Mielen hyvinvoinnin palvelut työterveysasiakkaille

Tukea mielenterveyden haasteisiin tarvitaan yhä monipuolisemmin matalan kynnyksen palveluista pidempikestoisiin hoitoihin niin työntekijöiden, työyhteisöjen kuin esihenkilöiden tueksi. Mehiläinen Työelämäpalvelut pyrkii tarjoamaan laaja-alaisesti erilaisia mielenterveyttä edistäviä palveluita hyödyntäen koko työterveyden moniammatillisen tiimin eli työterveyslääkärin-, hoitajan-, psykologin kuin työfysioterapeutin ammattitaitoa. Työterveyden ammattilaisten yhteistyöllä löydetään oikeanlainen hoitomuoto ja hoidon vaikuttavuutta voidaan seurata tehokkaasti työkykyjohtamisen näkökulmasta. Tavoitteemme on mahdollistaa nopea hoitoon pääsy, jolla säästetään niin yksilön henkistä kuormitusta kuin yritykselle aiheutuvia kustannuksia.

Palveluiden käytöstä sovitaan aina yrityskohtaisesti. Kysy lisää palveluista omalta työterveyspsykologiltasi OmaMehiläinen-sovelluksessa tai ota yhteyttä myyntiin tai asiakkuusvastaavaasi

Työterveyspsykologin palvelut

Työterveyspsykologilta saat apua monenlaisiin lieviin ja vakavampiin mielen hyvinvoinnin haasteisiin. Vastaanotolla asiakkaan tilannetta arvioidaan aina huomioiden työn ja yksityiselämän vaikutukset jaksamiseen. Käyntiä varten tarvitset työterveyshoitajan tai -lääkärin lähetteen. Työterveyspsykologin vastaanottokäynnin voi hoitaa perinteisellä vastaanottokäynnillä, videovastaanotolla tai puhelimella.

Lue lisää: Työterveyspsykologin palvelut

Mielialavalmennus

Mielialavalmennuksen avulla asiakkaalle tarjotaan matalan kynnyksen keskusteluapua. Mielialavalmennus sopii henkilöille, joilla on masennusoireita tai muuten tarvetta henkiseen tukeen esimerkiksi elämän eri kriiseissä. Valmennuksia toteuttavat mielialavalmentajamme, jotka ovat lisäkoulutuksen saaneita työterveyshoitajia.

Lue lisää: Mielialavalmennus

Univalmennus

Univalmennuksen avulla voidaan vaikuttaa nukkumisen ongelmiin. Univalmennuksessa saat käytännön vinkkejä säännöllisen unirytmin palauttamiseen, unen laadun parantamiseen ja unta edistäviin tottumuksiin liittyen. Univalmennukseen voi hakeutua yksityis- tai työterveyshuollon asiakkaat ilman lähetettä. Univalmentajat ovat ei-elimellisiin unihäiriöihin lisäkoulutuksen saaneita työterveyshoitajia Vastaanotto voidaan toteuttaa perinteisenä vastaanottokäyntinä tai videovastaanottona.

Lue lisää: Univalmennus

Yksilölliset työkyvyn ja terveyden yläpitämisen ohjelmat

Tarjoamme tällä hetkellä 18 erilaista digituettua valmennusohjelmaa työkyvyn ja terveyden ylläpitämisen tueksi. Kokonaisuudesta löydät ohjelmia mielen hyvinvoinnin tukemiseen sekä mielenterveyden haasteisiin liittyen. Ohjelmat sisältävät viikoittain OmaMehiläiseen julkaistavia vinkkejä, harjoituksia ja videoita eri teemoista. Kaikkiin ohjelmiin kuuluu etätuki ja laajempiin kokonaisuuksiin myös työterveyden ammattilaisen tapaamisia. Tukimuoto ja ohjelma valitaan yksilöllisen tarpeen mukaan työterveydessä.

Lue lisää: Yksilölliset työkyvyn ja terveyden ylläpitämisen ohjelmat

Työterveyden Sparrit

Sparrien tavoitteena on tarjota henkilöstölle apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja nopeasti erilaisten mielenterveyden haasteiden ratkaisemiseen ja lievittämiseen. Sparrit mahdollistavat matalan kynnyksen ennaltaehkäisevän keskustelutuen työntekijöille ja yritykselle mahdollisuuden saada tietoa henkilöstön mielen hyvinvoinnin tilasta. Yritys saa yhtiökohtaiset raportit kliinisestä vaikuttavuudesta, loppukyselyn tuloksista sekä mielenterveydellisistä syistä johtuvien sairauspoissaolojen muutoksesta, kun osallistujia on yli 20 henkeä. Sparreihin ei tarvita työterveyshoitajan tai –lääkärin lähetettä.

Lue lisää: LähiTapiolan kanssa toteutettu pilotti: matalan kynnyksen lyhytterapiajaksosta lupaavia tuloksia
Lue lisää: LähiSparrista apua elämän solmukohtiin

Lyhytpsykoterapia

Työelämäpalveluiden tarjonnassa painottuvat erilaiset lyhytpsykoterapiat, joissa keskitytään eniten haittaavien, määriteltyjen ja rajattujen ongelmien käsittelyyn. Lyhytpsykoterapia on kustannustehokas hoito- ja kuntoutusmuoto, jonka avulla voidaan ylläpitää työntekijän työ- ja toimintakykyä. Psykoterapiaa voidaan toteuttaa yksilö-, pari- tai ryhmäterapiana ja sen kesto voi vaihdella muutamista kuukausista useampaan vuoteen. Psykoterapiaprosessi voi käynnistyä työterveyslääkärin vastaanotolta ja Kelan kuntoutuspsykoterapiaa varten tarvitset psykiatrian erikoislääkärin lausunnon.

Lue lisää: Psykoterapiapalvelut työterveyden asiakkaiden tukena

Videokirjasto hyvinvoinnin tueksi

Lifeclassin tuottama videokirjasto OmaMehiläinen-sovelluksessa sisältää videosisältöjä ja ohjeistuksia mielen hyvinvointiin ja hyvinvointiin työyhteisössä. Videokirjasto on maksuton kaikille asiakkaillemme ja työterveysasiakkaamme voivat tämän lisäksi käynnistää itselleen kolme erilaista neljän viikon valmennusta; Työkaluja mielen hyvinvointiin ja Arvio alkoholin käyttöäsi sekä esihenkilöille suunnattu Työkaluja työyhteisön tukemiseen. Löydät Lifeclass-videokirjaston OmaMehiläinen-sovelluksesta ja -verkkopalvelusta Lisää-valikon alta.

Lue lisää: Videoita oman hyvinvoinnin edistämiseen

EsihenkilöChat

EsihenkilöChat tarjoaa nopean keskustelutuen ja yleistä neuvontaa esihenkilötyöhön liittyen koulutettujen työterveyshoitajien kautta arkisin klo 8-16. Chatissa saa neuvoja esimerkiksi työkykyasioihin, työyhteisökysymyksiin, puheeksi ottoon tai osasairauspäivä-raha-asioihin sekä oman jaksamisen tueksi. Löydät chatin OmaMehiläinen-sovelluksesta Työterveys-välilehdeltä.

Lue lisää: EsihenkilöChat

Huoli omasta jaksamisesta -chat

OmaMehiläisen Digiklinikalla toimivassa Huoli omasta jaksamisesta -chatissa voi keskustella matalalla kynnyksellä mielen hyvinvointiin perehtyneen hoitajan, eli lisäkoulutuksen saaneen työterveyshoitajan tai sairaanhoitajan, kanssa huolista ja jaksamiseen liittyvistä ongelmista. Chat on avoinna 24/7 ja löydät chatin OmaMehiläinen-palvelusta Digiklinikalta kohdasta "Huoli omasta jaksamisesta".

Lue lisää: Huoli omasta jaksamisesta -chat

Lisää aiheesta