Yrityksille yli 7 % kustannussäästöt Digiklinikalla

Blogi 21.11.2017

Lupasin keväällä 2017 edellisessä Digiklinikan blogissani lukijoille, että seuraisimme tarkasti Digiklinikan vaikutuksia osana työterveyspalveluita ja raportoisimme tasaisesti saaduista tuloksista.

Poiketen kevään tutkimuksesta emme ole enää verranneet vain lyhyitä sairaanhoitokäyntejä vaan ihan kaikkea sairaanhoidon lääkärikäyntidataa. Erityisesti seurasimme lääkäripalveluiden käytön muutoksia ja muutosten vaikutusta yritysasiakkaiden kulurakenteeseen.

Tutkimuksen tulos on innostava. Mehiläisen yritysasiakkaiden palveluiden vuoden 2017 käyttödatan mukaan Digiklinikkaa käyttäneiden yritysten sairaanhoidon kustannukset vähenivät 7,6%. Potentiaali digiasioinnin kasvuun on vähintään kolminkertainen: tutkimuksemme tekohetkellä vajaalla kolmanneksella tutkimusotoksen työterveyshuollon asiakkaistamme oli OmaMehiläinen-sovellus ladattuna.

Jo 10% sairaanhoidosta asioitu Digiklinikalla

Julkisessa keskustelussa on esitetty useita arvioita siitä, kuinka suuri osa perussairaanhoidosta voitaisiin hoitaa digipalveluiden avulla. Villeimmät kuulemani arviot, siitä kuinka paljon perussairaanhoidosta voidaan potentiaalisesti hoitaa digitaalisesti, uusimpia teknologioita ja kommunikaatiokanavia hyödyntäen, ovat jopa 80 %. Tutkimuksen perusteella pystyn kertomaan tämän otoksen osalta faktana sen, että kaikista lääkärin sairaanhoitotapahtumista 9,4 % vertailun ajanjaksolla asioitiin Digiklinikalla.

Digiklinikka käsittää lyhyet sairaanhoitokäynnit etävastaanottoina sekä reseptin uusinnat. Lääkärikäynneistä 4,2 % asioitiin Digiklinikalla ja reseptin uusinnoista peräti 64 % tehtiin Digiklinikalla. Tässä kohtaa on hyvä muistaa, että noin 30%:lla oli mahdollisuus käyttää Digiklinikka-palvelua OmaMehiläinen-mobiilisovelluksessa. Innokkaana odotan mitä tuloksia saadaan, kun palvelun käyttömahdollisuuksia saadaan edelleen laajennettua.

Tehokas palveluprosessi ja erinomainen asiakaskokemus!

Digitaaliset kanavat tulevat ryminällä osaksi työterveyspalveluita ja uskallankin väittää, että Digiklinikan käytölle on ollut jokseenkin piilevä tarve. Samalla, kun pystymme vastaamaan työntekijöiden odotuksiin loistavasta asiakaskokemuksesta, käytön rakenteen muutos näkyy myös yritysten viivan alla. Kustannukset vähenivät vertailuajanjaksolla 7,6 %.

Yksi kustannusten laskua selittävä tekijä on vastaanottokäyntien väheneminen kokonaisuudessaan 6,2 %, kun samalla reseptien uusinnat kasvoivat yhteensä 105 %. Reseptien uusinnoista 64 % tehtiin Digiklinikalla. Toinen selittävä tekijä löytyy lyhyiden, 10 min käyntien osuudesta suhteessa pidempiin käynteihin. Lääkärikeskuksissa lyhyiden käyntien osuus vastaanotoista on 1,3 %, kun taas Digiklinikan vastaava osuus on 41 %.

On helppo tehdä johtopäätös, että suuri osa reseptin uusinnoista on siirtynyt vastaanotoilta Digiklinikalle. Itse en ihmettele tätä lainkaan, koska asiointi on supervaivatonta - valitset vain OmaMehiläinen-sovelluksessa haluamasi reseptin ja painat ”uusi”.

Syy vastaanottojen pituuseroihin löytyy eri kanavissa hoidettavien oireiden ja sairauksien eroista. Digiklinikalla korostuvat työkyvyn kannalta vähemmän kriittiset oireet kuten ihottumat, silmäsairaudet ja muut akuutit infektiot. Lääkäriasemalla hoidetaan taas monimuotoisempia ja hankalampia oireita, joissa lääkärin kaikki aistit tarvitaan käyttöön ja aikaakin kuluu enemmän.

Digiklinikalla on loistavia välillisiä vaikutuksia

Kuluneen vuoden aikana olen käynyt mielenkiintoisia keskusteluja yritysten HR-johdon ja -asiantuntijoiden kanssa. Keskusteluista päällimmäisenä on jäänyt mieleen pohdinnat digipalveluiden käytön matalasta kynnyksestä, mahdollisesta riskistä kustannusten kasvamiseen sekä käyntien ohjautumisesta yleislääkäreille työterveyslääkäreiden sijaan.

Kustannusten kasvamisen pelko on nyt viimeistään todistettu turhaksi ja itse näen palveluiden käytön rakenteen muuttumisen vaikuttavan positiivisesti myös työterveyslääkärin saatavuuteen. Kun akuutit ja pienet asiat hoituvatkin Digiklinikalla, työterveyslääkärien aika on mahdollista kohdistaa juuri sinne, missä sitä eniten tarvitaan.

Kirsikkana kakun päällä välillisten hyötyjen osalta on terveyspalveluihin käytetyn ajan tehostuminen. Lääkärikäyntiin menee helposti pari tuntia, joten fyysisten vastaanottojen väheneminen lähes 10%:lla tuo merkittävästi lisää tehokasta aikaa.

Luottavaisin mielin katse eteenpäin

Kuten mainitsin, en malta odottaa miten Digiklinikan käyttömahdollisuuden edelleen laajentaminen yritysasiakkailla vaikuttaa työterveyspalveluiden rakenteisiin. Tästä syystä tuomme vuoden 2018 alusta Digiklinikan käytettäväksi myös OmaMehiläinen-verkkopalvelussa .

Tämä avaa mahdollisuuden palvelun käyttämisen myös niille, joilla ei ole OmaMehiläinen-mobiilisovelluksen kanssa yhteensopivaa mobiililaitetta. Rohkaisen kaikkia Mehiläisen nykyisiä asiakkaita, joilla ei ole vielä palvelua käytössään, antamaan palvelulle mahdollisuuden muuttaa myös teidän yrityksenne työterveyspalveluita. Ne jotka eivät ole vielä löytäneet Mehiläistä työterveyskumppanikseen, toivon teidän liittyvän mukaan kehittämään kanssamme tulevaisuuden tehokasta ja asiakaskokemukseltaan ylivertaista työterveyspalvelua.

Päivitän jälleen vuoden vaihteen jälkeen ensimmäisen kokonaisen vuoden tilastoja ja jälleen uusia opittuja asioita. Siihen saakka Rock on!

Ossi Laukkanen

Blogitekstin on kirjoittanut Mehiläisen sähköisen liiketoiminnan johtaja Ossi Laukkanen.

Jatka keskustelua blogin aiheesta Mehiläisen Twitterissä , Facebookissa  ja LinkedInissä !