Skopiundersökning av tjocktarmen

Orsaker till att skopiundersökning av tjocktarmen görs kan vara oklar järnbristanemi, positivt resultat från blodundersökning av avföringen, kronisk diarré, misstanke om kronisk inflammatorisk tarmsjukdom, magsmärta till vilken förändring av tarmens funktion tillhör eller uppföljning av kronisk kolit.

Skopiundersökningar görs alltid på läkares rekommendation. id gastroskopi undersöks matstrupen, magsäcken och början av tunntarmen med ett böjbart skopiinstrument. Vid undersökningen granskas tarmens och magsäckens slemhinnor och avvikelser beaktas, såsom t.ex. inflammationer, tumörer och eventuella blödningspunkter. Vid behov tas även en provbit av slemhinnan, slemhinneväxter kan avlägsnas och eventuella blödningar koaguleras. Undersökningen tar 1/2–1 1/2 timmar.

Specialister och verksamhetsställen

Markku Aarnio
Gastrokirurgian erikoislääkäri, LT, Dosentti
9.8
Jussi-Pekka Haikio
LL,Sisät.- ja gastroenterologian erikoislääkäri
9.6
Satu Haikio
Gastroenterologian ja sisätautien erikoislääkäri
Markku Heikkinen
Dos., gastroenterologian erikoislääkäri