Mehiläisessä käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet

FIN3

Eturauhassyöpätutkimus FIN3 on Mehiläisen ja Tukholman Karoliinisen instituutin yhteinen tutkimusprojekti, jonka tavoitteena on kehittää eturauhassyövän diagnostiikkaa siten, että syöpä voitaisiin todeta nykyistä aiemmin samalla välttäen tarpeettomia tutkimuksia ja ylidiagnostiikkaa.

Lue myös:
Eturauhassyöpätestille innovaatiopalkinto – Mehiläinen vetää kehitysprojektia Suomessa
Kysymyksiä ja vastauksia – Eturauhassyöpätutkimus FIN3
Mehiläisen tutkimus vahvistaa: eturauhassyövän diagnostiikkaa paranee uuden verikokeen avulla – tarpeettomien tutkimusten välttäminen vähentää potilaan ja terveydenhuollon kuormaa

CoroPrevention

Mehiläinen on mukana Suomessa laajaan kansainväliseen sydänsairauksien ennaltaehkäisyyn keskittyvässä kliinisessä tutkimuksessa. CoroPrevention-tutkimukseen osallistuu 12 000 sydänpotilasta EU-maista Suomen lisäksi Portugalista, Kreikasta, Italiasta, Puolasta ja Saksasta. Hankkeessa sovelletaan tarkennettua laboratoriodiagnostiikkaa, kuten Hertta-keramiditestiä, elintapavalmennusta mobiilisovellusta hyödyntäen sekä lääkehoidon optimointia.

Tutkimuksen tavoitteena on luoda uusi ennaltaehkäisevä hoitopolku ja samalla sisällyttää se osaksi eurooppalaisia hoitosuosituksia. Näin se saadaan laajamittaiseen käyttöön.

Tutkimuksesta ovat uutisoineet mm. seuraavat mediat: Mediuutiset , Lääkärilehti , Helsingin Sanomat 

HumEx

Mehiläinen on mukana empatiaa ja laadukasta digivuorovaikutusta tutkivassa HumEx-projektissa. Tutkimushanketta koordinoi Helsingin yliopiston kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö. Mehiläisen kanssa toteutettavassa tutkimuksessa selvitetään lääkärin ja potilaan chat-vuorovaikutuksen onnistumiseen liittyviä tekijöitä. Lisätietoa HumEx-projektista. 

GENERISK

Mehiläinen oli mukana GeneRISK-tutkimuksessa joka käynnistyi osana Business Finlandin rahoittamaa laajaa Yksilöllistetty diagnostiikka ja hoito (GET IT DONE) -ohjelmaa.

Mehiläisessä tutkittiin geenitiedon hyödyntämistä sydän- ja verisuonisairauksien riskikartoituksessa, sekä onko potilaiden elintapoihin mahdollista vaikuttaa tarjoamalla yksilöllistä riskitietoa. Lue lisää GeneRISK-tutkimusprojektin tuloksista tästä. GET IT DONE -ohjelmassa tehtiin lisäksi tutkimuksia muun muassa antibioottien turhan käytön vähentämiseksi.

GeneRISK-tutkimus jatkuu nyt GeneRISK COVID-19 -tutkimuksena. Kiitämme kaikkia tutkimukseen tähän saakka osallistuneita!

Lisätietoja: Kristina Hotakainen, Laboratoriosektorin johtaja

Lue myös lehdistötiedote: Tutkimus vahvistaa: tieto riskeistä motivoi elintapamuutoksiin – digilääkärin tuki merkittävä

GENNA

Genna -tutkimusprojektin tausta on GeneRISK -tutkimuksessa. Genna-tutkimusprojektissa selvitetään, miten yhdistämällä digilääkäripalveluita ja aiempaa yksilöllisempää tietoa sairastumisriskistä voidaan kannustaa yksilöä ennaltaehkäiseviin elintapamuutoksiin. Pilottiprojektiin osallistuvat saavat digilääkärin apua sairastumisriskin arviointiin ja elintapamuutoksiin ensimmäistä kertaa toimialalla. Genna-tutkimuksen toteuttavat Mehiläinen sekä Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM, Helsingin yliopisto.

Lue myös lehdistötiedote 

FINGUS

Tämän tutkimuksen toteuttavat yhteistyössä GE Healthcare (GEHC), joka on tutkimuksen toimeksiantaja ja rahoittaja sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, jossa päätutkijana toimii Juha Pärkkä. Lisäksi tutkimusryhmään kuuluu tutkimuslääkäri Markku Sumanen Lääkärikeskus Mehiläisestä. Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida erilaisia verenpainemittareita niillä mitattujen arvojen perusteella. Tarkoituksena on myös kerätä tietoa liittyen verenpainemittaukseen tuotekehitys-vaiheessa olevalla verenpainemittarilla. Tutkimuksen rekisterinpitäjä on GE Healthcare, joka vastaa tutkimuksen yhteydessä tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta.

digiTPS

Elokuussa 2020 alkanut DigiTPS on Työterveyslaitoksen TSR-rahoitteinen hanke, jossa Mehiläinen on mukana. Hankkeen tavoitteena on kehittää uudenlainen työpaikkaselvityksen toimintamalli hyödyntäen digitalisaatiota. Lisätietoja digiTPS hankkeesta. 

TYKYTUO

Mehiläinen on mukana Työterveyslaitoksen, Tampereen yliopiston ja Pihlajalinnan toteuttamassa TYKYTUO-hankkeessa, jonka koordinoijana toimii STM. Hankkeen tarkoituksena on kehittää vaikuttavaa ja tuottavaa työterveysyhteistyötä. Kehityksen kohteena on erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon sekä työterveyshuollon ja työpaikan välinen yhteistyö. Lisätietoja tutkimuksesta tästä. 

TYÖTERVEYS TILANNEKUVA

Mehiläinen on mukana työterveyslaitoksen hankkeessa, jonka tarkoituksena on tutkia työterveyshuollon toimintaa ja työhön liittyviä sairauksia. Lue lisää tutkimuksesta. 

TYÖOTE

Valtiovarainministeriön toimeksiantama TYÖOTE-hanke alkoi syyskuussa 2020. Tavoitteena on kehittää erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon välistä yhteistyötä, työikäisten hoitopolkujen sujuvoittaminen eri sektoreiden välillä ja työkyvyn tukitoimet. Hankkeessa laajennetaan Keski-Suomessa käytettyä toimintamallia muualle Suomeen. Lue lisätietoja hankkeesta tästä. 

NorDCaP

Mehiläinen oli mukana Tukholman Karoliinisen instituutin johtamassa pohjoismaisessa NorDCaP tutkimuskonsortiossa. Jakamalla osaamista, hoitopolkuja ja infrastruktuuria kumppaneiden kesken toimme yksilöllistetyn lääketieteen eturauhassyövän diagnostiikkaan ja hoitoon Mehiläiseen ja Suomeen. Tavoitteena oli vähentää ylidiagnostiikkaa ja lisätä merkittävien kasvainten havaitsemista sekä luoda eturauhassyövän koko diagnostiikan ja hoidon kattava pohjoismainen laatuorganisaatio.

Borrelioosi

Mehiläinen osallistui sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri Elisa Kortelan retrospektiiviseen rekisteritutkimukseen, jossa tutkittiin HUS:n infektioklinikan potilaiden borrelioosidiagnoosin todennäköisyyttä jälkikäteen tarkasteltuna.