Markus Koskinen johtaa rakennusmiehiään empatialla

Mehiläisen Pisto -podcastin Työterveyden uusi suunta -sarjassa vieraana on rohkea rakennusalan yrittäjä Markus Koskinen, joka keskustelee Mehiläinen Työelämäpalveluiden liiketoimintajohtaja Antti Miettisen kanssa siitä, kuinka yrittäjä pitää huolta sekä omasta että henkilöstönsä hyvinvoinnista.

Kuuntele podcast

Katso video

Rohkeasti erilainen: Markus Koskinen johtaa rakennusmiehiään empatialla

Markus Koskinen toimii yrittäjänä ASUA Groupilla, joka pyrkii tuomaan avoimuutta rakennusalalle. Markukselle toiminnan keskiössä on työntekijöihin panostaminen ja heidän osaamisen esiin tuominen. Markus haluaa nostaa ammatin uuteen kunniaan ja häntä kutsutaankin ”rakennusalan pölyttyneiden toimintamallien uudistajaksi”.

ASUA:n konseptiin kuuluu 100 % läpinäkyvyys niin hintojen, laskujen kuin kuittienkin suhteen. Tämä eroaa toimialan perinteisistä toimintatavoista.

- Rakennusalalla saattaa olla isoja katteita esimerkiksi hankinnoissa ja kun avasin tästä sanaista arkkuani, se sai joitakin toimijoita varpailleen, Markus kertoo.

ASUA:lla on käytössä muunmuassa oma mobiilisovellus, jonka avulla työyhteisö ja asiakkaat voivat seurata projektien etenemistä työntekijöiden lisäämien kuvien, videoiden ja kommenttien avulla. Tämä on täysin uutta rakennusalalla.

Empaattista johtamista luottamuksella ja avoimuudella

Markuksen tyyli johtaa eroaa rakennusalalla totutusta perinteisestä ylhäältä johtamisen mallista. Hänelle on tärkeää antaa työntekijöiden tehdä työnsä omalla tyylillään, mikä on herättänyt kiitosta työntekijöissä:

- Työntekijät ovat arvostaneet sitä, että annetaan tilaa ja vastuuta sekä mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhön ja tapoihin.

Alalla usein tehdään asioita ”näin on aina tehty” -mentaliteetilla, mutta ASUA:lla tekemistä on lähestytty eri kulmasta: liputtamalla avoimesti empaattisen johtamisen puolesta.

Markuksen tyyliä johtaa ohjaa halu kohdella työntekijöitään inhimillisesti. Tärkeintä hänelle on molemmin puolisen luottamuksen rakentaminen työntekijöidensä kanssa. Markus haluaa omalla toiminnallaan osoittaa, että myös vaikeista asioista voidaan puhua ja avaa siksi myös omia asioitaan työyhteisön kesken. Markus kokee onnistuneensa tässä hyvin ja pitää työntekijöitään enemmän työkavereinaan. ASUA:n työntekijälähtöisyyttä kuvastaa esimerkiksi verkkosivuilta löytyvät esittelyt - ei vain johtoryhmästä, vaan koko henkilöstöstä.

Markuksen mukaan yrityskulttuuri ja ajatus 100 % avoimuudesta istutetaan henkilöstöön jo koeaikana. Avainasemassa tässä on pitkään yrityksessä työskennelleet konkarit, jotka kertovat, miksi asiat tehdään valituilla tavoilla. Mobiilisovelluksen kautta työntekijä omaksuu avoimuuden periaatteen alusta saakka päivittäessään sinne päivän tapahtumat. Markus korostaa sovelluksen tarkoituksen olevan nimenomaan avoimuus joka suuntaan - ei työntekijöiden valvominen. Asiakkaille tämä luo turvallisuutta antaessaan mahdollisuuden seurata jatkuvasti, mitä tapahtuu. Samalla se on työntekijälle keino todentaa, mitä on tehty ja milloin. Samalla korostetaan ammattilaisen omaa vastuuta ja ylpeyttä tehdystä työstä.

Avoin dialogi avain työyhteisön hyvinvointiin: ”ymmärrystä, ei syyttelyä”

Rakennusalalla eletään jatkuvasti pienessä epävarmuustilassa, sillä tilanteet elävät koko ajan:

- Jos esimerkiksi kohteessa havaitaan kosteusvaurio, työt jäävät kesken ja tekijät laitetaan muualle, Markus kertoo.

Rakennusalan kuormittavuutta lisää urakointityylinen työskentely. Työn ja vapaiden jaksottaminen palautumisen varmistamiseksi on tärkeää. Henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen varmistamisessa Markus näkee tärkeimpänä ennakoinnin, jonka keskiössä on jatkuva dialogi.

Markus seuraa henkilöstön jaksamista tarkkailemalla heikkoja signaaleja, joiden tunnistamista hän pitää rakennustyömaalla melko simppelinä: työn laatu kärsii, jos työntekijä ei voi hyvin. Hän pyrkii puuttumaan näihin tilanteisiin välittömästi keskustelemalla työntekijän kanssa avoimesti siitä, miten menee. Hänelle on tärkeää, että näissä tilanteissa ei syyllistetä:

- Voi olla tiukka paikka, arjen haasteita esimerkiksi, jotka ei näy työkavereille.

Markukselle on tärkeää ymmärtää, mitä tapahtuu ja analysoida sitten yhdessä työntekijän kanssa sitä, miten jatketaan.

Avoimuus ja luottamus esihenkilön ja alaisen välillä luo maaperän, joka auttaa toimimaan vaikeiden tilanteiden kohdatessa. On helpompi tuoda esiin ongelmia ja henkilökohtaisia haasteita, jos tietää, että ne hyväksytään. Markus korostaa luottamuksen säilyttämisen tärkeyttä: kerran rikottua on vaikea saada takaisin. Rakennusalalla luottamussuhteen synnyttämisen haasteena on vaihtuvuus projektien välillä – rotaatio on kovaa ja tiimit vaihtuvat, ja siksi johtajilla on iso vastuu luottamuksen ylläpidosta työyhteisön sisällä.

Rakennusalalla työturvallisuus on ensisijaisen tärkeää ja ASUA:llakin koko toiminnan lähtökohta. Markuksen mukaan mahdolliset läheltä piti -tilanteet kertovat aina jostakin ja vaativat tarkkaa reagointia. Työturvallisuuden takaamisessa työn suunnittelu on tärkeää. Tähän prosessiin ASUA:lla on viime vuosien aikana otettu mukaan myös työntekijöitä, jotka ovat arvioineet työmäärää ja aikataulua tekijän näkökulmasta. Yhdessä tehtävään suunnitteluun Markus haluaa panostaa jatkossa vielä entistä enemmän.

Aktiivisena miehenä Markukselle oman hyvinvoinnin ylläpidossa on tärkeää antaa itselleen aikaa myös rauhoittua:

- Puhelin pois ja nauttimaan läheisten seurasta.

Kysyttäessä, mitä hän muuttaisi toimialallaan, jos saisi esittää yhden toiveen alan tulevaisuudesta, hän toivoisi johtamistapaa, jossa alalla vaadittu jämäkkyys ja kovuus antaisi tilaa myös empatialle ja ihmisten ymmärtämiselle. Hän toivoo myös, että työnantajat huomioisivat johtamisessa muuttuvan työelämän ja sen, että palkan sijaan tärkeämmäksi arvoksi on noussut työn sisältö ja merkityksellisyys.

Lisää aiheesta