Oral kirurgi

Med oral kirurgi avses undersökning av tuggorganet och tillhörande vävnader, sjukdomar och olyckor samt deras kirurgiska vård. Det kirurgiska ingreppet är ofta kort och utförs vanligtvis med lokalbedövning, vid behov också i narkos. På våra mottagningar utförs alla kirurgiska ingrepp:

  • vanliga och besvärliga tandutdragningar
  • operativa utdragningar av visdomständer
  • operationer i tandrotsspetsen
  • vävnadsprov vid slemhinneförändringar
  • bortoperering av små godartade tumörer
  • vård av konstgjorda tandrötter