Selkäkipu on yleinen vaiva – uusi etäpalvelu tuo työfysioterapeutin kotisohvalle

Tuki- ja liikuntaelimistön oireet ja sairaudet ovat edelleen yksi suurimmista sairauspoissaolojen sekä työkyvyttömyyden syistä.

-Työfysioterapeuttina huomaan valitettavan usein, että jo lievät tule-oireet saattavat pitkittyessään muodostua haastaviksi työ- ja toimintakykyä alentaviksi ongelmiksi. Ongelmia on tyypillisesti hoidettu lääkärivetoisesti vastaanotoilla, mutta nyt kuntoutusta nopeuttavina keinoina yhä vahvemmin hyödynnetään fysioterapeutin osaamista jo aikaisemmassa vaiheessa esimerkiksi suoravastaanotoilla tai etäyhteyksin. Näiden rinnalle Mehiläinen on tuonut uuden palvelun, jossa yhdistyvät vahva asiantuntijuus ja uudenlainen toimintamalli. Pääsin pilotoimaan tätä uutta palvelua yhdessä yritysasiakkaidemme kanssa, työfysioterapeutti Antti Purstio kertoo.

Marraskuussa 2020 Mehiläisen Digiklinikalla käynnistettiin Tuki- ja liikuntaelinklinikan palvelupilotti, jossa Digiklinikan asiantuntijatiimiä tuli täydentämään työfysioterapeutti. Tule-klinikka toimii chat-vastaanottona, jossa asiakas saa apua akuuttien tuki- ja liikuntaelimistön vaivojen hoidossa. Tavoitteena on toimia tehokkaasti ja ratkaisukeskeisesti, tarjoamalla ohjausta esimerkiksi kivunhoitoon ja ensivaiheen omatoimiseen aktiiviseen harjoitteluun sekä tarjota neuvontaa kuntoutumisen etenemisen osalta. Pyrkimyksenä on saada asiakas nopeasti oikealle asiantuntijalle ja varhaisessa vaiheessa turvata asiakkaan työ- ja toimintakyky. Tule-klinikan tarkoituksena on tuottaa asiakkailleen lisäarvoa, ei korvata perinteistä vastaanottoa.

Matalan kynnyksen chat-palvelulla tarjotaan konkreettista hyötyä asiakkaiden harjoitteluun

Tule-klinikan toiminta perustuu vahvasti ennaltaehkäisevään työotteeseen – tavoitteena on tarjota asiakkaalle oireen helpottamisen kannalta oleellista tietoa. Mahdollisuuksien mukaan klinikalla voidaan antaa asiakkaalle myös käytännön harjoitteita, joista hän saa itselleen kirjalliset ohjeet mahdollisimman nopeasti ja vaivattomasti. Toisena tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn turvaaminen pidemmällä tähtäimellä, joka käytännössä tarkoittaa nopeaa tarkemman tutkimuksen tai kuntoutustoimenpiteiden arviota.

Usein vaiva saattaa aiheuttaa asiakkaalle hetkellisesti haasteita pärjätä työssään, jolloin suoravastaanotto koulutuksen saanut työfysioterapeutti voi tehdä asiakkaalle kirjallisen suosituksen tilapäisistä työjärjestelyistä työnantajaa varten tai kirjoittaa lyhyen sairauspoissaolotodistuksen. Digiklinikalla tehdään tiimityötä, joka on osa Mehiläisen moniammatillista työskentelytapaa, jolloin työfysioterapeutin on mahdollista tarvittaessa konsultoida myös lääkäriä.

Innovatiivinen ajattelu tekee Tule-klinikalla asioinnista joustavaa

-Pilotin aikana huomasimme, että asiakkaan kannalta Tule-klinikalla asiointi on yksinkertaista, nopeaa ja vaivatonta. Tule-oireisiin liittyy usein epätietoisuutta ja epävarmuutta paranemisen tai hoidon tarpeen suhteen, ja puutteet näissä saattavat johtaa oireiden pitkittymiseen ja monimutkaistumiseen.
Työterveyshuollon näkökulmasta etuna on, että asiakkaat löytävät helposti jo varhaisessa vaiheessa oman hoitotiimin luo, mikä helpottaa ja nopeuttaa työterveyshuollon työtä, Antti Pursio kertoo.

-Innovatiivinen ja rohkea ajattelu luovat mahdollisuuksia sekä ratkaisuja myös terveydenhuollonpalveluissa, jonka koronaviruspandemia on osoittanut esimerkiksi Mehiläisen Digiklinikan palveluiden käytön räjähdysmäisenä kasvuna. Toisaalta samaa rohkeutta ja innovatiivisuutta edellytetään myös palveluiden käyttäjiltä ja Mehiläisessä koemmekin, että asiakkaamme ovat mahdollistaneet jatkuvan tuote- ja palvelukehityksemme, Antti Pursio iloitsee.

Asiakkaat ovat kokeneet Tuki- ja liikuntaelinklinikan palvelun hyvänä kattavaan palvelutarjonnan lisänä ja palautteissa korostuvat sanat vaivattomuus ja asiantunteva palvelu. Mehiläisen työfysioterapeutit kokevat, että Tule-klinikka haastaa ja opettaa heille uudenlaista työskentelytapaa ja myös kehittää heidän ammattiaan uudella tavalla.

-Uusi palvelu mahdollistaa entistä nopeamman ja joustavamman tavan tarjota apua ja neuvontaa asiakkaille, ja tämä koetaan ennen kaikkea palkitsevana ja mielekkäänä tapana työskennellä. Palautteiden perusteella oli hienoa huomata, että asiakkaidemme lisäksi myös muiden ammattiryhmien edustajat kokivat meidät työfysioterapeutit tervetulleiksi osaajiksi Digiklinikan laajaan asiantuntijaverkostoon, kommentoi Antti Pursio.

Asiantuntijana kirjoituksessa toimi Mehiläisen fysioterapian kehityspäällikkö ja työfysioterapeutti Antti Pursio

Kiinnostuitko? Voit olla yhteydessä omaan asiakasvastaavasi tai työterveyden yhteyshenkilöösi saadaksesi palvelun käyttöönne. Voit olla meihin yhteydessä myös puhelimitse 010 414 0112 (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min) tai sähköpostitse myynti@mehilainen.fi