Näin teet esimiehistä henkilöjohtajia – 4 vinkkiä

Esimiehet ovat työelämän kiivaan tahdin keskellä usein monenlaisten vaatimusten puristuksessa. Kilpailutilanne on tiukka, tulospaineet kovat ja työn imu suuri. Kiivaan työtahdin keskellä pitäisi muistaa oman jaksamisen lisäksi myös oma henkilöstö, joiden kokonaisvaltainen hyvinvointi on avainasemassa koko tiimin onnistumisen kannalta. 2010-luvun työelämässä työ ja vapaa-aika sekoittuvat entistä vahvemmin muun muassa teknologian myötä, joten esimieheltä vaaditaan yhä laajempaa ymmärrystä työntekijöistä. Miten esimiehiä voidaan tukea onnistumaan? Vinkkejä antavat Mehiläisen sähköisestä asioinnista vastaava johtaja Ossi Laukkanen sekä Mehiläisen Työelämäpalveluista vastaava liiketoimintajohtaja Antti Miettinen.

Vinkki 1: Nosta henkilöjohtaminen prioriteetiksi

Akavan teettämä gallup (Akavan esimiesgallup 2017) listaa tärkeimpiä esimiestyössä tarvittavia taitoja. Top 4 on kuunteleminen, oikeudenmukaisuus, johdonmukainen tapa toimia ja haastavien tilanteiden johtaminen. Kaikki nämä taidot liittyvät vahvasti välittämiseen ja sitä kautta henkilöstön hyvinvointiin. Siksi henkilöstöhallinnon yksi tärkeimpiä tehtäviä on luoda puitteet esimiehille kehittyä hyviksi henkilöjohtajaksi, joka edelleen voi luoda puitteet työntekijöille myös johtaa omaa hyvinvointiaan ja suoritustaan.

Vinkki 2: Reagoi johdonmukaisesti yhdessä luotujen toimintaperiaatteiden mukaan

Kuuntelu ja huomioiminen ovat ensiarvoisen tärkeitä ominaisuuksia, mutta yhtä tärkeää on tietää miten toimia ja tarttua härkää sarvista esiin tulevien haasteiden ratkaisemiseksi. Oikeudenmukaisuus taitona tarkoittaa, että vaikeissakin tilanteissa esimiehen tulisi toimia tasapuolisesti ja johdonmukaisesti kaikkia kohtaan. Näiden esimiestyön haastavimpien tehtävien tueksi tarvitaan yhteiset toimintaperiaatteet, joihin esimiesten on hyvä nojata tilanteessa kuin tilanteessa. Esimiesten ja työterveystiimien yhteistyö korostuu menestystarinoissa ja sen rooli tulee korostumaan jatkossa entistä enemmän. Hyödynnä luomistuskan helpottamiseksi työterveysyhteistyötä ja kollegoitasi muissa yrityksissä.

Vinkki 3: Älä vieroksu työkaluja - Hyödynnä digitalisaatiota

Yrityksissä vieroksutaan työkalujen määrää ja uusilla ei kovin helpolla haluta kuormittaa esimiehiä. Kuormitusta on kuitenkin järkevää katsoa kokonaisuutena. Esimiesten työtä tukevat työkalut jalkauttavat yhdessä luodut toimintaperiaatteet ja auttavat jokaista esimiestä noudattamaan kehittyviä parhaita käytäntöjä. Epätietoisuuden, manuaalisen selvitystyön ja intran penkomisen ehkäisevä työkalu on aina kuormitusta helpottava eikä lisäävä investointi. On myös hyvä muistaa, että kaikki hyvinvointiin liittyvät haasteet eivät ole tunnistettavissa tietokoneohjelmilla, mutta rakenteellisella ja dataan perustuvalla hyvinvoinnin johtamisella luodaan puitteet kehittyä esimiehenä myös hiljaisten signaalien tunnistajaksi ja sitä kautta loistavaksi ihmisten johtajaksi.

Vinkki 4: Huolehdi, että toimintaperiaatteet jalkautuvat esimiehistä johtoon

Yhteiset toimintaperiaatteet, työkalut ja esimiestaidot eivät tee tulosta ellei esimiehen itselleen saama tuki ole kunnossa. Kaikki edellä summatut vinkit tukevat esimiesten onnistumista työntekijöiden johtamisessa ja jaksamisessa tiukassa työarjessa, mutta jokaisella esimiehellä pitää olla sama johdonmukainen tuki kuin mitä hän itse antaa omalle henkilöstölleen. Kaikkien yritysten pitäisi pyrkiä siihen positiiviseen menestyksen kierteeseen, joka saadaan aikaa kun kaikilla on hyvä olla työssään ja onnistumisia tulee.

Mehiläisen työterveys- ja hyvinvointipalveluiden avulla pidetään huolta myös esimiesten terveydestä ja jaksamisesta vuoden jokaisena päivänä. Tarjoamme palveluita myös esimiestyön tueksi.

Katso Mehiläisen Työelämäpalveluista vastaavan liiketoimintajohtaja Antti Miettisen video "Näin teet esimiehistä henkilöjohtajia – 4 vinkkiä"

Voit tarkastella esimiesvalmennuksen palvelukokonaisuuksia ja pyytää tarjouksen Terveyden ja hyvinvoinnin palvelukaupasta