Har du buksmärta, dvs. ont i magen? Läs här när det lönar sig att gå till läkaren

Magsymtom är ett mycket vanligt besvär, och magsmärta orsakas av många olika faktorer. Det är viktigt att utreda magsymtomens orsaker och möjligheterna att behandla dem innan de blir så allvarliga att de börjar göra livet besvärligt. Tänk även på om du har smärta i underlivet, i bukens övre del eller i tarmen.

Cirka 40 procent av befolkningen lider av besvär i övre delen av buken någon gång i livet. Det kan bero till exempel på refluxsjukdom, som oftast tar sig uttryck i form av halsbränna. Då stöts surt innehåll från magsäcken upp i matstrupen.

Smärta i underlivet är ett välbekant besvär för många kvinnor. Orsaken till dem utreds bäst på gynekologens mottagning.

Med åldern blir tarmfunktionen långsammare, hemorrojder börjar uppvisa symtom och det kan uppstå divertiklar, dvs. ”fickor” på tarmen, divertikulos. Både godartade och maligna tumörer i tarmen blir snabbt vanligare efter 50 års ålder.

När bör du gå till läkare för buksmärtor, dvs. ont i magen?

Om du får plötslig och svår buksmärta ska du snabbt söka läkarvård och leta reda på Mehiläinens närmaste allmänläkarjour.

Övergående och mild buksmärta behöver knappast undersökas av läkare. Men om du har något av de följande magsymtomen, ska du gå till läkaren:

  • det sker överraskande och drastiska förändringar i tarmens funktion som handlar om förstoppning eller diarré
  • tarmens funktion börjar variera avsevärt
  • det är svårt att tömma tarmen
  • det finns blod eller slem i avföringen
  • avföringen är svart
  • buksmärtorna upprepas ofta
  • du går ner i vikt
  • du mister aptiten
  • du har anemi.

Boka tid hos gastroenterologen

Hur undersöks buksmärtor?

Grundundersökningarna omfattar en allmän undersökning som utförs av en läkare. Undersökningen kompletteras med grundläggande laboratorieprover. I dem kontrolleras i allmänhet hemoglobin, inflammationsvärden, laktosintolerans, celiaki-antikroppar och helicobacter. Ibland kontrolleras också lever- och bukspottkörtelvärdena i blodet.

Grundligare undersökning av bukbesvär

Om orsakerna till symtomen inte upptäcks med dessa undersökningar, övervägs grundligare undersökningar av matsmältningskanalen och bukområdet. Sådana undersökningar är endoskopi av magsäcken och tjocktarmen.

Endoskopi av magsäcken, dvs. gastroskopi, görs när läkaren misstänker en sjukdom som ska behandlas i matstrupens eller magsäckens område eller i området kring tunntarmens början. Med hjälp av endoskopi är det möjligt att diagnosticera bland annat magsår och celiaki. Vid undersökningen kan biopsier tas och polyper avlägsnas.

Endoskopi av tjocktarmen, dvs. kolonoskopi, utförs om symtomen tyder på sjukdomar i ändtarmen eller tjocktarmen. En kolonoskopi främjar tidig diagnosticering och inledande av behandling.

Ofta görs både gastroskopi och kolonoskopi för att utreda orsaken till magbesvären.

Den som vill kan också söka sig till endoskopi på eget initiativ. Detta rekommenderas särskilt om det förekommit cancer i magens eller tarmens område i den närmaste släkten, även om det inte finns några tecken eller symtom. Målet är att utföra undersökningarna på ett så behagligt sätt som möjligt, och du behöver inte vara rädd för dem.

Vid behov kan vår kundtjänst hänvisa dig till rätt specialist. Du kan också be om råd om buksmärtor på Digikliniken i MinMehiläinen-appen och -webbtjänsten dygnet runt.

Läs mer om möjliga orsaker till buksmärtor:

Smärta i underlivet hos kvinnor

Ulcerös kolit (på finska)

Känslig tarm (IBS)

Specialister och verksamhetsställen

Jyri Aalto
LL, yleislääkäri
9.5
Markku Aarnio
Gastrokirurgian erikoislääkäri, LT, Dosentti
9.6
Simo Aarnio
Työterveyshuollon erikoislääkäri
9.3