Työyhteisö ja esihenkilötyö

Organisaation esihenkilöiden esihenkilötaitojen ja työyhteisöjen toiminnan tavoitteellisella ja systemaattisella kehittämisellä luodaan henkilöstön työhyvinvointi ja liiketoiminnallinen menestys.

Johtamisen laadukkuus ja onnistuminen syntyy aktiivisella tekemisellä joka tasolla aina johtoryhmästä lähiesihenkilötasoon saakka.

Esihenkilövalmennus

Mehiläinen tarjoaa esihenkilöille valmennusta, jotka antavat valmiuksia monenlaisiin johtamistilanteisiin, joita ovat esim. esihenkilöroolin haltuunotto, esimhenkilötaitojen syventäminen, valmentava ja ratkaisukeskeinen johtamisote, henkilöstökyselyjen tehokkaampi hyödyntäminen ja muutostilanteet sekä arjessa esille nousevien pulmien puheeksiottaminen.

Työyhteisön kehittäminen valmennuksella

Mehiläisen työyhteisövalmennuksissa puolestaan korostuu työntekijöiden aktiivinen työelämätaitojen kehittäminen ja osallistaminen yhteisen arjen kehittämiseen.

Työyhteisövalmennuksissa luodaan uusia vuorovaikutus- ja yhteistyötapoja, jotka tukevat avoimuutta, suoruutta ja rakentavuutta. Vastuullisesti toimiva työyhteisö tunnistaa pulmat ajoissa ja ratkoo ne niin, että niistä saadaan aineksia yhteiselle oppimiselle ja menestymisille. Hyvin toimivalla työyhteisöllä on sopimuksia siitä, miten yhteistyötä tehdään ja miten työt hoituvat parhaiten. Nämä sopimukset määrittelevät pitkälti työyhteisöjen toimintakulttuurin ja työskentelyilmapiirin.

Lue lisää:

Työyhteisön kehittäminen

Työpaikkakiusaaminen

Vuorovaikutustaidot työyhteisössä

Työyhteisövalmennuksessa keskistytään myös työyhteisön vuorovaikutukseen ja työntekijöiden vuorovaikutustaitoihin. Vuorovaikutustaitoihin kuuluu kyky tunnistaa omat vahvuudet ja haasteet. Valmennusta on saatavilla myös niille, joiden on vaikea uskaltaa ilmaista itseään työyhteisössä.

Valmennuksiin voi tutustua Mehiläisen palvelukaupassa. Valitse työyhteisöllesi sopiva kokonaisuus tai kysy lisää!

Tähtäimenä hyvä työyhteisö

Hyvässä työyhteisössä jokainen työntekijä pystyy vaikuttamaan yhteisöönsä. Parhaimmillaan työyhteisö on tuottava ja viihtyisä, ja lisää jokaisen työhyvinvointia ja työtyytyväisyyttä.

Mehiläisen valmennukset tähtäävät hyvän työyhteisön syntymiseen. Esihenkilötaitojen ja työyhteisön kehittymistä tukevat työelämään räätälöidyt arviointimenetelmät. Niiden tuoma tieto yksilön johtamistyylistä ja -taidoista sekä organisaation esihenkilötyön tilasta on lähtökohta tavoitteelliselle työskentelylle. Parhaita tuloksia saadaan yhteistyöllä, joka rakentuu aktiivisesta esihenkilötyön ja työyhteisön toiminnan kehittämisestä.

Read more about the service in English

Läs mer om tjänsten på svenska

Kysy lisää esihenkilö- ja työyhteisövalmennuksistamme:

Pekka Tölli

Johtava organisaatiopsykologi
Mehiläinen Työelämäpalvelut, Helsinki

puh. 040 758 5100
pekka.tolli(a)mehilainen.fi

Voit tarkastella esihenkilövalmennuksen palvelukokonaisuuksia ja pyytää tarjouksen Terveyden ja hyvinvoinnin palvelukaupasta

Lisää aiheesta