Munkirurgi

Med munkirurgi avses undersökning av bettet samt sjukdomar och olycksfall i anslutning till vävnaderna samt kirurgisk behandling av dessa. Ett kirurgiskt ingrepp är ofta kortvarigt och utförs vanligtvis under lokalbedövning, vid behov även under narkos.

Munkirurgiska ingrepp

Vid Hammas Mehiläinen utförs alla kirurgiska ingrepp omkring och i munnen, till exempel:

Ett vanligt munkirurgiskt ingrepp är utdragning av visdomstand antingen genom att dra ut den eller operera bort den. Tandläkaren bedömer utgående från röntgenbilden på vilket sätt man bäst kan ta bort tanden. Om tanden endast delvis har spruckit fram eller om tandens rötter är mycket krökta är det säkrast att ta bort tanden genom operation. Man återhämtar sig inom några dagar från ett litet munkirurgiskt ingrepp.

Ett annat vanligt munkirurgiskt ingrepp är konstgjorda rötter, det vill säga montering av tandimplantat. Rotdelen i käkbenet för en saknad tand ersätts med en konstgjord rot av titan. På den byggs den egentliga tanden, antingen som en enskild krona eller som en bro som täcker flera tänder.

Vid Hammas Mehiläinen utförs även mer omfattande munkirurgiska ingrepp som kräver operationssalsförhållanden. Sådana är till exempel benimplantat i käkbenet.

Att komma till munkirurgisk vård

Både allmäntandläkare och munkirurg kan utföra munkirurgiska ingrepp. Du kan boka tid till vilken av dem du vill: vid behov hänvisar allmäntandläkaren dig till en specialtandläkare. Ofta får du snabbare tid till en allmäntandläkare och han eller hon kan även bedöma hur akut vårdbehovet är.

Du kan även hänvisas till munkirurgisk vård om man vid en tandundersökning lägger märke till sådant som kräver kirurgisk vård, till exempel förändringar i slemhinnan. Då hänvisar tandläkaren dig till en specialtandläkare för vidare undersökningar.

Boka tid till tandläkare via Mehiläinens tidsbokning  eller genom att ringa kundtjänsten 010 273 8000. (0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min)