Mehiläinens digitala tjänster

Mehiläinen erbjuder sina kunder de mest heltäckande, modernaste och effektivaste digitala arbetsredskapen. Den unika helheten innehåller redskap för chefer, anställda, personaladministration och ledning.

FöretagsMehiläinen

FöretagsMehiläinen är en avgiftsfri nättjänst för våra företagskunder som gör företagets viktigaste uppgifter tillgängliga för kunden i sammanfattad form och i realtid. Med hjälp av rapportering är det möjligt att följa upp till exempel genomförda hälsokontroller, anställda som är frånvarande upprepade gånger eller länge på grund av sjukdom och realiserade kostnader på åtgärdsnivå.

Läs mer:

FöretagsMehiläinen

Logga in i FöretagsMehiläinen

Kompassen för arbetsförmåga och Chefskompassen

Mehiläinen har utvecklat Kompassen för arbetsförmåga och Chefskompassen för hantering och stöd av arbetsförmågan i företag. Kompasserna är samarbetsredskap mellan anställda, chefer, personaladministration, företagshälsovård, arbetspensionsbolag och andra intressentgrupper.

Kompassen för arbetsförmåga hjälper till att identifiera och förebygga risker med arbetsförmågan. Med hjälp av tjänsten kan anställda inom personaladministrationen enkelt identifiera, följa upp och stödja återgången till arbete för de anställda som löper risk för arbetsoförmåga. Tjänsten erbjuder även ett diskussionsunderlag mellan personaladministrationen och företagshälsovården som möjliggör effektiv delning av information.

Chefskompassen är chefens bästa vän i frågor relaterade till arbetsförmåga. Med hjälp av tjänsten får cheferna larm och handlingsanvisningar till exempel för återkommande sjukfrånvaro bland de anställda och för hur de ska agera i olika situationer. Chefskompassen möjliggör även en direkt samtalsförbindelse mellan chefen, personaladministrationen och företagshälsovården.

Läs mer på finska:

Kompass-verktygen för tidigt stöd för arbetsförmåga

Radar för välmående

Radar för välmående är Mehiläinens nya AI-baserade tjänst för att stödja din arbetsförmåga. Utifrån insamlade data prognostiserar den individens individuella behov av stöd för arbetsförmåga. Målet är att hjälpa personen att fundera över lösningar för att främja arbetsförmågan och hälsan tillsammans med en yrkesperson inom företagshälsovård.

Radar för välmående skickar en Mår du bra-enkät till MinMehiläinen-appen till personer, hos vilka den identifierar ett förhöjt behov av eventuellt stöd för arbetsförmåga. Din företagshälsovårdare får ditt svar och kontaktar dig vid behov, för att ni ska kunna komma överens om en tid för ett välbefinnandemöte. Radarn för välmående och enkätresultaten används endast av företagshälsovården och uppgifterna lämnas inte till arbetsgivaren.

Läs mer:

Radar för välmående – riskbaserad lägeskartläggning

Elektronisk företagshälsoenkät

Med hjälp av den elektroniska företagshälsoenkäten riktas behovet av hälsokontroll och behandling effektivt till de behövande. Enkäten kan genomföras som en del av till exempel lagstadgade periodiska kontroller och nyanställningskontroller eller med 1–3 års mellanrum till hela eller en del av personalen. Med hjälp av en effektiv profilering av personalen förbättras vårdens effektivitet och man kan ta tag i förebyggande arbete i tid. Alla anställda som besvarar enkäten får en personlig hälsoplan.

Läs mer på finska:

Elektronisk företagshälsoenkät

Tjänstebutiken för hälsa och välbefinnande

Mehiläinens tjänstebutik för hälsa och välbefinnande är en webbtjänst som är öppen för alla företag och som hjälper våra kunder att enkelt och effektivt hitta rätt tjänster som lämpar sig för behovet. Oavsett om du ska arrangera en rekreationsdag, ett konditionstest eller en kurs i första hjälpen för dina anställda, så hittar du det du söker i tjänstebutiken. Tjänsterna är tillgängliga över hela Finland, från flera tjänsteleverantörer, inklusive Mehiläinen. 

Läs mer:

Tjänstebutiken för hälsa och välbefinnande

Digikliniken som en del av företagshälsovården

Digikliniken som fungerar i MinMehiläinen-nättjänsten och MinMehiläinen-appen är en distansmottagningstjänst som betjänar utan tidsbokning 24/7. På Digikliniken kan du skicka din fråga och bilder till en läkare eller vårdare och förnya dina recept, oavsett var du befinner dig. Du får svar inom en timme. En avgift enligt sjukvårdsprislistan för företagsläkare och den tid som använts tas ut för tjänsten. Nattetid betjänar en hälsovårdare på Digikliniken, och då är debiteringen 9 €/besök. Kostnaderna för användning av Digikliniken faktureras på företagets företagshälsovårdsräkning.

Läs mer på finska:

Digikliniken för företagshälsovård

MinMehiläinen

MinMehiläinen-tjänsten håller din anställdes och hans eller hennes familjemedlemmars hälsouppgifter i tryggt förvar och lätt tillgängliga. Tjänsten erbjuder information om bl.a. besökshistorik, undersökningsresultat, röntgen- och magnetbilder, vaccinationsuppgifter, recept samt uppgifter om behandlande läkare och vårdare behändigt på ett och samma ställer.

Tjänsten påminner också om hälsorelaterade saker och tidsbokningar samt fungerar som en kanal till det egna företagshälsovårdsteamet. Via tjänsten kan du boka tid hos en medlem i ditt vårdteam, förnya recept och ställa frågor om saker du undrar över efter mottagningsbesöket. Via MinMehiläinen-mobilappen får dina anställda och deras familjer även tillgång till prisvärda förmåner i Mehiläinens Kundförmånsprogram . MinMehiläinen är tillgänglig avgiftsfritt för alla kunder hos Mehiläinen.

Läs mer på finska:

Nätversionen av MinMehiläinen

Ladda ned appen MinMehiläinen i telefonen eller surfplattan 

OmaTyöterveys

OmaTyöterveys är en rådgivnings- och handledningstjänst per telefon för Mehiläinens företagshälsovårdskunder. Utbildade sjukskötare som är insatta i kundrelationerna svarar på samtal från måndag till söndag kl. 4–22. De har också tillgång till företagshälsovårdskundernas patientjournaler, som stödjer beslutsprocessen vid handledning av kunden. Med hjälp av tjänsten kan man undvika onödiga besök, göra det enklare att sköta ärenden och uppnå tydliga kostnadsbesparingar.

Läs mer på finska:

OmaTyöterveys-telefontjänsten

Läs mer