Mutkattomasti työtapaturmasta työhön paluuseen

Mehiläisen kaikki toimipisteet ovat ottaneet käyttöön entisestään tehostetun hoitomallin, joka takaa saumattoman hoitoketjun työtapaturman ensihoidosta työntekijän työhön paluuseen. Mallin mukaisesti työntekijän kuntoutumissuunnitelma ja sairauslomatarve suunnitellaan aina yksilöllisesti vamman laadun, tehdyn leikkauksen, työpaikan ja työtehtävän mukaan.

Työtapaturman sattuessa on tärkeää hakeutua Mehiläisen vastaanotolle, jotta koko hoitopolku työtapaturmasta ja mahdollisesta leikkauksesta työhön paluuseen saadaan sujumaan nopeasti ja mutkattomasti. Mikäli lääkäri toteaa leikkaustarpeen, hän pyytää maksusitoumuksen leikkaukseen vakuutusyhtiöltä. Leikkausaika saadaan pääsääntöisesti sovittua 3-5 arkipäivän sisälle siitä, kun maksusitoumus on saapunut Mehiläiseen huomioiden vamman lääketieteelliset perustelun leikkausajankohdan valinnalle.

Leikkauksen jälkeen työterveyshoitaja on yhteydessä työntekijään joko ensimmäisellä tai toisella sairauslomaviikolla leikkauksesta riippuen. Työntekijä ja työterveyshoitaja alkavat valmistella työhön paluuta ottaen huomioon työntekijän työtehtävät sekä lääkärin antamat rajoitukset työliikkeiden ja kuormituksen osalta.

Työhön paluuta tukevassa tiimissä ovat mukana työntekijän, työnantajan, leikkaavan lääkärin ja työterveyshoitajan lisäksi tarvittaessa myös työfysioterapeutti ja työvalmentaja. Jos todetaan, ettei työntekijä voi jatkaa entistä työtään leikkauksesta ja kuntoutuksesta huolimatta, voidaan jo prosessin alkuvaiheessa lähteä suunnittelemaan mahdollisia uusia työtehtäviä ja koulutusta.

Read about the service in English

Läs om tjänsten på svenska