Välbefinnande

Man bör fästa uppmärksamhet vid psykiskt välbefinnande, för man kan glömma bort det mitt i brådskan.

Hur sköter jag om välbefinnandet?

Välbefinnandet består av den övergripande hälsan. Pippa Laukka, specialistläkaren inom motionsmedicin på Mehiläinen, råder till att ta hand om hälsan t.ex. med regelbundna hälsokontroller. Bra val i vardagen är att byta en bilresa till en promenad eller att själv laga mångsidig mat i stället för en snabbmatsportion.

Lika viktig är tillräcklig sömn och vila. En del av välbefinnandet är självkännedomen, dvs. att man känner igen egna tankar och reaktioner. Självkännedomen styr sinnet och kroppens funktion. Man kan öva självkännedom med mindfulness-övningar eller avslappning. På det viset kan man öva medveten närvaro. Förmågan att hantera stress och belastande livssituationer ökar.

Enligt Pippa Laukka är motion grunden för välbefinnande. Det är bevisat att den minskar stress och förebygger depression.

- Motionen ökar välbehagshormonerna, stärker den mentala balansen och ökar produktionen av mental energi, säger Laukka.

Presterande i vardagen

Ibland kan det kännas som att vardagen fylls av stress och krav. Då är det bra att stanna upp och öva barmhärtighet mot sig själv. Ett konkret råd är att skapa rytm i vardagen.

Kraften av positivt tänkande

Det hur vi tänker och möter andra inverkar också på vårt eget välbefinnande. Man kan ändra på den egna tankemodellen, när man identifierar den och fäster uppmärksamhet vid den. Bekanta dig med expertens tankar om kraften i ett positivt sinnelag >>

Trötthet eller sömnlöshet?

Trötthet och sömnlöshet är rätt så vanliga problem och påverkar välbefinnandet betydligt. Läs mer om ämnet och bekanta dig med vårdmetoderna >>

Motionen är en del av välbefinnandet

Idrottsliga levnadsvanor eller idrott påverkar välbefinnandet, men också motion ska utövas med måtta. En motionär bör komma ihåg relationen mellan vila, sömn, näring och rätt slags motion och återhämtning.

Välbefinnande genom diet

Mångsidig näring är viktig för välbefinnandet. Bekanta dig med en hälsosam diet och läs, hur näringsterapeuten kan hjälpa till, om du behöver råd för att bygga upp en rätt slags diet >>

Fråga experten om teman för unga kvinnor

Ibland kan det vara svårt att ta upp en sak som man själv tycker är konstig eller obehaglig. Mehiläinens läkare och experter vill uppmuntra ungdomar att modigt fråga efter råd eller hjälp.

Med det här formuläret kan du med pseudonym be om råd i en fråga som sysselsätter dig. Din fråga besvaras av en läkare eller annan expert som känner till ämnesområdet, t.ex. en närings- eller psykoterapeut.

Vi publicerar din fråga och svaret inom en vecka på vår webbplats >>

Specialister och verksamhetsställen

Virpi Kyröläinen
LL, yleislääketieteen erikoislääkäri
Raija Kärki-Könönen
Yleislääkäri
9.7
Ann-Charlotte Östman-Klemets
Yleislääketieteen erikoislääkäri
Maija Kasemets
LL, yleislääketieteen erikoislääkäri
9.8