På distansmottagning utan att stå i kö till en läkare

Distansmottagning gör att du kan kommunicera med läkare och sjuksköterskor enkelt och snabbt, var som helst och när som helst. Välkommen till Mehiläinens distansmottagning!

Utan tidsbokning

Förnyelse av recept? Ögon- eller influensasymtom? Symtom och sjukdomar som inte kräver en fysisk undersökning kan enkelt behandlas på Digikliniken.

GÅ TILL DIGIKLINIKEN

Med tidsbokning

Du kan enkelt söka efter och välja telefon- och videomottagningstider via Mehiläinens tidsbokning.

GÅ TILL TIDSBOKNINGEN

Mehiläinens distansmottagning gör att du kan kommunicera med läkare och sjuksköterskor på distans enkelt och snabbt, var som helst och när som helst. Om dina symtom är lindriga rekommenderar vi att du använder distansmottagningen. Du kan enkelt använda våra distansmottagningstjänster med hjälp av MinMehiläinen-tjänsten.

ÖPPNA MINMEHILÄINEN

Så här bokar du tid till en distansmottagning

1

Det är enkelt att uträtta ärenden på en distansmottagning

Du kan enkelt och snabbt boka en tid på din dator eller telefon.

2

Boka tid

Välj en lämplig distansmottagning (video, telefonsamtal)

Gå till tidsbokningen

3

Välkommen!

Välkommen till Mehiläinens mottagning! Du kan enkelt betala ditt besök med MinMehiläinen-appen.

Gå till MinMehiläinen

Stöd för att välja en distansmottagningskanal

Om du inte är säker på vilken väg som passar dig bäst kan du alltid kontakta vår kundtjänst varje dag, dygnet runt. Vår kundtjänst ger dig hjälp och vägledning att välja rätt sätt att uträtta dina ärenden. Du kan kontakta vår kundtjänst via telefon eller via den kundtjänst som finns på Digikliniken i MinMehiläinen.

RING KUNDTJÄNSTEN (0,084 €/min)

Uträtta ärenden snabbt utan tidsbokning​

Förnyelse av recept? Ögon- eller influensasymtom? På Digikliniken behandlas symtom och sjukdomar som inte kräver fysisk undersökning utan tidsbokning.

GÅ TILL DIGIKLINIKEN LÄS MER OM DIGIKLINIKEN

Videomottagning med tidsbokning

Du kan enkelt boka en tid till en videomottagning i tidsbokningen under punkten Mottagning/Distansmottagning. Videomottagningstiderna finns också i MinMehiläinen-appen.

GÅ TILL TIDSBOKNINGEN LÄS ANVISNINGAR FÖR ATT ANSLUTA SIG

Videomottagning för barn

Om du vill boka en videomottagning till ett barn ska barnet vara ansluten som en del av familjeprofilen. Även om du inte själv är kund hos Mehiläinen kan du registrera dig i MinMehiläinen och lägga till barnet i din familjeprofil.

Du kan enkelt göra en familjeanslutning i MinMehiläinen-appen:
Lägg till > Familjemedlemmar > Lägg till en familjemedlem

GÅ TILL MINMEHILÄINEN

YTTERLIGARE INFORMATION OM ATT UTFÖRA EN FAMILJEANSLUTNING

Telefonmottagning med tidsbokning

Du kan enkelt söka efter och välja telefonmottagningstider via Mehiläinens tidsbokning vid punkten Mottagning/Distansmottagning.

GÅ TILL TIDSBOKNINGEN

När du har bokat telefonmottagningstiden ringer vår expert på den överenskomna mottagningstiden till telefonnumret du har angett. Vår rekommendation är att om det första samtalet inte besvaras, kommer läkaren att ringa dig snart igen. Om du inte svarar i telefonen på den överenskomna mottagningstiden debiterar vi en avgift för oavbokat besök. Du kan inte ringa tillbaka till våra läkare.

Priset för distansmottagningen

Distansmottagningen är en avgiftsbelagd tjänst. Priset för en distansmottagning via telefon eller video varierar mellan olika läkare. Priset grundar sig på den tid som använts för mottagningen och ligger nära priset för en mottagning på läkarcentralen. På priset för en distansmottagning tillkommer en poliklinik- och Kanta-avgift, på samma sätt som på priset för ett besök på läkarcentralen. Du får FPA-ersättning för distansmottagningen.

Distansmottagningens besök faktureras efter några dagar med en hemskickad faktura. Du kan även betala en öppen faktura i MinMehiläinen under punkten Fakturor. En avgift debiteras för ett oavbokat besök på distansmottagningen.

BEKANTA DIG MED PRISLISTAN

Så här fungerar MinMehiläinen-appen (video på finska)

Så här skickar du bilder som skyddad e-post under en telefonmottagning

På distansmottagningen per telefon hos allmänläkare, hudläkare eller ögonläkare kan läkaren behöva en skarp bild av besväret om besväret är synligt (t.ex. eksem). Ta 1–3 bilder av god kvalitet före mottagningen. Du kan skicka bilden till läkaren som skyddad e-post.

Så här skickar du skyddad e-post:

 • Logga in på adressen https://secure.mehilainen.fi
 • Skriv din e-postadress i avsändarfältet och klicka på Fortsätt.
 • Klicka på Registrera på följande sida.
 • Du får ett meddelande med rubriken Registrera (Rekisteröinti). Via länken i slutet av meddelandet kan du skicka ett skyddat e-postmeddelande.
 • I ämnesfältet skriver du datum och klockslag för mottagningen.
 • Lägg till bilderna du tagit för mottagningen som bifogade filer: Klicka på ”Välj filer” och ta bilder eller välj bland tidigare tagna bilder och tryck på Bifoga.
 • Om du känner till läkarens e-postadress kan du ange läkarens @mehiläinen.fi-adress i mottagarfältet och klicka på Skicka.
 • Om du inte känner till läkarens e-postadress, vänta på att läkaren ringer upp dig när mottagningen börjar. Läkaren ger dig sin e-postadress som du anger i mottagarfältet. Klicka sedan på Skicka.

Anvisningar enligt specialområde för telefon- och videomottagningar

På chattmottagningen på Digikliniken får du hjälp med olika symtom utan tidsbokning. Läs mer om Digikliniken.

GÅ TILL DIGIKLINIKEN

Om du vill boka tid hos en viss allmänläkare kan du också boka en telefonmottagningstid.

Följande ärenden kan man vanligtvis sköta på distansmottagning hos en allmänläkare:

 • Lindriga symtom på infektion: luftvägs-, urinvägs- och hudsymtom
 • Ett tidigare konstaterat besvär i rörelseorganen som förvärrats (t.ex. ledsmärta)
 • Ett periodiskt kontrollbesök till exempel på grund av förhöjt blodtryck eller högt kolesterol
 • Förnyelse av läkemedel som tas vid behov (t.ex. vid giktattacker eller halsbränna)
 • Förnyelse av läkemedel som tas regelbundet under en längre tid, för att skjuta upp det fysiska besöket tills coronapandemin är över
 • Periodiska kontroller vid diagnostiserade affektiva störningar efter att behandlingen inletts
 • Genomgång av undersökningsresultat och utarbetande av en plan för fortsatt vård
 • NPersonlig rådgivning gällande behandling av sjukdomar under pandemin.

Distansmottagning lämpar sig inte för:

 • Ett nytt, akut neurologiskt symtom (muskelsvaghet, domning, talsvårigheter, yrsel)
 • Akut, tryckande bröstsmärta och/eller andnöd.

Följande ärenden kan man vanligtvis sköta på distansmottagning hos en diabetesläkare eller läkare i internmedicin::

 • Bedömning av hur aktuell läkemedelsbehandlingen av diabetes är
 • Förnyelse av recept
 • Kontroll av sockerbalansen utgående från mätningar
 • Bedömningen av den totala medicineringen
 • Inledande besök på grund av fetma (om patienten har möjlighet att väga sig)
 • Justering av blodtryckssänkande behandling
 • Besvär med kolesterolämnesomsättningen
 • Utredning av förhöjda levervärden
 • Bedömning av läkemedelsbehandling vid blodkoagulationsstörningar och besvär i anslutning till detta
 • Fortsatt behandling av hypotyreos eller hypertyreos (om orsaken till sjukdomen är känd)
 • Delgivning och tolkning av svar på undersökningsresultat

BOKA TID HOS EN DIABETESLÄKARE

BOKA TID HOS EN SPECIALISTLÄKARE PÅ INTERNMEDICIN

Distansmottagning lämpar sig inte för:

 • Bedömning av diabetiska nervsjukdomar (symptom i nervsystemet, smärta)
 • Akuta nödsituationer
 • Feber av okänt ursprung
 • Akuta magbesvär
 • Bröstsmärtor
 • Andnöd eller försvagad funktionsförmåga
 • Yrsel
 • Ärenden som rör arbetsförmåga
 • Misstankar om blödning i mag-tarmkanalen
 • Förvärrad inflammatorisk tarmsjukdom (Crohns sjukdom, ulcerös kolit)

Följande symtom och sjukdomar kräver nästan alltid ett fysiskt mottagningsbesök och undersökning av patienten för att välja lämpliga uppföljande undersökningar. Om du vill diskutera eventuella symtom och undersökningar med en läkare i förväg kan du visserligen boka en tid för distansmottagning.

 • Inledande bedömning av långvarig trötthet
 • Inledande bedömning av långvariga magbesvär
 • Inredande utredning av anemi
 • Inledande bedömning av hypotyreos eller hypertyreos

Följande ärenden kan man vanligtvis sköta på distansmottagning hos en fysioterapeut:

 • Fysioterapeutisk rådgivning, stöd och handledning vid träningen
 • Symtom i rörelseorganen, om deras funktion inte är betydligt nedsatt, t.ex. lindriga skador/symtom i de övre eller nedre extremiteterna, om extremiteterna fungerar; till exempel symtom på artros i knät eller långvarig knäsmärta.
 • Uppföljningsbesök inom fysioterapi i syfte att bedöma hur rehabiliteringen och/eller fysioterapin framskrider, men inte att utföra test eller mätningar.

BOKA TID HOS EN FYSIOTERAPEUT

Distansmottagning lämpar sig inte för:

 • Vi rekommenderar att du första gången besöker fysioterapeut på mottagningen på läkarcentralen.
 • Allvarliga symtom och skador i rörelseorganen som kräver noggranna undersökningar, till exempel symtom i ryggslutet med förändringar i känseln eller motoriken.
 • Besök med manuella behandlingar.
 • Besök som kräver test eller mätningar utförda av en fysioterapeut (till exempel vissa besök vid rehabilitering efter en operation).

Följande ärenden kan man vanligtvis sköta på distansmottagning hos en gynekolog:

 • Förskjutning av menstruation
 • Lindriga menstruationsbesvär (till exempel oregelbundna/smärtsamma/rikliga blödningar)
 • Information om antikonception och inledningen av sådan bland unga
 • Förnyelse av recept på hormonellt preventivmedel
 • Fertilitetsrådgivning
 • Behandling av symptom på slidkatarr (till exempel jästsvampsinfektion) när patienten känner till besväret sedan tidigare
 • Behandling av lindriga slemhinnebesvär
 • Remisser till könssjukdomstest
 • Behandling av lindrig urinvägsinfektion
 • Rådgivning i anslutning till klimakteriebesvär
 • Under COVID-19-pandemin förnyas recept på hormonbehandling i klimakteriet för de i grunden friska kvinnor som har en regelbunden vårdrelation med en av Mehiläinens gynekologer.

BOKA TID HOS EN GYNEKOLOG

Distansmottagning lämpar sig inte för:

 • Akuta nödsituationer
 • Övriga akuta situationer med kraftiga symptom eller feber: blödning, smärta symptom på infektion
 • Situationer som kräver en gynekologisk undersökning eller ultraljudsundersökning
 • Cancermisstankar
 • Missfall
 • Avbrytande av graviditet
 • Uppföljning av graviditet
 • Ofta upprepade eller febriga urinvägsinfektioner
 • Ofta upprepade slidkatarrer
 • Blödning vid samlag
 • Behandling av papa-förändringar
 • Bedömning av förändringar i brösten
 • Långvariga/komplicerade besvär
 • Sjukintyg
 • Remisser till offentlig sjukvård
 • Recept på HCI-läkemedel (till exempel starka smärtstillande medel och sömnmedel)

Läs även:
Preventivkliniken ger unga råd vid val av preventivmetod

Hudläkaren behöver skarpa bilder av god kvalitet för att kunna göra en diagnos på telefonmottagningen. Vänligen ta 1–3 bilder före mottagningen. Du kan skicka bilderna till läkaren via krypterad e-post (se anvisningarna ovan).

BOKA TID HOS EN HUDLÄKARE

Följande ärenden kan man vanligtvis sköta på distansmottagning hos en hudläkare:

 • Behandling och vårduppföljning av en konstaterad hudsjukdom
 • Kontroll av invärtes läkemedelsbehandling
 • Behandling av vanliga hudsjukdomar såsom akne, atopiskt eksem, psoriasis, eksem på händerna osv.
 • Bedömning och vård av allergiska symtom (t.ex. pollenallergi, födoämnesallergier och allergiska eksem)
 • Nya hudsymtom (om symtomen är svåra rekommenderas ett mottagningsbesök)
 • Lindriga hudinfektioner
 • Eksem hos barn (barn med svåra symtom bör besöka mottagningen)

Distansmottagning lämpar sig inte för:

 • Nya eksem eller ny hudinfektion med svåra symtom
 • Tidigare eksem med svåra symtom som förvärras
 • Misstänkt skabb
 • Eksem på könsorganen
 • Kontroll av födelsemärken och bedömning av misstänkta hudförändringar
 • Alla hudåtgärder såsom frysning, laserbehandling, kirurgisk borttagning av hudförändringar och estetiska hudbehandlingar

Följande ärenden kan man vanligtvis sköta på distansmottagning hos en kardiolog:

 • Rutinmässiga kontroller av patienter som redan har en vårdrelation med Mehiläinen
 • Oklarheter och frågor som gäller medicineringen
 • Genomgång av svar på utförda undersökningar (bland annat blodprov, holter-undersökning, datortomografi av kransartärer)
 • Symptom på hjärtklappning eller att hjärtat hoppar över slag som inte hör samman med bröstsmärta eller störningar i medvetandet.

BOKA TID HOS EN KARDIOLOG

Distansmottagning lämpar sig inte för:

 • Akuta nödsituationer
 • Kraftig andnöd
 • Långvariga/komplicerade besvär
 • Sjukintyg
 • Remisser till offentlig sjukvård (i regel)
 • Recept på HCI-läkemedel (till exempel starka smärtstillande medel och sömnmedel)

Följande ärenden kan man vanligtvis sköta på distansmottagning hos en specialistläkare inom öron-, näs- och halssjukdomar:

 • delgivning av provresultat
 • ärenden som gäller allergi
 • konsultation gällande t.ex. upprepade infektioner
 • rådgivning
 • planering av fortsatta undersökningar
 • utredning av operationsärenden
 • korta sjukledigheter

BOKA TID HOS EN ÖNH-LÄKARE

Distansmottagning lämpar sig inte för:

 • cancermisstankar
 • knölar och förhårdnader
 • akuta infektioner
 • problem som kräver undersökning
 • trauman

Följande ärenden kan man vanligtvis sköta på distansmottagning hos en barnläkare:

 • Icke-brådskande kontroller av allergiärenden
 • Kontroll av balanserad astma
 • Så kallad ny läkarbedömning
 • Kontroll och planering av behandlingen av icke-brådskande magbesvär
 • Vaccinationsinfo
 • Bedömning av hur brådskande vården är och koordinering av vården vid icke-brådskande besvär
 • Otydliga vårdplaner

BOKA TID HOS EN BARNLÄKARE

Distansmottagning lämpar sig inte för:

 • Akuta nödsituationer (försämrat allmäntillstånd, andnöd, hög feber)
 • Övriga akuta situationer med kraftiga symptom eller feber: blödning, smärta symptom på infektion
 • Långvariga/komplicerade besvär
 • Sjukintyg
 • Remisser till offentlig sjukvård

Barn med symtom på luftvägsinfektion (influensa, hosta, andnöd, öronvärk, halsont) och barn som behöver besök på läkarmottagning ska boka tid till barnens lista för luftvägsinfektion vid en läkarcentral.

Följande ärenden kan man vanligtvis sköta på distansmottagning hos en psykiater:

 • Bekanta patienters uppföljningsbesök
 • Bekanta patienters remisser till ett offentligt sjukhus eller nätterapi
 • Förnyelse av läkemedel (med undantag för HCI-läkemedel eller t.ex. lugnande medel)
 • Konsultationsbesök
 • Grundlig undersökning av funktions- och arbetsförmågan och rehabiliteringsundersökning (min. 45 min)

BOKA TID HOS EN PSYKIATER

Distansmottagning lämpar sig inte för:

 • Akuta symtom på psykos
 • Symtom på (hypo)mani
 • Behandling av stark självdestruktivitet
 • Ordinering av HCI-läkemedel (t.ex. lugnande medel)

Du kan söka dig till en distansmottagning hos psykolog av samma orsaker som till en mottagning på läkarcentralen, dvs. till exempel i en svår livssituation eller om du känner dig nedstämd. Om du inte har pratat med en psykolog tidigare, kan det kännas lättare att boka tid till distansmottagningen än till läkarcentralen, och några tycker att det är lättare att prata om personliga saker via nätet eller telefon.

Ett rådgivningsbesök är lämpligt som ett första besök

Följande ärenden kan man vanligtvis sköta på distansmottagning hos en ortoped:

 • Smärta i led, extremitet eller rygg
 • Lindriga skador på led och extremitet där: bokning kan göras och det inte förekommer felläge i extremiteten
 • Det inte förekommer märkbar svullnad i det skadade området
 • Benbrottskontroller, där patienten har besökt röntgen före distansmottagningen
 • Förnyelse av recept

BOKA TID HOS EN ORTOPED

Distansmottagning lämpar sig inte för:

 • Akuta nödsituationer
 • Mer omfattande skador med ovan nämnda besvär
 • Långvariga/komplicerade besvär
 • Ryggbesvär som inkluderar förändringar av känseln i de nedre extremiteterna eller i motoriken
 • Sjukintyg, såvida det inte är frågan om en tidigare vårdrelation och fortsatt sjukledighet
 • Remisser till offentlig sjukvård, såvida inte patientens besvär är kända sedan tidigare
 • Recept på HCI-läkemedel (till exempel starka smärtstillande medel och sömnmedel)

Om besväret är synligt, behöver ögonläkaren skarpa bilder av god kvalitet för att kunna ställa en diagnos på telefonmottagningen. Vänligen ta 1–3 bilder före mottagningen. Du kan skicka bilderna till läkaren via krypterad e-post (se instruktionerna ovan).

Följande ärenden kan man vanligtvis sköta på distansmottagning hos en ögonläkare:

 • Förnyelse av recept
 • Tolkning av redan tidigare tagna utskrifter från ögonlaboratorium (synfält, OCT-avbildning, det vill säga kohorenstomografi osv.)
 • Bedömning av hur allvarliga nya ögonbesvär är och planering av en vårdtidtabell
 • Vad gäller gamla sjukdomar som kräver uppföljning kan man planera en förnuftig vårdtidtabell (till exempel glaukom)
 • Nödvändiga remisser till undersökningar kan skrivas så, att man klarar sig med ett närbesök på mottagningen och besöket i fråga kan planeras så, att exponeringen för infektion och kontakter minimeras.
 • Vad gäller personer med symptom på luftvägsinfektion elelr personer i karantän som kräver akut vård kan eventuellt skrivas remiss till specialsjukvården.
 • För mer kroniska och bekanta besvär kan vårdanvisningar ges.

BOKA TID HOS EN ÖGONLÄKARE

Du kan boka en distansmottagning hos alla yrkespersoner och experter inom företagshälsovården via tidsbokningen online (företagsläkare, företagshälsovårdare, företagspsykolog och företagsfysioterapeut). De företagshälsovårdskunder som använder tjänsten OmaTyöterveys kan boka tid via sitt eget servicenummer.

Distansmottagningen lämpar sig för:

 • icke-brådskande hälsorådgivning
 • uppföljningsbesök
 • skötsel av ärenden som rör arbetsförmåga
 • skötsel av vissa ärenden som rör sjukvård

Om ditt besvär kräver en fysisk undersökning, rekommenderar vi att du bokar ett traditionellt mottagningsbesök.

GÅ TILL TIDSBOKNINGEN FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

MER INFORMATION OM DIGIKLINIKEN OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Skicka meddelanden via MinMehiläinen-appen

Visste du att du även kan kontakta din företagshälsovårdare och företagsläkare via MinMehiläinen-appen? Du kan skicka ett chattmeddelande under rubriken Teamet på fliken Företag.

Följande ärenden kan man vanligtvis sköta på distansmottagning hos en urolog:

 • rådgivning, där man bedömer behovet av fortsatta undersökningar och besök på mottagningen
 • erektionsstörningar
 • sexuell olust
 • urinvägsbesvär
 • smärta i bäckenområdet
 • förhöjt PSA (PSA står för prostataspecifikt antigen. Det är ett protein som utsöndras från prostatan)
 • vårduppföljning hos patienter som har en regelbunden vårdrelation med Mehiläinens urolog
 • erektionsstörningar
 • prostataförstoring
 • urineringssymtom
 • testosteronbehandling
 • uppföljning av vissa cancerformer
 • delgivning av resultat efter ett tidigare mottagningsbesök

BOKA TID HOS EN UROLOG

Distansmottagning lämpar sig inte för:

 • akuta nödsituationer
 • övriga akuta situationer med kraftiga symptom eller feber: blödning, smärta, symptom på infektion
 • situationer som kräver en urologisk undersökning eller ultraljudsundersökning
 • problem med förhuden
 • tumörer på testikeln eller misstanke om detta
 • sterilisering
 • cancermisstankar
 • långvariga/komplicerade besvär
 • remisser till offentlig sjukvård
 • Recept på HCI-läkemedel (till exempel starka värkmediciner, sömnmedel)

Läs mer