Lär dig om interaktion –coachning med fokus på belastande mänskliga relationer och sociala färdigheter

Coachningen om levnadsvanor – Insikter om interaktion hjälper dig utveckla din egen stil vid växelverkan som konstruktiv i dina människorelationer. Du får information om vilket slags växelverkan stärker människorelationer och vilka de viktigaste stötestenarna inom växelverkan är.

I coachningen granskar vi det egna sociala nätverket och dess betydelse för dig själv. Dessutom får du tips för hur du, om du så vill, kan hitta nya bekantskaper och fördjupa redan befintliga människorelationer. Coachningen lämpar sig för såväl familje- och vänskapsrelationer som för växelverkan på arbetsplatsen och mellan arbetskamrater.

Information om coachningen om levnadsvanor

Coachningsprogrammet varar i 15 veckor och omfattar teman och övningar som publiceras i MinMehiläinen-appen varje vecka.

Syftet med övningarna är att hjälpa dig stärka en vänlig växelverkan, även i svåra stunder, samt ge dig praktiska verktyg för att lösa konflikter.

Med hjälp av coachningens teman, som byts varje vecka, får du:

  • information om faktorer som inverkar på människorelationer och förmågan till växelverkan och metoder för att stödja dessa
  • tips och övningar för att utveckla färdigheter i anslutning till människorelationer och växelverkan
  • Läsa mer om sådant som hör samman med växelverkan

Din egen coach följer dina framsteg och ger stöd på distans under hela programmet. Coachningen kostar 99,90 €.

Vem lämpar sig coachningen för?

Programmet är avsett för personer som upplever en belastning i sina människorelationer eller vill utveckla sina färdigheter i växelverkan.

Vill du att vi berättar mer?

Du kan kontakta vår kundtjänst genom att ringa 010 414 00 (0,084 €/min). Öppet 24 timmar om dygnet.

Dessutom betjänar vi i chatten på hemsidan för bokning av tider online och i MinMehiläinen Digiklinikas kundtjänst.

Hur köper jag ett coachningsprogram?

Fyll i formuläret nedan om du vill köpa coachningsprogrammet Insikter om interaktion.

Om du besöker Mehiläinen som företagshälsokund ska du fråga din arbetsgivare om coachningen ingår i ditt avtal om företagshälsovård.

Coachningen inkluderar distansstöd av din egen välbefinnandecoach (meddelanden). I priset för coachningen ingår inte möten som kan ordnas separat som videomottagning. Om du under coachningen känner behov av ytterligare stöd och vill ha en ännu mer djupgående diskussion med din egen välbefinnandecoach på videomottagningen, debiterar vi separat för videomottagningarna.

Välbefinnandecoachens videomottagningspris 55,30 € (15 min), 82,95 € (30 min), 110,60 € (45 min). Coachingen och videomottagningarna ersätts inte av FPA.

Efter att du har skickat formuläret inleds coachningsprogrammet så här:

  1. Coachen kontaktar dig per telefon för att komma överens med dig om ditt personliga coachningsmål och för att inleda programmet.
  2. Efter att programmet har inletts skickar vi dig en faktura (99,90 €/coachning om levnadsvanor).
  3. Om du ännu inte har MinMehiläinen-appen ska du ladda ner den från appbutiken i din telefon eller surfplatta. Alternativt kan du använda MinMehiläinen-tjänsten på adressen https://oma.mehilainen.fi
  4. Programmet startar i MinMehiläinen-appen med ett Välkommen till coachningen-informationsinslag och en inledande enkät.