Solutoksen ja Mehiläisen yhdistymisen synergiahyödyt

Blogi 5.9.2022

Nyt kun elokuun pitenevät illat ja kultaiset auringonsäteet muistuttavat siitä, miten olemme jälleen saapumassa kesän ja syksyn taitekohtaan, ja kesälomalta palattuani työasiat jälleen tulevat ajankohtaisiksi, mieleeni palaa myös toinen merkittävä taitekohta alkukesältä. Tällaisena nimittäin pidän aikaisemmin solutoslaisten psykiatrien liittymistä meidän Mehiläisten joukkoon. Siinä, missä psykiatria on yleislääketieteen jälkeen suurin lääketieteen erikoisala Suomessa, meidän noin 80 psykiatrin joukkomme muodostaa nyt maamme suurimman yksityisen ryhmän, joka tuottaa julkisia psykiatripalveluita. Grandioosien tunnelmien lisäksi tämä tarkoittaa käytännössä myös sitä, että mahdollisuutemme työskennellä joustavasti toiveidemme mukaisesti eri puolilla Suomea ja aikaisempaa monipuolisemmissa tehtävissä paranevat entisestään.

Uusille mehiläisille haluaisin sanoa, että toivottavasti siirtymänne uudelle työnantajalle on tapahtunut yhtä sujuvasti kuin itselläni pari vuotta sitten. Mehiläisen tarjoama oma yhteyshenkilö tuo mukavaa jatkuvuuden tunnetta henkilökohtaisen uran ottaessa elämäntilanteenkin mukaan askeleita eteenpäin. Mielestäni tämän yhteistyösuhteen aktiivisena pitäminen onkin kannattavaa tilanteissa, joissa kysymyksiä tai toiveita mieleen nousee. Toisena suosituksena muistutan vielä kaikkia OmaMehiläinen -appin asentamisesta puhelimeen. Omat kokemukseni siitä ovat olleet positiivisia korona-aikana tarpeeseen tulleen digiklinikan käteväksi toteamisen ja toisaalta sieltä löytyneiden henkilökuntaetujen johdosta. Oma tohtoripromootioreissuni majoitus Tampereen Tornihotellissa esimerkiksi järjestyi yllättävän edullisesti.

Parhaat innovaatiot hyödyttävät kaikkia osapuolia. Luotankin siihen, että pitkän kokemuksen ja vahvan ammattitaidon omaavat aikaisemmat solutoslaiset pystyvät tuomaan jatkossa aikaisemmasta työkulttuuristaan parhaita puolia käytäntöön myös Mehiläisessä. Toisaalta psykiatrian alan huippuosaajien lisääntyminen joukossamme voi jatkossa paremmin mahdollistaa uudenlaisten laajempien toimintakokonaisuuksien, kuten polikliinisten kokonaisratkaisuiden toteuttamisen. Yhdessä etäpalveluiden kanssa tällaiset toimintakokonaisuudet voisivat lisätä hoidon jatkuvuutta ja auttaa meitä tärkeimmässä tavoitteessamme eli laadukkaan psykiatrisen hoidon tarjoamisessa potilaillemme.

Siinä missä jatkuvuus johtaa hyvän hoitosuhteen edellyttämän luottamuksen kehittymiseen potilastyössä, luottamus on varmasti keskiössä myös yhteisen sävelen löytämiseksi tässä meidän, nyt koko Suomen kattavassa, psykiatrien verkostossamme. Vaikka yleisen käsityksen mukaan luottamus pitää aina ansaita, olen kokenut työelämässä hyväksi ohjenuoraksi kuitenkin lähtökohtaisesti aina luottaa kollegoiden ja muiden ammattilaisten ammattitaitoon ja toisaalta yhteiseen tavoitteeseen toimia potilaiden parhaaksi. Ehkäpä tällainen kollegiaalinen luottamus olisi hyvä lähtökohta myös nyt kahden toimintakulttuurin kohdatessakin. Päätänkin tämän kirjoitukseni nyt jo edesmenneen yhdysvaltalaisen kirjailija ja professori Stephen R. Coveyn sanoihin: ”Kun luottamus on suurta, kommunikaatio on helppoa, välitöntä ja tehokasta.”

Blogin kirjoittaja, psykiatrian erikoislääkäri Vesa Paavonen, toimii Mehiläisen psykiatripalveluiden vastuulääkärinä.