Läkarbesök för personer som inte är bosatta i Finland

Ta med dig till mottagningen, undersökningen eller verksamhetsstället:

  • ditt FPA-kort, om du har ett sådant, det vill säga att du är finsk medborgare eller
  • ett officiellt identitetsbevis eller pass, om du är medborgare i ett annat land.

Om du kommer till läkare med ett insjuknat barn som bor utomlands ska du ta med barnets FPA-kort, identitetsbevis eller pass. När du anmäler dig ber vi om vårdnadshavarens uppgifter samt telefonnummer och adress för den vuxna som kommer till läkare.

Om din stadigvarande adress är utomlands, du har en poste restante-adress eller är medborgare i ett annat land debiterar vi en förskottsbetalning på 150 euro i samband med att du anmäler dig. Förskottsbetalningen avdras från läkarkostnaderna och den överblivna andelen återbetalas efter besöket.

Ta även med en sammanfattning av eventuell tidigare läkemedels- och vårdinformation, recept samt information om eventuell hemobservation. Kom ihåg att berätta på mottagningen om du har någon allergi eller annan sjukdom, om receptbelagda och receptfria läkemedel samt vitaminer och naturprodukter som du använder eller om du är gravid eller ammar.

Specialister och verksamhetsställen

Jyri Aalto
LL, yleislääkäri
9.4
Simo Aarnio
Työterveyshuollon erikoislääkäri
9.5
Ene Dellepiane
LL, yleislääkäri
9.1
joulukuu 2021viikko 48