Työelämäpalveluiden hinnasto

Työelämäpalveluiden sopimusasiakkuuksissa noudatamme Työelämäpalveluiden hinnastoa, joka sisältää tavallisimmat laboratorio- ja kuvantamistutkimukset, työterveyshoitajan ja -lääkärin palkkiot sekä työhyvinvointi- ja työkykypalvelut.

Mehiläisen Työelämäpalveluiden hinnasto vuodelle 2023 on voimassa toistaiseksi. Vuoden 2024 hinnasto astuu voimaan 1.1.2024

Vuoden 2023 hinnastot

Hinnasto 2023 ( pdf, 646 kB)

Prislista på svenska 2023 ( pdf, 617 kB)

Price list in English 2023 ( pdf, 618 kB)

Vuoden 2024 hinnastot

Hinnasto 2024 ( pdf, 612 kB)

Prislista 2024 (på svenska) ( pdf, 909 kB)

Pricelist 2024 (in English) ( pdf, 582 kB)

Kanta-maksu Mehiläisessä

Kanta-maksu korvaa aiemmin käytössä olleen sähköisen lääkemääräyksen eli e-reseptimaksun.

Mehiläinen on lain mukaan velvoitettu lähettämään potilaskäynneistä tietoa keskitettyyn kansalaisten terveystiedon arkistoon (KanTa). Kanta-maksulla katetaan viranomaismaksut ja viranomaisvaatimusten aiheuttamat järjestelmäkustannukset. Kanta-maksu kattaa myös sähköisestä lääkemääräyksestä eli e-reseptistä aiheutuvat kustannukset.

Kanta-maksu veloitetaan kaikista käynneistä, joihin liittyy tietojen tallentaminen Kanta-arkistoon. Tällaisia käyntejä ovat mm. käynnit lääkärillä, hoitajalla, työfysioterapeuteilla ja psykologilla. Fysioterapiassa veloitetaan yksi kantamaksu/hoitosarja. Sairaalakäynneistä veloitetaan yksi kantamaksu/hoitojakso. Kanta-maksua ei lisätä pelkkiin laboratorio- tai kuvantamisen käynteihin, joihin ei liity vastaanottokäyntiä.

Kanta-arkiston avulla potilailla on laaja pääsy omiin terveystietoihin. Arkisto helpottaa tiedon siirtymistä ja sitä kautta potilaan hoitoa etenkin niissä tilanteissa, joissa hoito tapahtuu useassa eri terveydenhuollon yksikössä. Kanta-arkistoon siirtyvät Mehiläisen potilastietojärjestelmästä jokaiselta käynniltä seuraavat tiedot: käyntien tiedot, potilaskertomukset, hoitojaksojen yhteenvetotasoiset tekstit, diagnoosit, kriittiset riskitiedot sekä laboratoriolähetteet ja -vastaukset, lausunnot ja todistukset.

Lue lisää Kanta -verkkosivuilta