Unettomuuden lääkkeetön hoito

Unettomuus voi vaivata välillä ketä tahansa. Unettomuutta aiheuttavia tekijöitä on monia, ja kukin reagoi niihin eri tavoin. Tilapäisestä unettomuudesta ei tarvitse huolestua, jos aamulla herää virkeänä ja muuten tuntee voivansa hyvin. Jatkuessaan unettomuus voi kuitenkin olla riski terveydelle ja hyvinvoinnille ja heikentää toimintakykyä myös työssä.

Lääkkeetön apu unettomuuteen

Mehiläisellä on unettomuuden hoitoon lääkkeetön hoitomuoto, uniryhmät. Lääkehoidosta voi olla apua joissakin tilanteissa, ja sen yksilöllisen tarpeen voi arvioida yhdessä lääkärin kanssa esimerkiksi työterveyshuollossa, yleislääkärillä tai muun sinua hoitavan lääkärin kanssa.

Uniryhmässä on tavoitteena lisätä uneen liittyvää tietoa, antaa käytännönläheisiä vinkkejä säännöllisen rytmin palauttamiseen ja unen laadun parantamiseksi. Ryhmässä pyritään vahvistamaan unta edistäviä tottumuksia, tunnistamaan ja vähentämään haittaavia tekijöitä, kuten unen yliyrittämistä ja huolta unettomuudesta. Ryhmä tarjoaa mahdollisuuden jakaa kokemuksia ja saada tukea unta parantaville, yksilöllisille ja tarpeellisille muutoksille.

Uniryhmiin voit tutustua palvelukaupassamme.

Unettomuuden hoitopolku

  • Unesta ja sen laadusta keskustellaan aktiivisesti työterveyshuollon vastaanotolla
  • Unta kartoittavia kysymyksiä on sisällytetty sähköisen työterveyskyselyn osioihin ongelman tunnistamiseksi riittävän varhain.
  • Pitkäaikaisen unettomuuden hoitoon suositellaan käytettäväksi ensisijaisesti kognitiivisia menetelmiä lääkehoitojen sijaan.

Uniryhmät

  • Mehiläisellä on uniryhmiä, joihin uniongelmainen potilas voidaan ohjata työterveyshoitajan tai työterveyslääkärin vastaanotolta
  • Ryhmiä on säännöllisesti isoilla paikkakunnilla sekä pienemmillä paikkakunnilla tarpeen mukaan.

Univalmentaja

  • Mehiläisellä on kokemusta univalmentaja-mallista osana unettomuuden hoitoa.
  • Univalmentajan vastaanotolle tullaan joko oman työterveyshoitajan tai työterveyslääkärin lähetteellä.
  • Univalmentaja tapaa unettomuudesta kärsivän 4-5 kertaa (1h kerrallaan)
  • Univalmentajat antavat unettomille kognitiivis-behavioraalista terapiaa unettomuuden hoitoon (CBT-I).
  • Henkilön sitoutuessa hoitoon ja menetelmiin tulokset ovat olleet hyviä.

Lue lisää:

Univalmennus

Työntekijälle apua unettomuuteen

Unen merkitys korostuu työelämässä, sillä uni vaikuttaa mm. aivojen toimintakykyyn ja nimenomaan niihin osa-alueisiin, joita ihminen tarvitsee tehdessään vaativaa ajattelua ja monimutkaisia tehtäviä. Univaikeudet voivat siten näkyä työntekijän työtehossa, mahdollisuudessa motivoitua työhönsä tai kykyyn ajatella luovasti tai ongelmanratkaisukeskeisesti.

Lisää aiheesta