Eteisvärinä eli flimmeri

Eteisvärinässä sydämen normaali säännöllinen rytmi menetetään. Eteisvärinää voidaan kutsua myös flimmeriksi.

Varaa aika kardiologille

Eteisvärinän oireet

  • Kun on kyse eteisvärinästä, sydän lyö yleensä sekä nopeasti että epäsäännöllisesti. Tämän voi todeta esimerkiksi rannepulssia tunnustelemalla.
  • Useimmiten samalla esiintyy myös rasituksessa poikkeavaa hengästymistä ja väsymistä eteisvärinän yhteydessä.
  • Verenpaineen mittauslukemat saattavat heitellä huomattavasti ja verenpainemittari voi ilmoittaa rytmihäiriöstä.

Eteisvärinän hoito

Rytminsiirto

Jatkuvassa eteisvärinässä eli flimmerissä sinusrytmi palautetaan yleensä sähköisellä rytminsiirrolla. Yli 48 tuntia kestäneen tai kestoltaan epäselvän eteisvärinän kääntö edellyttää kuitenkin vähintään 3 viikon kestoista verenohennuslääkitystä (Pradaxa, Eliquis, Xarelto, Lixiana, Marevan), jota on syytä lisäksi jatkaa onnistuneenkin rytminsiirron jälkeen vähintään 4 viikon ajan.

Vaihtoehtona rytminsiirtoa edeltävälle verenohennuslääkitykselle on verihyytymän poissulku ruokatorviteitse tehtävällä sydämen ultraäänitutkimuksella. Mikäli verihyytymään viittaavaa ei siinä todeta, rytminsiirto voidaan tehdä välittömästi. Verenohennuslääkitys aloitetaan viimeistään rytminsiirron yhteydessä jokatapauksessa ja sitä käytetään vähintään 4 viikkoa. Riippuen iästä ja muista sairauksista, saattaa verenohennuslääkityksen tarve eteisvärinäpotilaalla olla pysyvä.

Sähköinen rytminsiirto on turvallinen, nopea ja tehokas tapa palauttaa sydämen sinusrytmi. Siinä lyhytkestoisen nukutuksen aikana sydämeen kohdistetaan tasavirtasähköisku. Nukutus edellyttää vähintään neljän tunnin ravinnotta oloa ennen toimenpidettä ja 2-4 tunnin jälkiseurantaa. Rytminsiirto palauttaa eteisvärinän sinusrytmiksi välittömästi mutta ei estä eteisvärinän mahdollista uusiutumista myöhemmin.

Eteisvärinän estohoito

Jos eteisvärinä palaa usein ja aiheuttaa ilmaantuessaan hankalia oireita, on usein syytä pyrkiä estämään sitä joko rytmihäiriölääkityksellä tai ablaatiohoidolla. Paras hoitomuoto riippuu potilaan iästä ja muista mahdollisista sairauksista. Sydämen ultraäänitutkimus kuuluu eteisvärinäpotilaan perustutkimuksiin. Joskus tarvitaan myös 24 tunnin EKG-pitkäaikaisseurantaa (holter). Kardiologisi arvioi sinulle sopivimman hoitomuodon.

Eteisvärinä

Sinusrytmi

Lue lisää sydäntutkimuksista:

Lue lisää sydänoireista:

Lue lisää sydänhoidosta:

Asiantuntijat ja toimipisteet

Jyri Aalto
LL, yleislääkäri
9.6
Tapio Aalto
LKT, kardiologian ja sisätautien erik.lääkäri
9.7
Teemu Ahola
LT, Kardiologian -ja sisätautien erikoislääkäri
Juhani Airaksinen
LKT, professori

Lisää aiheesta