Työkyky ja masennus

Mielenterveyden häiriöt ovat yleisin työkyvyttömyyden syy ja masennus kaikkein yleisin yksittäinen työkyvyttömyyden syy. Masennuksen takia myönnettävien työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on kuitenkin laskenut liki kymmenen vuotta. Syinä tähän ovat muun muassa masennuksen hoidon parantuminen ja työterveyshuoltojen aktiivinen ote ja aiempaa ennaltaehkäisevämpi malli masennuksen hoidossa.

Masennukseen puuttuminen työterveydessä

Työterveyshuollossa masennuksen hoitoon osallistuvat yleensä työterveyslääkärin lisäksi työterveyspsykologi, mahdollisesti mielialavalmentajaksi koulutettu työterveyshoitaja ja konsultoiva psykiatri. Eri hoitomuotoja, lääkehoitoa ja terapiaa käytetään Käypä hoito -suosituksen  mukaan ja hoitomuotoja yhdistetään asiakkaan tilanteen mukaan. Tarvittaessa työterveyshuolto ohjaa asiakkaan myös erikoissairaanhoitoon, jos työterveyshuollon keinot eivät riitä. Tässäkin tapauksessa työkyvyn tuki ja arviointi pysyy työterveyshuollossa.

Masennuksen hoito

Masennuksen hoito on pitkäjänteistä ja voi kestää jopa kuukausia tai vuosia. Masennus voi myös uusiutua tai toistua. Välillä henkilö voi olla työkyvytön ja välillä työkykyinen. Masennus esiintyy myös usein yhdessä muiden sairauksien kanssa ja esimerkiksi tuki- ja liikuntasairauksiin liittyvät kivut saattavat altistaa univaikeuksille tai masennukselle. Masennuksen hoitoennuste on kuitenkin hyvä ja valtaosa potilaista toipuu siitä.

Mistä apua?

Jos tunnistat itsessäsi, työyhteisössäsi tai työntekijälläsi masennuksen oireita, niihin kannattaa puuttua ajoissa. Varaa aika työterveyteen ja keskustele tilanteesta rohkeasti.

Lue lisää: Työkyvyttömyyseläke ja sen hakeminen