Till läkare med en anhörig

Kunden kan inte alltid själv ansvara för sitt läkarbesök och då kan en anhörig komma med till mottagningen. När du kommer till mottagningen med en sjuk anhörig kan du förbereda dig för situationen redan på förhand.

Fråga din anhöriga om han eller hon vill att du ska fungera som ledsagare eller också som en person som känner till den anhörigas hälsotillstånd. Om den anhöriga vill att du känner till frågor som gäller hans eller hennes hälsa, kan den anhöriga på Mehiläinens läkarstationer underteckna en blankett, med vilken du får rätt att sköta hans eller hennes hälsotillstånd. Du får blanketten från våra verksamhetsställen.

Om den insjuknade anhöriga inte själv kan delta i planeringen av sin vård

  • Berätta på mottagningen vilka läkemedel din anhöriga använder, allergier, sjukdomar och de vitamin- och naturpreparat han eller hon använder.
  • Om din anhörigas funktions- eller uttrycksförmåga är nedsatt till exempel på grund av demens ska du berätta för vår personal på vilket sätt samtal och agerande med honom eller henne fungerar bäst.
  • När behandlingen av din anhöriga är klar, berättar vi vilka läkemedel han eller hon i fortsättningen ska ta. Du kan diskutera hur den fortsatta vården ska ordnas och vem du ska kontakta om du senare vill kontrollera vårdanvisningarna.
  • Om din anhöriga samtidigt använder flera olika läkemedel kan du be läkaren regelbundet eller minst en gång om året bedöma medicineringen. Läkemedelsdosering gör det enklare att ta läkemedlen vid rätt tidpunkt. Du kan dosera läkemedlen i en dosett eller be apoteket fördela dem i dospåsar.