Virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen sosiaalisen ahdistuksen hoidossa

Tyttö ja tie

VR-terapiapilotti on lyhyt kokeilu, jossa tutkitaan virtuaalitodellisuuden hyödyntämistä sosiaalisten tilanteiden pelon hoidossa osana 5 kerran terapiapakettia. Tutkimustulosten mukaan virtuaalitodellisuutta (eng. virtual reality, lyhenne VR) voidaan hyödyntää niin kivunlievityksessä, kuin rentoutus- ja altistusharjoittelussa.

Mistä VR-terapiapilotissa on kyse?

Pilotin kohderyhmänä ovat kevyen hoidon piirissä olevat nuoret terapiapotilaat (15-30 vuotiaat), jotka kärsivät sosiaalisten tilanteiden pelosta.

Pilotissa kokeillaan kahden eri VR-kokemuksen, altistus- ja rentoutusharjoittelun, vaikutusta. Ensimmäinen VR-kokemus tapahtuu ensimmäisellä vastaanottokäynnillä yhdessä terapeutin kanssa, jonka jälkeen potilas saa VR-laitteet lainaksi ja voi jatkaa harjoittelua itsenäisesti kotona. Tavoitteena on, että itsenäinen harjoittelu korvaa yhden käynnin eli toisen tapaamisen.

Loppukysely tehdään lyhytterapiajakson päätteeksi. Hoitojakson vaikutusta mitataan BFNE-S -mittarilla, joka täytetään yhdessä potilaan kanssa sekä ensimmäisellä, että viimeisellä käynnillä.

Kenelle pilotti sopii?

VR-terapiapilotti on tarkoitettu noin 15–30-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille, jotka kärsivät lievästä sosiaalisten tilanteiden pelosta tai sosiaalisesta jännittämisestä. Jos mietit, sopiiko pilotti sinulle, niin voit varata Mielen neuvontakäynnin, jossa soveltuvuutta arvioitaan. VR-pilottiin liittyvät mielen neuvontakäynnit ovat maksuttomia.

Sosiaalisten tilanteiden pelon tunnusmerkit

Keskeistä häiriössä on toisten ihmisten huomion kohteena olemisen pelko, mikä tekee sosiaaliset tilanteet epämiellyttäviksi, joka voi johtaa sosiaalisten tilanteiden välttelyyn.

Pelot voivat liittyä esimerkiksi kritisoiduksi tai arvostelluksi tulemiseen, auktoriteettikammoon, virheiden tekemiseen tai keskustelun aloittamiseen.

Pelkoihin voi liittyä itsetunnon laskua ja kokemusta siitä, että on usein toisten tarkkailtavana.

Sosiaalisissa tilanteissa nuori voi kärsiä erilaista fyysisistä oireista, kuten punastumisesta, käsien vapinasta tai pahoinvoinnista.

Kenelle VR-terapiapilottia ei suositella

VR-terapiapilottia ei suositella henkilöille, jotka kärsivät epilepsiasta, paniikkihäiriöstä tai niiden kaltaisista oireista, mahdollisten sivuvaikutusten vuoksi.

Mitä VR-pilotti sisältää?

  • 4 tapaamista kerran viikossa etänä tai vastaanotolla, terapian kokonaiskesto 1,5 kuukautta
  • Viikoittaiset kotitehtävät ja harjoitteet
  • Koko terapia-ajan käytössä vr-lasien kanssa toteutettavat altistumisharjoitteet ja rentoutumisharjoitukset
  • Seurantatapaaminen 3 kk kuluttua terapian alkamisesta

Miten terapia etenee?

  • Ongelman tunnistaminen: Asiakkaan kanssa tutkitaan yhdessä, mikä omassa arjessa on haastavaa ja mikä toisaalta toimii hyvin.
  • Tavoitteen asettaminen: Muutostavoitteiden asettaminen ja muutostyöskentely.
  • Yhdessä työstäminen: Yleistäminen, vr-todellisuuden avulla tehdään altistus- sekä rentoutumisharjoituksia kotona terapiakäyntien välissä koko terapia keston ajan
  • Askelmerkit arkeen: Opit arkeen ja tulevien ongelmatilanteiden käsittelyyn

Terapeutti on lyhytterapiakoulutuksen saanut psykologi, psykiatri, psykoterapeutti tai muu mielenterveyden ammattilainen.

Mitä VR-pilotti maksaa?

Hinta on 109 €/käyntikerta (4 käyntikertaa).

Näin varaat ajan

Jos kiinnostuit pilotista varaa mielen neuvonta käynti -aika. Käynti on maksuton pilotista kiinnostuneille (norm. 29,90€). Neuvontakäynnillä psykiatrinen sairaanhoitaja arvioi henkilön soveltuvuuden pilottiin ja varaa ajan ensimmäiselle terapiakäynnille.

Lisää aiheesta