Tandköttsinflammation

Tandköttsinflammation, det vill säga gingivit, är en munsjukdom som orsakas av att bakterieplack samlas vid tandköttsranden och i mellanrummen. Vid en tandköttsinflammation blir stödjevävnaden runt tanden, tandköttet, inflammerat. Vanligtvis beror inflammationen på att tänderna inte har rengjorts tillräckligt omsorgsfullt.

Symtom vid tandköttsinflammation

Vanliga symtom vid tandköttsinflammation är:

  • rött och ömt tandkött, smärta
  • blödande tandkött till exempel när du borstar tänderna
  • dålig smak i munnen och dålig andedräkt

Behandling av tandköttsinflammation

Tandköttsinflammation ska behandlas, eftersom en obehandlad tandköttsinflammation kan leda till att bindvävnaden skadas, det vill säga parodontit. Till följd av detta kan tanden bli rörlig och lossna.

Obehandlad tandköttsinflammation ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och hör även samman med andra besvär med det allmänna hälsotillståndet.

När ska jag gå till tandläkare?

En framskriden tandköttsinflammation kräver, beroende av situationen, besök hos en munhygienist eller en tandläkare. Munhygienisten eller tandläkaren rengör tandköttet och avlägsnar tandsten. Behandlingen av långt framskriden tandköttsinflammation kräver rengöring av tandläkare eller specialtandläkare. Inflammation djupt vid tandens rot kan kräva operation.

Den bästa behandlingen av tandköttsinflammation är att förebygga den

Tandköttsinflammation behandlas och förebyggs genom att hålla tänderna rena från bakterieplack. Den bästa metoden att behandla tandköttsinflammation är att förebygga den. Borsta tänderna omsorgsfullt två gånger om dagen. Rengör även mellanrummen dagligen med tandtråd, tandsticka eller mellanrumsborste. Om tandköttet börjar blöda vid tandborstning ska du några dagar rengöra området oftare och mer omsorgsfullt än vanligt.

Besök tandläkare eller munhygienist regelbundet. Även sunda kostvanor och måttlig konsumtion av sötsaker och söta drycker hjälper till att förebygga tandköttsinflammation.

Boka tid till tandundersökning via Mehiläinens tidsbokningstjänst  eller genom att ringa kundtjänsten 010 273 8000 (0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min). (0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min)

Även Digikliniken för tand- och munhälsa betjänar varje dag, året runt.