Mehiläiseltä kriisi- ja muutostukea YT-tilanteisiin

Mehiläisen työterveyspsykologit tarjoavat tukea ja valmennusta yrityksille, jotka haluavat panostaa henkilöstöstä huolehtimiseen ja esimiesten valmiuksiin lomautus- ja irtisanomistilanteissa.

Talouden taantuma ja siitä seuraavat yhteiskunnan muutokset koskettavat yhä useampaa työpaikkaa. Niin työntekijöiden kuin yritysjohtajien mielissä väijyy YT-neuvotteluiden, lomautusten ja irtisanomisten uhka.

Johtajille ja esimiehille YT-tilanteeseen joutuminen on esimiestyön koetinkivi, jossa vaaditaan rohkeutta, jämäkkyyttä ja empatiaa. Työntekijöille lomautus tai irtisanominen voi merkitä pahimmillaan selviytymistaistelua, jossa pelissä on koti, perhe ja koko toimeentulo. Nekin onnekkaimmat, jotka voivat jatkaa työtään normaalisti, tuntevat usein syyllisyyttä omasta hyvästä onnestaan.

Riskienhallinnan työkalu

Mehiläisen Työelämäpalvelut on yritysten kumppani henkilöstön työkykyyn ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Koska työterveys tekee tiivistä yhteistyötä yritysten henkilöstöhallinnon kanssa päivittäisen hyvinvoinnin varmistamisessa, myös kriisi- ja muutostilanteissa yhteistyö on luontevaa. Työterveyshuolto tarkoittaa myös työyhteisön kehittämistä ja työyhteisöä kuormittavien riskitekijöiden minimoimista.

Mehiläisen YT-kriisitukipalvelu pitää sisällään esimiesten koulutusta, ryhmätukea ja yksilötukea niin lähtemään joutuville kuin työpaikkansa säilyttäville. Koko työyhteisö saa valmennusta muutoksesta selviämiseen.

Palvelu räätälöidään aina jokaisen yrityksen erityisiin tarpeisiin. Kyse on moniammatillisesta yhteistyöstä, jossa tarpeet kartoitetaan yhdessä työterveystiimin ja yrityksen henkilöstöhallinnon kanssa

Tehokkaimmillaan YT-kriisituki on yrityksille riskienhallinnan väline, jonka avulla kriisitilanne voidaan saada hoidettua hallitusti. On yrityksen etu, että lomautukset ja irtisanomiset hoidetaan niin hyvin kuin mahdollista ihmisiä kunnioittaen.

Henkilöstöhallinnon kannattaakin ottaa työterveyshuoltoon ajoissa yhteyttä, jos tulossa on YT-neuvotteluita. Paras hyöty YT-kriisituesta saadaan, kun toimenpiteet suunnitellaan ajoissa. Silloin ne voidaan yksilöidä parhaalla mahdollisella tavalla ihmisten ja organisaation tarpeisiin

Työyhteisön kriisinhallintaa: Keinoja tunteiden käsittelyyn

Mehiläisen työterveyspsykologien ammattitaito perustuu kriisipsykologian periaatteisiin. Ihmiset ovat ihmisiä joka paikassa ja joka tilanteessa, ja tietyt käyttäytymistavat toistuvat kaikissa muutostilanteissa.

Kriisityössä autetaan kriisin ja siitä syntyvien reaktioiden tunnistamisessa ja kriisistä selviämisessä. Kun ihminen saa tuntumaa siihen, miten vaikeaan asiaan voi reagoida turvallisesti, ahdistus helpottaa.

Yksilövastaanottojen tarkoituksena on tarjota ihmisille selviytymiskeinoja vaikeaan tilanteeseen. Syyllisyys ja häpeä ovat normaaleja reaktioita ja psykologisen työn tehtävänä on auttaa ihmistä pääsemään niistä yli. Irtisanottu tai lomautettu halutaan saada ymmärtämään, ettei hänessä ole mitään vikaa. Irtisanominen ei johdu siitä, että hän olisi tehnyt jotain väärin tai olisi syyllinen johonkin.

Esimiesryhmille: Harjoituksia kriisitilanteiden hoitamiseen

Esimiehille hankalin tilanne on useimmiten varsinainen irtisanominen. Huonojen uutisten kertominen vaatii rohkeutta, jonka pitäisi kuulua luonnostaan esimiesrooliin. Mehiläisen työterveyspsykologien valmennuksessa esimiehet pääsevät konkreettisin esimerkein harjoittelemaan mahdollisesti eteen tulevia tilanteita.

Valmennuksen tehtävänä on löytää ihmisyys ja esimiesominaisuudet ja valmistaa esimiehiä henkisesti vaikeaan irtisanomistehtävään Olennaista on myös tarjota esimiehille keinoja työyhteisöön jäävien motivoimiseksi ja koko tiimin tukemiseksi.