Familjeanslutning

I tjänsten MinMehiläinen får du enkelt tillgång till dina egna och dina familjemedlemmars hälsouppgifter på samma ställe. Genom att koncentrera ditt minderåriga barns läkarbesök till Mehiläinen, kan du automatiskt se barnets alla hälsouppgifter via tjänsten MinMehiläinen. Även om du inte själv är kund hos Mehiläinen kan du registrera dig i MinMehiläinen och lägga till barnet i din familjeprofil.

Anslutning av barn under 12 år

I familjeprofilanslutningen kan vårdnadshavaren själv lägga till sina barn under 12 år i sin profil i MinMehiläinen. Observera att det inte går att lägga till nyfödda barn i familjeprofilen: i allmänhet kan anslutningen göras först 1–3 månader efter födseln.

Anslutning av ett barn under 12 år till familjeprofilen med MinMehiläinen-appen

1. Öppna MinMehiläinen-appen.

2. Klicka på LÄGG TILL längst ned i appen.

3. Välj FAMILJEMEDLEMMAR.

4. Lägg till familjemedlemmen genom att ange barnets personbeteckning och klicka på LÄGG TILL FAMILJEMEDLEM.

Anslutning av barn mellan 12 och 17 år

För anslutning av barn mellan 12 och 17 år till familjeprofilen krävs alltid barnets samtycke. Samtycket kan ges genom att fylla i samtyckesblanketten för anslutning till familjeprofil ( pdf, 94.8 kB). Med blanketten ger barnet sitt samtycke till att vårdnadshavaren får se barnets profiluppgifter.

Barnet ska själv skriva under samtycket. Blanketten ska förnyas när barnet fyller 15 år. Sedan gäller samtycket tills barnet fyller 18 år. Därefter kan vårdnadshavaren inte längre se barnets uppgifter automatiskt. I profiluppgifterna för barn mellan 12 och 17 år visas besök, diagnoser och undersökningsresultat.

Anslutning av ett barn över 12 år till familjeprofilen

När du lägger till ett barn mellan 12 och 17 år till familjeprofilen, fyll i samtyckesblanketten för anslutning till familjeprofil ( pdf, 73.3 kB) (blanketten på finska) tillsammans med barnet. Både vårdnadshavaren och barnet skriver under blanketten, varefter den underskrivna blanketten antingen skickas till närmaste Mehiläinens verksamhetsställe eller skannas och skickas per e-post via krypterad e-post till adressen perheliitos@mehilainen.fi.

Observera att blanketten ska vara underskriven av både barnet som ger sitt samtycke och vårdnadshavaren för att kunna ansluta barnet till familjeprofilen.

Samtycket kan även fyllas i vid Mehiläinens verksamhetsställe. Innan minderåriga barn ansluts till familjeprofilen kontrollerar Mehiläinen vårdnadshavarrelationen hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Anslutningen till familjeprofilen är klar dagen efter mottagandet av samtycket.

Kunder som använder LokalTapiolas HälsoHjälpen ska fylla i motsvarande blankett för att kunna sköta ärenden för barn över 12 år via HälsoHjälpen. HälsoHjälpens samtyckesblankett (blanketten på finska) fylls i och skickas på samma sätt som MinMehiläinens samtyckesblankett för anslutning till familjeprofil; antingen till verksamhetsstället eller så skannas den ifyllda och underskrivna blanketten och skickas via krypterad e-post till adressen perheliitos@mehilainen.fi.

Mer information om behandlingen av hälsouppgifter som tillhör minderåriga barn över 12 år

Vi tillämpar 9 § i lagen om patientens ställning och rättigheter*: ”En minderårig patient som med beaktande av ålder och utveckling kan fatta beslut om vården har rätt att förbjuda att uppgifter om hans hälsotillstånd och vård ges till hans vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare.” I motiveringen till lagen konstateras att ett barn över 12 år nästan alltid kan anses vara moget att ta ställning till sin vård. Mot denna bakgrund stängs vyn över barnets hälsouppgifter automatiskt från vårdnadshavarna i MinMehiläinen när barnet fyller 12 år.

*Lag om patientens ställning och rättigheter 17.8.1992/785 (på finska) 

Anslutning av en person över 18 år

Personer över 18 år kan själva skicka en inbjudan till familjeprofilen och godkänna den. För detta krävs ingen blankett. Om personen över 18 år inte har egna nätbankskoder, ska hen fylla i en samtyckesblankett ( pdf, 73.3 kB) (blanketten på finska), varefter MinMehiläinens underhåll kan ansluta personen.

Läs mer