Mikko Nieminen tietää kokemuksesta, että hyvä johtaja huomioi työntekijän elämäntilanteen

Mikko Nieminen tietää kokemuksesta, että hyvä johtaja huomioi työntekijän elämäntilanteen

Mehiläisen Pisto-podcastin Työterveyden uusi suunta-sarjassa keskustellaan ikäjohtamisesta, kun Mehiläisen Työelämäpalveluiden vastaavan työterveyspsykologin Maaret von Wrightin vieraaksi saapuu PwC:n toimitusjohtaja Mikko Nieminen.

Katso video

Kuuntele podcast

Mikon näkemyksen mukaan johtamisessa on paljon asioita, jotka tulee ottaa huomioon kaikissa eri ikäluokissa. Toisaalta hyvä johtaminen taipuu sen mukaan, missä vaiheessa uraa työntekijä sillä hetkellä on. Myös erilaiset elämäntilanteet saavat Mikon mukaan näkyä työpaikalla. Hän elää itsekin ruuhkavuosia kolmen lapsen isänä ja korostaa, että elämä on kokonaisuus eikä kodin arkea voi irrottaa työstä:

-Ruuhkavuodet, kuten itsellänikin on, vaativat aika paljon työtä erityisesti elämänhallinnan kanssa. Elämänhallinta on tänä päivänä todella tärkeä asia. Se koskee kaikkia ikäluokkia, mutta ehkä tuossa elämänvaiheessa se painottuu kaikista eniten.

Mikko kertoo mielellään PwC:llä aloittaville harjoittelijoille, kuinka hänkin on aloittanut yrityksessä harjoittelijana vuonna 1997. Tänä päivänä muun muassa tilintarkastus, vero- ja lakipalveluitatarjoavalla PwC:llä työskentelee Suomessa 1250 työntekijää, ja Mikko työskentelee yrityksessä toimitusjohtajana.

Johtamisen polku painottaa uran eri vaiheissa vaadittavia johtamisen taitoja

PwC:llä kaikki työntekijät koulutetaan hyvään esihenkilötyöhön, sillä lähes kaikilla työntekijöillä kuuluu työnkuvaan jonkinlaista johtamista:

-Sinun ei tarvitse olla meillä töissä kuin pari kuukautta, ennen kuin alat ohjaamaan seuraavaa harjoittelijaa.

Mikko kuvaa PwC:n johtamisen polkua, jossa uran eri vaiheessa oleville työntekijöille tarjotaan heidän sen hetkistä tiimityöskentelyään tai -johtamistaan tukevaa koulutusta. Ensimmäisenä asiana työntekijä ottaa haltuun itsensä johtamisen. Kun työntekijä tuntee itsensä ja tapansa toimia, voi löytää myös omat vahvuudet. Omista vahvuuksista käsin rakentuu myöhemmin myös tiimin muiden jäsenten johtaminen.

Luottamus esihenkilöön auttaa kertomaan tarpeista ja toiveista

Mikko kokee tärkeäksi sen, että työntekijän ja hänen lähimmän esihenkilön välille rakentuu luottamuksellinen suhde.Tällöin omasta elämäntilanteesta ja siihen liittyvistä tarpeista työssä on helppo puhua:

-Kaikki perustuu luottamukseen. Jos sinulla ei ole luottamusta siinä esihenkilösuhteessa, niin et avaa omaa elämääsi. Et kerro, jos elämäntilanteesi muuttuu.

Mikolla on omakohtainen kokemus raskaasta elämäntilanteesta, joka vaati työelämänhaaveiden lykkäämistä. Kun oma äiti sairasti ja perheeseen syntyi kaksoset, oli jaksaminen koetuksella. Samaan aikaan töissä Mikolle tarjottiin hänen toivomaansa ylennystä, mahdollisuutta johtaa PwC:n laajinta liiketoiminta-aluetta:

-Mietin omaa tilannettani ja totesin, että vaikka tämä on se rooli, jonka olisin aina halunnut, niin en voinut ottaa sitä vastaan. Olisin joutunut laiminlyömään joko itseni, perheeni tai sitten työn. Varmaan kaikki olisi mennyt pieleen. Paikkaa tarjonnut toimitusjohtaja kertoi kuitenkin ymmärtävänsä Mikon tilanteen ja sanoi odottavansa tämän elämäntilanteen rauhoittumista. Kun Mikko palasi asiaan vuoden päästä, kertoi toimitusjohtaja että paikka on hänelle edelleen vapaana.

Monipuolinen tiimi saa aikaan parhaan tuloksen

Siinä missä ikä tuo kokemusta ja varmuutta omaan työn tekemiseen, voivat nuoremmat tarjota tiimiin tuoreinta tietoa ja taitoa. Nuoret tuntuvat Mikon mukaan myös osaavan vaatia työelämältä ja johtamiselta enemmän, sillä nuoremmat sukupolvet odottavat työltä enemmän kuin ainoastaan rahallista korvausta.

Vaikka asiantuntijatyössä korostuukin uudenoppiminen ja omaksuminen, ikä on Mikon mukaan työelämässä vain numero:

-Kaikilla on vahvuuksia. Mielestäni voittajatiimi on aina monimuotoinen.

Varttuneempien työntekijöiden etuna Mikko pitää kokemuksen mukanaan tuomaa laajanäkemystä työelämään:

-Semmoiseen syvään asiantuntijuuteen kasvaminen vie vuosia. Lisäksi kun siihen lisätään se, että osaat hoitaa tiimiä ja asiakkaita, niin kyllä siinä kokemus puhuu.

Mikko kuitenkin haluaa tuoda esiin sen, että iän karttuessa omasta jaksamisesta tulisi muistaa pitää hyvää huolta. Esimerkiksi työviikon lyhentäminen on usein työnantajanpuolelta täysin mahdollista. Näin varttuneenkin työntekijän osaamisesta ja jaksamisesta voidaan pitää huolta.

Mikko rohkaisee jokaista avaamaan elämäntilannettaan esihenkilölleen, oli kyse sitten kuormittavasta elämäntilanteesta tai innosta siirtyä haastavampien työtehtävien pariin. Hän näkee, että työnantajalla on velvollisuus reagoida ja löytää vaihtoehtoja, silloin kun työntekijä sitä pyytää:

-Minä olen ollut aina tosi brutaalin avoin esihenkilöilleni. Olen aina luottanut siihen, että he haluavat minulle hyvää. Minulla on aina ollut tosi hyvät lähiesimiehet, jotka ovat ruokkineet innostustani ja antaneet vastuuta, mutta myös tukea.