Munkirurgi

Med munkirurgi avses undersökning av bettet samt sjukdomar och olycksfall i anslutning till vävnaderna samt kirurgisk behandling av dessa. Ett kirurgiskt ingrepp är ofta kortvarigt och utförs vanligtvis under lokalbedövning, vid behov även under narkos.

Boka tid till tandundersökning

Munkirurgiska ingrepp

Vid Hammas Mehiläinen utförs alla kirurgiska ingrepp omkring och i munnen, till exempel:

Ett vanligt munkirurgiskt ingrepp är utdragning av visdomstand antingen genom att dra ut den eller operera bort den. Tandläkaren bedömer utgående från röntgenbilden på vilket sätt man bäst kan ta bort tanden. Om tanden endast delvis har spruckit fram eller om tandens rötter är mycket krökta är det säkrast att ta bort tanden genom operation. Man återhämtar sig inom några dagar från ett litet munkirurgiskt ingrepp.

Ett annat vanligt munkirurgiskt ingrepp är konstgjorda rötter, det vill säga montering av tandimplantat. Rotdelen i käkbenet för en saknad tand ersätts med en konstgjord rot av titan. På den byggs den egentliga tanden, antingen som en enskild krona eller som en bro som täcker flera tänder.

Vid Hammas Mehiläinen utförs även mer omfattande munkirurgiska ingrepp som kräver operationssalsförhållanden. Sådana är till exempel benimplantat i käkbenet.

Att komma till munkirurgisk vård

Både allmäntandläkare och munkirurg kan utföra munkirurgiska ingrepp. Du kan boka tid till vilken av dem du vill: vid behov hänvisar allmäntandläkaren dig till en specialtandläkare. Ofta får du snabbare tid till en allmäntandläkare och han eller hon kan även bedöma hur akut vårdbehovet är.

Du kan även hänvisas till munkirurgisk vård om man vid en tandundersökning lägger märke till sådant som kräver kirurgisk vård, till exempel förändringar i slemhinnan. Då hänvisar tandläkaren dig till en specialtandläkare för vidare undersökningar.

Boka tid till tandundersökning

Boka tid till tandläkare via Mehiläinens tidsbokning  eller genom att ringa kundtjänsten 010 273 8000. (0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min)

Priser

TjänstPrisSjälvriskMer information
Tandundersökning76 €
60,50 €
Röntgen av tänderna och käken109 €
100 €
89 € (efter FPA-ersättning, med remiss från läkare 80 €)
Panoramatomografi
Borttagning av tandstenfrån 101 €
från 96 €
Besök hos munhygienist 30–45 min. Pris 101,00-178,80 €, självrisk 96,00-160,80 €
Tandlagning från 95,70 €
från 85,70 €
En till tre ytor Pris 95,70-260,90 €, självrisk 85,70-237,90 €
Keramisk fyllningfrån 256,70 €
från 239,70 €
En till tre ytor Pris 256,70-710,10 €, självrisk 239,70-636,00 €
Tandkrona från 566 €
från 566 €

Laboratoriekostnader ingår inte i prisuppskattningen.

Pris 566-734,30 €, självrisk 566-734,30 €

Bedövning från 36,80 €
från 33,80 €
Pris 36,80-37,90 €, självrisk 33,80-34,90 €
Spricka från 95,70 €
från 85,70 €
Tandläkarens prisuppskattning Pris 95,70-260,90 €, självrisk 85,70-237,90 €
Tandutdragning från 108,40 €
från 98,40 €
Tandläkarens prisuppskattning Pris 108,40-730,10 €, självrisk 98,40-668,10 €
Blekningskonsultation0 €
0 €
Tandblekning från 90 €
från 90 €
Prisuppskattning vid avgiftsfri blekningskonsultation Pris 90-420 €, självrisk 90-420 €