking instructions

NEUROPSYKOLOGISET TUTKIMUKSET Neuropsykologinen tutkimus, max 2 tuntia 374€ Neuropsykologinen tutkimus, max 3 tuntia 561€ Neuropsykologinen tutkimus, max 4 tuntia 744€ Neuropsykologinen tutkimus, yli 4 tuntia 1023€ NEUROPSYKOLOGINEN KUNTOUTUS yksilöllinen neuropsykologinen kuntoutus: 140€ / kerta (tarkistathan esim. Kelan harkinnanvaraisen neuropsykologisen kuntoutuksen omavastuuosuuden)

Specialities and special qualifications

  • Short-term therapy
  • Occupational healthcare psychologist

Areas of interest

  • Neuropsychological examinations
  • Neuropsychological rehabilitation
  • Neuropshychiatry

Degree and title

  • Psychologist specialising in neuropsychology

Language proficiency

  • Finnish, äidinkieli
  • English, sujuva

Services

  • Lyhytterapia­, Työterveys

Locations

Mehiläinen Pori
Kuninkaantie 3
Open today
10:00 - 14:00
Phone, Booking010 414 0200Price 0,084 €/min
Phone, Switchboard010 414 0112Price 0,0835 €/call + 0,1669 €/min
Mehiläinen Rauma
Sahankatu 2
Closed today
Phone, Booking010 414 0200Price 0,084 €/min
Phone, Switchboard010 414 0112Price 0,0835 €/call + 0,1669 €/min
Mehiläinen Kankaanpää
Opistonkatu 2
Closed today
Phone, Booking010 414 0200Price 0,084 €/min
Phone, Switchboard010 414 0112Price 0,0835 €/call + 0,1669 €/min
lokakuu 2021viikko 41