Täsmähoitoa sepelvaltimotautiin Mehiläisen Sydäntutkimusosastolla

Sepelvaltimotauti on tavallisin toiminta kykyä rajoittava sydän sairaus keski-ikäisessä ja vanhemmassa väestössä. Tässä sairaudessa sydämen omiin valtimoihin muodostuu ahtaumia jotka haittaavat sydämen veren saantia. Taudin perussyy on tuntematon, mutta korkea veren kolesteroli, sokeritauti , verenpainetauti, tupakointi ja perinnöllinen alttius lisäävät riskiä sairastua.

Tavallisin oire sepelvaltimotaudissa on rintakipu tai painon tunne rinnassa. Oireet ilmenevät yleensä rasituksessa, kun sydänlihaksen veren tarve lisääntyy. Sepelvaltimotautiin liittyvä rintatuntemus on luonteeltaan yleensä tylppää, tuntuu laaja-alaisesti rinnassa ja voi säteillä käsiin tai kaulalle. Kipu helpottaa rasituksen loppuessa ja nitro voi myös helpottaa laajentamalla sepelvaltimoa. Hyvin tiukoissa ahtaumissa oireita voi tuntua jo levossakin.

Sepelvaltimotaudin oireisto voi pysyä vakaana eli stabiilina vuosikausia. Oireisto voi myös ajan kuluessa vaikeutua niin, että rintakipuja tulee entistä kevyemmissä rasituksissa. Toisinaan oireisto vaikeutuu nopeasti tai kehittyy aiemmin terveelle ihmiselle lyhyen ajan kuluessa. Tällöin puhutaan epästabiilista sepelvaltimotaudista. Suonen tukkeutumisen ja siitä johtuvan sydäninfarktin vaara on suurempi kuin vakaassa taudinkuvassa ja sepelvaltimoiden tila on tästä syystä kiireellisesti selvitettävä varjoainetutkimuksella.

Lääkehoito auttaa lieviin sepelvaltimomuutoksiin, pallolaajennus vaikeisiin

Varjoainekuvaus on yksinkertainen tutkimus , jossa ohuen katetrin kautta ruiskutetaan varjoainetta sepelvaltimoon ja saadaan näin kuva suonessa olevista ahtaumista. Korjaavien toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen edellyttää aina varjoainetutkimusta. Jos kuvauksessa todetaan vain lieviä sepelvaltimomuutoksia, on lääkehoito riittävä toimenpide.

Aivan tavatonta ei myöskään ole se, että sydänsairautta ei ole ensinkään todettavissa ja mahdollinen lääkehoito voidaan lopettaa. Tällainen tieto on useimmille erittäin huojentava ja elämää voidaan jatkaa ilman pelkoa sydänkohtauksesta. Mikäli varjoainekuvaus paljastaa tiukkoja ahtautumia merkittävissä sepelvaltimohaaroissa, eikä lääkitys pidä oireita kurissa, joudutaan harkitsemaan korjaavia toimenpiteitä. Tavallisimmin tulee kyseeseen tärkeiden sepelvaltimoiden ahtautumien pallolaajennushoito.

Pallolaajennuksessa pujotetaan kuvauskatetrin kautta ohut lanka sepelvaltimossa olevan ahtauman tai tukoksen läpi. Tämän jälkeen langan päällä oleva sylinterimäinen pallo viedään ahtauman kohdalle. Pallo täytetään varjoaineella, jolloin se puristaa ahtauman suonen seinämää vasten avaten sen. Yleensä lopuksi paikalle viedään vielä toinen pallo, jonka päällä on ohut verkkoputki eli stentti. Tämä puristetaan pallolla suonen seinämään.

Stentti estää ahtauman välittömän kokoon luhistumisen. Jos uudelleen ahtautumisen riski arvioidaan tavallista suuremmaksi, on mahdollista käyttää erityistä lääkeaineella pinnoitettua verkkoputkea. Verkkoputkesta vähitellen vapautuessaan lääkeaine estää suonen seinämän kudoksen liikakasvua ja täten minimoi jälkiahtauman mahdollisuuden. Potilas kotiutuu yleensä pallolaajennusta seuraavana päivänä jatkamaan normaaleja toimiaan.

Ohitusleikkausta tarvitaan, jos sepelvaltimoahtaumat ovat rakenteellisesti pallolaajennukselle sopimattomia, eikä oireisto riittävästi pysy hallinnassa lääkkeillä. Leikkaus tapahtuu nukutuksessa. Rintakehää avataan ja sepelvaltimoiden ahtaumia ohitetaan käyttäen siirresuonina alaraajojen, rintakehän seinämän tai käden verisuonia. Kyseessä on suuri leikkaus. Jälkihoitoa sairaalassa tarvitaan 1-2 viikkoa.

Ikä otettava huomioon

Iäkkäillä potilailla tauti käyttäytyy yleensä samoin kuin nuoremmillakin. Hoitokin määräytyy samojen periaatteiden mukaan. Iäkkäämmillä ihmisillä usein esiintyvät liitännäissairaudet ja mahdollisesti heikentynyt yleiskunto on kuitenkin yksilöllisesti huomioitava hoitoratkaisuissa. Usein oireita voidaan merkittävästi keventää hoitamalla kriittisin sepelvaltimoahtauma pallolaajennuksella , vaikka lievempiä muutoksia valtimoihin vielä jäisikin. Näin voidaan monesti merkittävästi parantaa elämänlaatua ja askareista selviytymistä ilman kohtuuttoman suurta toimenpideriskiä.

Mehiläisen Sydänlaboratorion kardiologit ja hoitajat ovat täysipäiväisesti keskittyneet sepelvaltimointerventioihin. Toimenpidemäärät kardiologia kohti ovat maan huipputasoa. Näin hoitotoimenpiteissä on käytettävissä paras mahdollinen kokemus. Potilas saa aina tarvittaessa ja jo ennen tutkimusta suoraan yhteyden toimenpiteestä vastaavaan kardiologiin. Tällä tavalla jokaiselle potilaalle voidaan taata oikea-aikainen pääsy tutkimukseen.

Sepelvaltimotaudille on tyypillistä, että oireisto voi äkillisesti kiristyä. On erittäin tärkeää , että muuttuneeseen tilanteeseen reagoidaan nopeasti tutkimusta kiirehtimällä. Tutkimuksen ja hoitotoimenpiteen viivästyminen lisää sairauden komplisoitumisen riskiä, ja muodostaa joka tapauksessa huomattavan henkisen rasitteen epävarmuudessa elävälle potilaalle. Joustava ja riittävän aikainen hoitoon pääsy on sekä potilaan että yhteiskunnan etu ja tulee viime kädessä myös taloudellisesti edullisimmaksi vaihtoehdoksi.

Asiantuntijat ja toimipisteet

Tapio Aalto
LKT, kardiologian ja sisätautien erik.lääkäri
9.7
Teemu Ahola
LT, Kardiologian -ja sisätautien erikoislääkäri
Juhani Airaksinen
LKT, professori
Aleksi Alatalo
Sisätautien erikoislääkäri, kardiologi
9.5
tammikuu 2022viikko 4