LähiTapiolan työtapaturmailmoitus OmaMehiläisessä

Mehiläinen ja LähiTapiola ovat yhdessä kehittäneet ratkaisun työtapaturmien sekä työnantajan ottamien vapaa-ajantapaturmien ilmoittamiseen. Uusi ratkaisu yhdistää tapaturman hoitoketjun ja yrityksen tekemän vahinkoilmoituksen yhdeksi saumattomaksi kokonaisuudeksi.

Työntekijä voi hakeutua lähimpään Mehiläiseen heti vahingon satuttua ja ilmoittaa vahingosta OmaMehiläinen-sovelluksella tai yhdessä Mehiläisen vastaanottohenkilökunnan kanssa. Kaikki työntekijän ja vakuutuksenottajan perustiedot alustuvat vahinkoilmoitukselle - työntekijä täyttää vain vahinkoa koskevat tiedot. Työntekijän hoito aloitetaan välittömästi ja vahingon perustiedot lähetetään työntekijän esimiehelle sähköisesti. Esimiehen hyväksynnän jälkeen vahinkoilmoitus lähetetään LähiTapiolaan.

Uusi ratkaisu tuo monia merkittäviä hyötyjä työ- ja vapaa-ajan tapaturmien hoitoon:

  • Helppous työntekijälle - hoitoon lähimpään Mehiläiseen
  • Työntekijälle nimetty Mehiläisen työterveystiimi saa välittömästi tiedon tapahtuneesta ja ottaa vastuun hoitoprosessista
  • Vahinkoilmoitusprosessi nopeutuu
  • Vahinkoon liittyvien lisäselvityspyyntöjen määrä vähenee oleelliseti kun työntekijä itse ilmoittaa tiedot
  • Työhönpaluu nopeutuu hoitoketjun ja vahinkoprosessin yhdistymisen myötä
  • Työntekijä saa kaikki terveyden palvelut yhdestä palvelusta