Information till kunden

Här hittar du information hur kan du agera när du behöver tid till läkaren eller en annan specialist. Här berättar vi också vad du ska göra när du kommer till mottagning, arbetshälsovårdsbesök, laboratoriet eller operation. Här kan du också läsa om våra praxis gällande patientsäkerheten och respons.

Servicenummer
Patientuppgifter i Kanta-arkivet 
MinMehiläinen-webbtjänst – frågor och svar

Patientsäkerheten är en gemensam sak

Mehiläinen utvecklar patientsäkerheten kontinuerligt. Hygienarbeten och förebyggandet av sjukhusinfektioner har varit en av våra avgörande utvecklingspunkter i alla våra anstalter. Vi investerar också i läkemedelssäkerhet med många utvecklingsprojekt. Våra olika operativa processer har analyserats från patientsäkerhetens vinkel, och maskinsäkerheten följs i enlighet med instruktioner av myndigheter och utrustningstillverkare.

Vi utvecklar fortfarande de bästa praxis som redan eksisterar. Vi har dragit lärdom av säkerhetskritiska områden, som luftfart, i utveckling av praxis som förbättrar patientsäkerheten.

Incidenter och olyckstillbud som har hänt under behandlingen

Med hjälp av Mehiläinens specialister som har skrivit in händelsedeskriptioner i HaiPro har vi identifierad situationer som försvagar patientsäkerheten eller olyckstillbud.

På grund av informationen som fåtts har vi utvecklat patientsäkerheten. För att fortfarande utveckla vår verksamhet, vi vill att också våra kunder informerar oss av situationer som har riskerats säkerheten.

Så här rapporterar du av ogynnsamma händelser:

Om du känner att i din vård eller i vård av din närstående har hänt, eller var nära att hända, ett tillbud

  • Ge en respons med ditt namn eller anonymt i vår webbtjänst .
  • När du lämnar dina kontaktuppgifter får du information om framsteg av ärenden.

Du kan också ge oss respons genom följande kanal

1. NPS – rekommendationsindex

  • Vi frågar dig respons genast efter ditt besök.
  • NPS -index i realtid (Net Promoter Score) berättar, hur stor del av våra kunder rekommenderar Mehiläinen.

2. Den generella responskanalen

  • I Mehiläinens generella responskanal kan du ge personligt respons av ditt uträttning av ärendet, tjänster eller de möjliga förbättringspunkter.

3. Patientombudsman – reklamationer som grundar på lagen om patientens ställning och rättigheter

I varje Mehiläinens anstalt finns det en patientombudsman, som ger råd och vägleder i frågor som gäller tillämpningen av patientlagen. Om du antar, att det har hänt ett misstag i ditt vård eller en patientskada, hjälper patientombudsmannen till med granskningen av saken .

Patientombudsmännens kontaktuppgifter hittar du här (på finska) eller genom att ringa vår växel 010 4140 112. (0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min)

Växeln är öppet:

mån-fre klockan 8-16
lör stängt
sön stängt

När växeln är stängt, överförs telefonsamtalen automatiskt till vår tidsbokningsnummer 010 414 00 (0,084 €/min).

Patientombudsmannen:

  1. ger råd och vägleder i frågor som gäller tillämpningen av patientlagen;
  2. assisterar patienten med ärenden som gäller 10§ moment 1 och 3;
  3. informerar om patientens rättigheter;
  4. arbetar även i övrigt för att främja patientens rättigheter och för att de skall bli tillgodosedd.

Mer information om patientens rättigheter på Valviras webbsida

Om du är onöjd i din egen eller närståendes vård har du möjligheten att uppträda olika akter för att granska saken. Läs mer på Valviras webbsida .