Digiklinikka työterveydessä = järkevää ja tarvelähtöistä

Blogi 10.5.2017

Tutkimme, miten Digiklinikan käyttöönotto on vaikuttanut Mehiläisen työterveysasiakkaiden lyhyiden sairaanhoitovastaanottojen (10–30 min, kela2) ja reseptinuusintojen määriin sekä niiden kustannuksiin.

Vertasimme vuoden 2017 ensimmäisen 4 kk käyttödataa vuoden takaiseen vastaavaan ajankohtaan. Vertailussa oli mukana 9 yritystä, joilla OmaMehiläisen Digiklinikka on ollut käytössä koko vertailuajanjakson. Kyseisissä yrityksissä työskentelee yhteensä yli 17 000 työntekijää, joista 20 % oli rekisteröitynyt OmaMehiläinen-sovellukseen huhtikuun 2017 lopussa. Kaikki esitetyt vertailuluvut ovat suhteutettu henkilöstömäärään.

Hypoteesi: vähemmän turhia vastaanottokäyntejä

Hypoteesi ennen palvelun julkaisemista oli, että sujuva reseptinuusintamahdollisuus vähentää turhia vastaanottokäyntejä.

Perinteiset vastaanotot vähenivät 9,9 % vertailujaksolla. Digiklinikka-käynnit mukaan laskettuna vastaanotot vähenivät kokonaisuudessaan 5,2 % vuoteen 2016 verrattuna.

Eli Digiklinikka-käynnit korvasivat vähentyneistä perinteisistä vastaanotoista miltei puolet. Perinteinen reseptinuusinta puhelimen ja muiden kommunikaatiokanavien (reseptinuusintakoodi ja kappale-perusteinen puhelinkonsultaatio) kautta vähentyi 8,4 % vuodesta 2016. Kuitenkin samaan aikaan reseptinuusinta Digiklinikalla nosti uusintojen kokonaismäärää 3,4 %.

Käyttödatan perusteella lisääntynyt reseptien uusinta mobiilipalvelun kautta näyttäisi vaikuttavan vähentävästi vastaanottokäynteihin ja näin tukisi hypoteesia. Kun verrataan kaikkia työterveyslääkärin lyhyitä sairaanhoitotapahtumia mukaan lukien Digiklinikka vuonna 2017, käyntimäärät vähenivät 2 % vuodesta 2016 ja kustannukset laskivat vastaavasti 2,4 %.

Helpotusta ajankäyttöön

Toinen puoli totuutta on arvokkaan ajankäytön jakauma, joka tulee muuttumaan edelleen uusien terveydenhuollon palvelukanavien myötä. Mehiläisen Digiklinikalla diagnoosijakauma poikkeaa merkittävästi perinteisen vastaanoton jakaumasta.

Kun perinteisellä vastaanotolla painotus on tuki- ja liikuntaelinsairauksissa, vammoissa ja hengityselinten sairauksissa, Digiklinikalla painottuvat näkyvät oireet, kuten silmän ja ihon sairaudet sekä tartunta- ja loistaudit. Mielenkiintoinen huomio on myös se, että mielenterveyden häiriöillä on suurempi osuus Digiklinikalla kuin perinteisellä vastaanotolla.

Asiakkaat ovat siis omaksuneet hyvin etäpalvelun mahdollisuudet ja Digiklinikalle ohjaudutaan sopivissa oireissa. Tätä tukee myös 5 % jatko-ohjausprosentti Digiklinikalta perinteiselle vastaanotolle. Moni on varmasti ajatellut itsekseen, miksi tässä tilanteessa pitää lähteä vastaanotolle asti, joten on ilo nähdä että vaihtoehto perinteiselle vastaanotolle on otettu erittäin hyvin vastaan.

Sujuva asiointi on tärkeää

Asioinnin tehostuminen tarvelähtöisemmäksi sekä palveluiden että palvelukanavien osalta näyttää siis vähentävän turhia käyntejä ja sitä kautta myös järkevöittää työterveyshuollon kulurakennetta. Asiointiin liittyviä palautteita on kiva lukea, kun monessa kohtaa Digiklinikka on yllättänyt asiakkaan täydellisen positiivisesti: ”näinkö helppoa se oli?”.

Vaikka jo tässä vaiheessa nettokulut voidaan osoittaa isommalla otoksella vähenevän etäasioinnin myötä, suurimman hyödyn näen kuitenkin syntyvän yleisesti asioinnin sujuvoitumisesta, jolla on toivottavasti heijastus myös tehokkaampaan työajan käyttöön. Karkeasti voisi arvioida, että perinteiseen käyntiin kuluu 1,5 h aikaa vastaanotolla vietetyn ajan lisäksi mm. matkoihin, joten Digiklinikan myötä lahjoitamme jokaiselle kävijälle tuon verran aikaa lisää perheelle, työlle ja muuhun vapaa-aikaan.

Blogitekstin on kirjoittanut Mehiläisen sähköisen liiketoiminnan johtaja Ossi Laukkanen, joka uskoo terveydenhuollon uusien palvelukanavien sujuvoittavan asiointia ja tuovan helpotusta ajankäyttöön.

Jatka keskustelua blogin aiheesta Mehiläisen Twitterissä , Facebookissa  tai LinkedInissä !

Digiklinikka-palvelu tukemassa työterveysasiakkaita

Jo yli 9000 työnantajaa on ottanut käyttöönsä Mehiläisen tarjoaman Digiklinikka-palvelun osana työterveyssopimustaan. Nämä asiakasyritykset työllistävät hieman reilu 114 000 työntekijää, joista noin 10% on rekisteröityneitä OmaMehiläinen-sovelluksen käyttäjiä.