Nuoret pelaavat koripalloa yhdessä
Needs review

Mehiläinen on Suomen johtava yksityinen mielenterveyspalvelujen tarjoaja. Mielenterveyskuntoutus on ihmisten työtä ihmisille ja yksilöllisen kuntoutumisen mahdollistavien toimintaympäristöjen luomista. Panostamme kuntoutuksen sisältöön tutkimuksen, jatkuvan palveluiden kehittämisen ja henkilöstömme täydennyskoulutuksen kautta.

Aktiivista ja tavoitteellista mielenterveyskuntoutusta

Mehiläisen mielenterveyskuntoutuksen tavoitteena on kehittää kuntoutujien itsenäisyyttä,
omatoimisuutta ja koettua elämänlaatua ja siten mahdollistaa asiakkaan kuntoutuminen itsenäiseen elämään.

Haluamme olla kuntien ja kuntayhtymien ykköskumppani mielenterveyspalvelujen tuottajana ja kehittää mielenterveyspalveluita yhdessä tilaaja-asiakkaidemme, kuntoutujien ja omaisten kanssa.

Tasapainoinen palvelukokonaisuus

Kehitämme alueellisia palvelukokonaisuuksia, joissa kuntoutuja saa joustavasti tarvitsemansa tuen omiin kuntoutustavoitteisiinsa pääsemiseksi hoidon ja kuntoutuksen eri vaiheissa. Hyödynnämme aktiivisesti ympäristön eri mahdollisuuksia kuntoutujien mielekkään arjen rakentumisessa.

Mielenterveyskuntoutuksen laatu

Kuntoutusprosessissa laadun keskeisiä osatekijöitä ovat

  • kuntoutuksen suunnittelu
  • jatkuva toteutuksen seuranta
  • palvelun tuloksellisuuden ja
  • vaikuttavuuden järjestelmällinen arviointi.

Yhdessä kuntoutujan kanssa laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, jota päivitetään säännöllisesti ja jonka toteutumista seurataan ja arvioidaan jatkuvasti.

Tuemme kuntoutujaa oppimisessa, päätöksenteossa, vastuunotossa ja itsenäisen arjen elämisessä. Annamme myös kannustavaa palautetta toimintakyvyn ja kuntoutumisen edistymisestä. Kuntoutujien toimintakyvyn muutoksia ja edistymistä seurataan Mehiläisen kehittämän kuntoutusmittarin avulla.

Kuntoutustyössä käytämme tuoreinta tutkimustietoa ja uusimpia menetelmiä mm. sovellamme sosiaalista kognitiota edistäviä ryhmäkuntoutusmuotoja.

Kuntoutusprosessien seurannassa ja palvelukokonaisuuksien suunnnittelussa toimimme aktiivisessa yhteistyössä tilaaja-asiakkaan edustajien kanssa.

Mehiläisen Mielenterveyspalvelut (mielenterveyskuntoutus, asumispalvelut ja työtoiminta) on sertifioitu 2012 ISO 9001 -laatujärjestelmän ja ISO 14 001 -ympäristöjärjestelmän mukaisesti.

Lue lisää mielenterveyspalveluista

Ajankohtaista

Vihannin palvelukoti siirtyi Mehiläiselle 1.6.2016. Tutustu uutiseen tarkemmin >>