Merja Ylä-Anttilan vinkit uran ja perhe-elämän yhdistämiseen

Mehiläisen Pisto -podcastin Työterveyden uusi suunta -sarjan uusimmassa jaksossa Mehiläisen asiakkuusjohtaja Andréa Alvarez-Tarjasalo keskustelee Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttilan kanssa arjen hallinnasta, stressistä sekä työn ja perheen yhdistämisestä.

Kuuntele podcast

Katso video

Mitä uran ja perhe-elämän yhdistäminen vaatii?

Yleisradion toimitusjohtajana Merja vastaa 2 800 hengen organisaation toiminnasta. Hänen kalenterinsa täyttyy perinteisten johtamiseen liittyvien tehtävien lisäksi erilaisista hallitus- ja valiokuntakokouksista, eikä tyhjää tilaa kalenterista tahdo löytyä. Tärkeät ja ajankohtaiset asiat saadaan kuitenkin aina mahtumaan ja tästä Merja kiittää sihteeriään, joka auttaa arjen ja aikataulujen hallinnassa.

Ruuhkavuosilla tarkoitetaan usein aikaa, jolloin lapset ovat pieniä ja arki pyörii näiden ympärillä. Painetta ja haastetta työn ja muun elämän yhteensovittamiseen saattaa kuitenkin aiheuttaa muutkin asiat, joista Merja nostaa esimerkkinä halun tukea ikääntyviä vanhempia. Ruuhkavuosia saatetaan siis elää monessa eri elmänvaiheessa.

Merja arvioi, että perheen perustamisen alkuvaiheen ja uran yhdistämisen eteen on tapahtunut hyviä asioita, kuten vireillä oleva perhevapaauudistus sekä päivähoitoon panostaminen. Parantamisen varaa työ- ja perhe-elämän yhdistämisen tukemisessa on kuitenkin vielä rutkasti ja toimenpiteitä tarvitaan sekä yhteiskunnalta että työnantajilta. Kun työn ulkopuoliset elämän tärkeät asiat ovat paremmin hoidossa, pystyy työntekijä antamaan itsestään huomattavasti enemmän myös työlle.

Kuinka selvitä työelämän aiheuttamasta stressistä?

Merja arvelee stressaavansa vähemmän kuin ihmiset keskimäärin. Yhtenä syynä tähän hän näkee sen, että hän pitää työtään inspiroivana ja innostavana:

- Saan virtaa työstäni ja ihmisistä ympärilläni. Yritän pitää huolen siitä, että ympärilläni on “laturi-ihmisiä”, jotka antavat energiaa.

Työn merkityksellisyys on isossa roolissa stressin sietämisessä ja Merja näkee sen antavan myös hänelle sisäistä voimaa viedä asioita eteenpäin Ylellä.

Merjalle eniten stressiä työelämässä ovat aiheuttaneet raskaat päätökset, joita hän on joutunut urallaan tekemään, kuten esimerkiksi työntekijöistä luopuminen YT-neuvotteluiden vuoksi. Parhaana keinona paineesta selviytymiseen Merjalle on toiminut mentori, jonka kanssa hän käy läpi stressiä aiheuttavia tilanteita ja ratkaisuvaihtoehtoja.

Viime aikoina sairauspoissaolot mielenterveyssyistä ovat lisääntyneet huomattavasti ja yhtenä syynä tähän Merja näkee sen, että työajan määritelmä on muuttunut.

- Varsinkin luovissa töissä ja ylipäänsä sellaisissa, missä käytetään paljon päätä, ollaan tavallaan aina töissä ja sen myötä stressitasot nousevat.

Työajan hämärtymisen myötä palautumisen tärkeys on korostunut työelämään liittyvissä keskusteluissa. Merjalle palautumiseen toimii parhaiten stressiä aiheuttavasta ympäristöstä poistuminen sekä ystävien ja perheen kanssa vietetty aika. Työn ulkopuolisen rentoutumisen lisäksi on kuitenkin tärkeää huolehtia palautumisesta myös työpäivän aikana. Tämän Merja tunnustaa olevan itselleen haastavaa:

- Olemme puhuneet mentorini kanssa “tuumaustauoista” kalenterissa, mutta kun kalenteri alkaa muutenkin täyttyä, tulee näistä helposti luovuttua.

Ajattelutaukojen lisäksi Merja kannustaa kokeilemaan uudenlaisia palaverimuotoja, kuten esimerkiksi kävelypalavereita, joilla työpäiviin saadaan vaihtelua ja liikettä.

Merjan kolme vinkkiä ruuhkavuosista selviytymiseen

  1. Jos mahdollista, hyvä puoliso, jonka kanssa vastuu perhe-elämästä jakautuu tasaisesti.
  2. Maltti. Älä kiirehdi, äläkä pode huonoa omatuntoa valinnoistasi. Jos haluat olla pienen lapsen kanssa enemmän juuri nyt, muut asiat odottavat.
  3. Rohkeus. Ota vastuuta, äläkä pelkää ruuhkavuosia, sillä niistä kyllä selviää. Väliportaat kohti johtavia asemia on tärkeitä etenemisen kannalta, ja siksi esimerkiksi tiimivastuuta kannattaa rohkeasti tavoitella.