Mehiläinen mukana Työterveyslaitoksen työelämän mielenterveysohjelmassa

Mielenterveyden ennaltaehkäisy on kannattavampaa kuin reagointi jo havaittuihin ongelmiin.

Työyhteisötason ja työolosuhteiden ongelmat näkyvät usein yksilön oireina. Uupuneita tai mielenterveyden kanssa kamppailevia työntekijöitä on erittäin tärkeä tukea, mutta entistä enemmän tarvitaan yhteisötason auttamista ja voimaantumista ongelmien ratkaisuun siellä missä työhyvinvointi tai työpahoinvointi syntyy eli työpaikoilla. Työpaikkojen arjessa ja työyhteisöissä voidaan saada paljon hyvää aikaiseksi systemaattisella työolosuhteiden, esihenkilötyön ja psykologisen turvallisuuden kehittämisellä.

Työterveyslaitos ja MIELI Suomen Mielenterveys ry:n rakentama toimintamalli ”Mielenterveyttä tukeva työterveysyhteistyö” syventää yritysten ja työterveyden yhteistyötä, edistää vaikuttavien keinojen kehittämistä ja käyttöönottoa sekä nostaa organisaatiotasolla vaikuttamisen ja yhteisön merkityksen mielenterveyden tukena oikeaan arvoon. Monet työpahoinvointia lisäävät ongelmat ovat ratkaistavissa ilman vaativia ja ihmeellisiä tekoja, usein yhteinen keskustelu, halu kehittää ja sitoutua ihmisistä välittävän kulttuurin rakentamiseen riittää. Lue lisää toimintamallista .

Mehiläisen kehittämä Työyhteisöllinen työterveysneuvottelu syventää työterveysyhteistyötä

Mehiläisessä olemme kehittäneet työterveysyhteistyön syventämiseksi Työyhteisöllisen työterveysneuvottelun, jolla päästään entistä paremmin luomaan organisaation kanssa yhteistä tilannekuvaa, tukemaan esihenkilöiden työssä onnistumista ja löytämään keinoja työyhteisöllisten työkykyriskien hallintaan sekä työntekijöitä että työpaikkaa palvelevalla tavalla. Tällä on jo nyt saatu hienoja tuloksia aikaiseksi mielenterveyslähtöisten sairauspoissaolojen laskuun ja esihenkilötyön vahvistumiseen.

- Työpaikoilta saatu palaute on ollut se, että työpaikka on tullut paremmaksi ratkomaan omia haasteitaan. Sekä työhyvinvointi kuin myös työpahoinvointi tapahtuu töissä, joten sillä on tietenkin valtava merkitys, miten työ sujuu, sanoo työterveyshuollon erikoislääkäri Jouki Ratilainen.

Malli on ollut käytössä Mehiläisessä ja mallia ovat olleet kehittämässä työterveyshuolto ja Mehiläisen HR-johtaja. Konkreettisissa neuvottelutilanteissa mukana ovat esihenkilö sekä hänen esihenkilönsä, HR-edustus, työterveyshuollon edustajat sekä tarvittaessa työsuojelu. Uuden mallin avulla työterveyshuollon kustannukset ovat pienentyneet, sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt ja yleinen vaikutelma on ollut se, että työpaikalla on voitu paremmin.

- Paras tapa tukea työyhteisön työhyvinvointia on antaa työyhteisölle vaikutusmahdollisuuksia. He tulevat nähdyksi omien pulmiensa kanssa ja pääsevät osallistumaan oman hyvinvointinsa kehittämiseen, sanoo Jaana Lamberg, Mehiläisen keskitettyjen HR-palveluiden johtaja.

Esihenkilöt kokevat, että uusi neuvottelumalli tukee kokonaisvaltaisesti esihenkilötyötä ja työyhteisöä. Parasta mallissa on se, että yhteistyö lisääntyy ja vaikeita asioita ei tarvitse ratkoa yksin. Neuvottelut käydään etänä Teams-yhteyden välityksellä ja esihenkilöt ovat kokeneet helpottavaksi sen, että useita toimijoita on kerätty samaan neuvotteluun ratkomaan ongelmaa, jota aiemmin on ratkottu jokaisen toimijan kanssa erikseen. Tällä kaikella on ennaltaehkäisevä merkitys koko työyhteisön työhyvinvoinnin suhteen.

- Mallin noudattaminen työyhteisössä näkyy hyvinvoinnin ja työssäjaksamisen lisääntymisessä ja työntekijöiden osallisuuden lisääntymisessä suhteessa oman työn tekemiseen. Työntekijät kokevat kuuluvansa vahvemmin tiimiin ja minulta esihenkilönä kysytään, mitä tarvitsen, jotta voin johtaa työyhteisöä mahdollisimman hyvin, kertoo Kirsi Lamminaho, Mehiläisen Keski-Suomen Familar Avopalveluiden palvelupäällikkö.

Katso video yhteistyöstä:

Haluatko kuulla lisää Mehiläisen Työelämäpalveluista? Jätä yhteystietosi ja olemme sinuun yhteydessä tai ole suoraan yhteydessä myyntiimme.