Kuuluuko sinun työtiimistäsi ”ryhmähyminä”?

Toimintatyylimme vaikuttaa vuorovaikutustyyliimme. Haasteeksi voi nousta se, että keskenään erilaisilla ihmisillä, jotka hyötyisivät toistensa toimintatyylistä, on usein hankaluuksia vuorovaikutuksessa.

Meillä ihmisillä on taipumus hakeutua kaltaistemme seuraan ja arvostaa työkavereita, joissa on samoja piirteitä kuin itsessämme. Liiallinen samankaltaisuus ja ”ryhmähyminä” on kuitenkin tuhoisaa tiimin työtehon kannalta. Mehiläisen työterveyspsykologi Maaret von Wright kertoo, miksi erilaiset toiminta- ja vuorovaikutustyylit ovat tarpeen työyhteisössä.

Usein on niin, että samanhenkisten kanssa on mutkatonta tehdä yhteistyötä, koska pidämme samoja asioita tärkeinä ja ymmärrämme helpommin, mitä toinen tarkoittaa ja ajattelee.

- Tehokkaan tiimityön kannalta tällainen liiallinen samankaltaisuus ja ”ryhmähyminä” on kuitenkin tuhoisaa, toteaa työterveyspsykologi Maaret von Wright.

Erinomaisiin tuloksiin pääsevän tiimin yksi tärkeä ominaisuus on se, että tiimissä on erilaisia toiminta- ja vuorovaikutustyylejä.

- On tärkeää, että jonkun katsoessa kokonaisuutta, joku toinen kiinnittää huomiota yksityiskohtiin, ja ideanikkareiden lisäksi tiimissä on niitä, jotka haluavat saattaa asiat päätökseen, von Wright sanoo.

Tunne työkaverisi – kehitä omaa vuorovaikutustasi

Toimintatyylimme vaikuttaa vuorovaikutustyyliimme. Haasteeksi voi nousta se, että keskenään erilaisilla ihmisillä, jotka hyötyisivät toistensa toimintatyylistä, on usein hankaluuksia vuorovaikutuksessa.

- Koska toista on vaikeampi ymmärtää, tulee väärinkäsityksiä ja pahimmillaan konflikteja, ja toisen osaaminen ja arvo saattaa jäädä näkemättä vuorovaikutuksen ontuessa, analysoi von Wright.

Mikä sitten neuvoksi?

- Mitä paremmin tunnemme itsemme ja työkaverimme, sitä paremmat edellytykset hyvälle yhteistyölle on. Vielä paremmat tulokset saadaan, kun jokainen on valmis kehittämään omaa vuorovaikutustyyliään ja ottamaan huomioon sen kenen ja minkä tyylisen henkilön kanssa tekee yhteistyötä, ja mukauttamaan toimintaansa sen mukaan, neuvoo von Wright.

Eli tietämys, motivaatio ja käytännön toiminta tarvitaan. Onneksi kenenkään ei tarvitse olla arvailujen varassa pohtiessamme tiimin erilaisuutta ja samalla voimavaroja, vaan tähän voi hyödyntää tarkoitukseen kehitettyjä työkaluja, esim. Modular Learning Processes Oy:n, MLP:n, DiSCiä*.

Parempaa henkilöjohtamista ihmistuntemuksen kautta

von Wrightin mukaan henkilöjohtamisessa alaisten toiminta- ja vuorovaikutustyylien tuntemus auttaa huikeasti parempaan yksilölliseen johtamiseen. Esihenkilö osaa valita sopivimmat henkilöt eri projekteihin ja työpareiksi, auttaa ristiriitojen selvittelyssä, ja esittää asiat niin, että tulee ymmärretyksi ja kunkin alaisen motivaatiotekijät otetaan huomioon parhaalla mahdollisella tavalla.

- Kaikki lähtee hyvästä itsetuntemuksesta ja rehellisyydestä itseä kohtaan. Aina on helpompaa muuttaa omaa toimintatyyliään, kuin odottaa työkaverin muuttuvan. Yhteistyöllä ja avoimuudella saavutetaan kuitenkin kaikkein parhaat tulokset, painottaa von Wright lopuksi.

Testaa vuorovaikutustyylisi pikatestillä 

Miten sinun työpaikallasi käsitellään ristiriitoja?

Psykologisesti turvallinen työyhteisö on sellainen, jossa voi olla oma itsensä ja jossa uskaltaa tuoda esiin näkemyksensä ja ideansa ilman, että tarvitsee pelätä toisten arvostelua. Siellä rohkaistaan kokeilemaan asioita eikä epäonnistumisista rangaista. Työntekijät ja esihenkilöt arvostavat ja kuuntelevat toisiaan. Tällaisessa työympäristössä kehitetään ideoita, jaetaan tietoa ja opitaan, mistä kaikesta on seurauksena sekä parempi tulos että henkilöstön sitoutuminen ja työtyytyväisyys. Psykologisen turvallisuuden esteenä on usein heikko vuorovaikutus. Ei esimerkiksi uskalleta olla eri mieltä loukkaamisen pelossa tai esitetään eriävät mielipiteen hyökkäävästi. Tällöin luovuus estyy ja energia menee vääriin asioihin.

Työpaikan vuorovaikutusta voidaan kuitenkin kehittää, ja ristiriidat voidaan valjastaa tuottoisaksi yhteistyöksi lisäämällä työntekijöiden ymmärrystä konfliktitilanteista ja avartamalla itsetuntemusta näissä tilanteissa. Työpaikan vuorovaikutuskulttuurin kehittämisessä voidaan käyttää avuksi Everything DiSC Productive Conflict -konfliktiprofiilia, joka sanoittaa erilaisuutta tilanteissa, joissa tunteita on paljon ja ne ovat voimakkaita. Saamasi henkilökohtaisen profiilin ja siihen liittyvän valmennuksen avulla opit hallitsemaan käyttäytymistä konfliktitilanteissa ja luomaan henkilökohtaisen toimintamallin konfliktitilanteita varten.

Pyydä tarjous DiSC menetelmästä Mehiläisen palvelukaupassa

*) DiSC kuvaa yksilön tapaa olla vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Esihenkilöitä työkalu auttaa henkilöiden käyttäytymis- ja vuorovaikutustyylien sekä motivaatio- ja stressitekijöiden tunnistamisessa. Se myös mahdollistaa tiimiläisten erilaisista toimintatavoista johtuvien haasteiden, uhkien ja mahdollisuuksien tunnistamisen sekä tukee avoimen keskustelun käymistä tyylin ja toimintatavan mukauttamisesta.

Katso työterveyspsykologin Maaret von Wrightin haastattelu aiheesta "Kuuluuko sinun työtiimistä "ryhmähyminä?"

Voit tarkastella esihenkilövalmennuksen palvelukokonaisuuksia ja pyytää tarjouksen Terveyden ja hyvinvoinnin palvelukaupasta

Lue lisää:

Näin teet esihenkilöistäsi henkilöjohtajia- 4 vinkkiä

Esihenkilötyön kehittäminen ja hyvä esihenkilötyö