Sepelvaltimotaudin hoito muuttuu entistä aktiivisemmaksi

Sepelvaltimotauti on aikuisväestön yleisin sydänsairaus ja keskeinen työkyvyttömyyden aiheuttaja Suomessa. Tässä sairaudessa sydämen omiin valtimoihin muodostuu verenkiertoa haittaavia ahtaumia, mikä aiheuttaa sepelvaltimotautiin liittyvää rintakipua (ns. angina pectoris).

Koko väestöä ajatellen tärkein sepelvaltimotaudin hoitomuoto on lääkehoito. Jos lääkehoidosta huolimatta jää toimintakykyä rajoittavia oireita, tai muuten on viitettä vaikeasta sepelvaltimotaudista, on syytä tehdä varjoainetutkimus.

Varjoainekuvaus on ainoa tutkimus, jolla sepelvaltimoiden rakenne ja mahdollisten ahtaumien esiintyminen voidaan selvittää. Verenkiertoa korjaavat toimenpiteet voidaan suunnitella ja toteuttaa vasta varjoainekuvauksen jälkeen. Ahtaumien laadusta riippuen verenkierron korjaus toteutetaan joko pallolaajennuksella tai ohitusleikkauksella.

Äkillisesti vaikeutunut angina pectoris vaatii pikaisen selvityksen

Sepelvaltimotaudin oireisto voi pysyä vakaana vuosikausia, tai oireisto voi vähitellen vaikeutua ajan myötä. Melko tavallista on oireiston äkillinen pahentuminen ennestään vakaassa taudissa tai tiukan rintakipuoireiston ilmaantuminen ennestään terveelle. Jos rintakipuja esiintyy aivan vähäisessä rasituksessa tai jopa levossa, puhutaan ns. epästabiilista angina pectoriksesta tai akuutista koronaarisyndroomasta.

Tällaisen lyhyen ajan sisällä kehittyneen tai pahentuneen angina pectoris -oireiston syynä on usein johonkin ennestään lievään sepelvaltimoahtauman pintaan syntynyt pieni haavauma. Tällainen pinnaltaan repeytynyt sepelvaltimoahtauma houkuttelee paikalle verihiutaleita, jotka pyrkivät "parantamaan" repeämän. Samalla kuitenkin suoni ahtautuu lisää ja uhkaa tukkeutua. Verihiutaleiden takertumista estävä lääkitys on aloitettava viipymättä tuoreessa angina pectoriksessa.

Oikein toteutetusta lääkehoidosta huolimatta äkillisesti pahentuneeseen tai kehittyneeseen sepelvaltimo-oireistoon liittyy huomattava suonen tukkeutumisen riski. Tästä syystä sepelvaltimoiden tila on näissä tapauksissa kiireellisesti selvitettävä varjoainekuvauksella.

Katetri-toimenpide on tehokas apu epästabiilissa angina pectoriksessa

Pallolaajennuksella ja ohitusleikkauksella on perinteisesti hoidettu yleensä vakaassa vaiheessa olevaa sepelvaltimotautia. Uusimpien tutkimustulosten mukaan kuitenkin äkillisesti sairastuneet hyötyvät pallolaajennuksesta tai ohitusleikkauksesta jopa enemmän kuin kroonisessa taudin muodossa. Nopealla toiminnalla päästään heti täsmälliseen diagnoosiin. Näin voidaan valita oikea hoitotoimenpide ennen kuin pysyviä sydänmuutoksia ehtii kehittyä. Tällä vähennetään uusien sairaalahoitojen ja sairauslomien tarvetta, kun välttämätöntä tutkimusta ei jouduta odottelemaan kireän oireiston kanssa vajaakykyisenä.

Sydäntutkimukseen tarpeen ilmaantuessa nopeasti

Mehiläisen Sydäntutkimusyksikön toimintaperiaate mahdollistaa oikea-aikaisen varjoainekuvaukseen pääsyn sitä tarvitseville. Oikea hoito selviää välittömästi kuvauksen jälkeen, ja tarvittaessa kuvausta voidaan jatkaa pallolaajennuksella.

Asiantuntijat ja toimipisteet

Jyri Aalto
LL, yleislääkäri
9.5
Tapio Aalto
LKT, kardiologian ja sisätautien erik.lääkäri
9.7
Teemu Ahola
LT, Kardiologian -ja sisätautien erikoislääkäri
Juhani Airaksinen
LKT, professori