Mehiläinen hyvinvointialueiden kumppanina

Blogi 2.9.2022

Pitkään valmisteltu sote-uudistus on vihdoin muuttumassa todeksi ensi vuoden alusta alkaen, kun kunnat perusterveydenhuollon järjestäjinä ja sairaanhoitopiirit erikoissairaanhoidon järjestäjinä lakkaavat olemasta (Helsinkiä ja HUSia lukuun ottamatta) ja vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy uusille hyvinvointialueille 1.1.2023. Mitä vaikutuksia tällä on psykiatrian ostopalveluliiketoimintaan, Mehiläiselle ja psykiatreille?

Mehiläisen hyvinvointialueiden asiakkuusjohtaja Antti Puranen hienosti summaa, että ”uusilla hyvinvointialueilla (HVA) on vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhteensovittamisesta vaikuttaviksi kokonaisuuksiksi. Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, palveluiden saatavuuden parantaminen sekä kustannusten kasvun hillitseminen ovat palveluintegraation keskeisiä tavoitteita ja samalla suomalaisen yhteiskunnan kestokyvyn kannalta kriittisiä asioita tulevaisuudessa. Vaikuttavien, asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottaminen on meille Mehiläisessä ensiarvoista – meillä on elämä tehtävänä.

Uskomme, että tulevilla hyvinvointialueilla kannattaa edistää seuraavia asioita, jotta edellä mainitut tavoitteet voidaan saavuttaa

  1. Monituottajuusmalli ja kuinka se otetaan palvelutuotantojen lähtökohdaksi. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sanoin (StVM 16/2021): Hyvinvointialueilla on tärkeää kehittää oman palvelutuotannon ja yksityiseltä hankittujen palvelujen vertailukelpoisuutta.
  2. Oman palvelutuotannon kustannusten läpinäkyvyys. Hyvinvointialueen itse tuottamien palvelujen kustannusrakenne selvitetään läpikotaisin, jotta yksityisiä ja julkisia palveluntuottajia voidaan vertailla keskenään. Kun tämä periaate on kirjattu palvelustrategiaan, voidaan toiminnan käynnistyessä palvelukohtaisesti valita kokonaisvaltaisesti paras palvelutuotantotapa: ostopalvelu, palveluseteli, oma tuotanto tai näiden yhdistelmä.”

Edellä mainittuja huomioita hyvinvointialueet eivät voi jättää pohtimatta sillä meidän on hyvä ymmärtää, että psykiatrialla lääkäripula on valtava ja tämä ei tule helpottamaan lähivuosina. Mehiläisen tekemän markkinatutkimuksen mukaan psykiatreja, nuorisopsykiatreja ja lastenpsykiatreja tarvitaan tulevaisuudessa vuosittain enemmän kuin nykyisellään valmistuu. Alla olevasta kuvasta voimme nähdä nettomuutoksen deltan tutkimuksessa.

Tutkimuksemme mukaan psykiatrimarkkina on kasvanut 2018–2021 välisenä aikana 12 % vuosittain ja hyvinvointialueuudistuksesta huolimatta kasvun arvioidaan jatkuvan vahvana. Lisäksi tutkimuksemme osoittaa, että psykiatrien halukkuus työskennellä yksityisen sektorin yrityksissä on viime vuosina kasvanut merkittävästi. Tähän yhdistettynä se, että yliopistokaupunkien toimialajohtajien mukaan 1/3 osa psykiatrian alojen viroista on täyttämättä ja syrjäisemmillä alueilla jopa 40–60 %. Ottaen vielä huomioon yllä esitetyt eläköitymismäärät vs. valmistuvien erikoislääkärien määrä, on hyvinvointialueiden haasteellista selvitä mielenterveyspalvelujen tuotantovelvoitteistaan ilman yksityisen sektorin toimijoita. Jatkuvaan dialogiin ja yhteisiin tavoitteisiin perustuva kumppanuus takaa parhaan lopputuloksen.

Mehiläinen toimii jo tälläkin hetkellä vahvassa yhteistyössä hyvinvointialuevalmistelijoiden kanssa, sekä meillä on vahva kokemus kuntien sekä sairaanhoitopiirien kanssa yhdessä toimimisesta. Asiakassopimuksien siirto on aloitettu hyvinvointialueille ja kaikki alueet ovat jo ilmoittaneet, että toimintaan ei ole tulossa muutoksia vuoden alkaessa 1.1.2023. Indikaatiota on sille, että palvelutarpeet tulevat lisääntymään ja yksityisien toimijoiden läsnäoloa tarvitaan jatkossa nykyistä enemmän. Kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden alussa, tulevat organisaatiot olemaan käynnistysvaiheessa edelleen ja tuskin kaikki sopimuksiakaan on saatu ajallaan siirrettyä. Uskon että jopa koko 2023 vuoden ajan hyvinvointialueet tulevat käyttämään paljon aikaa toiminnan stabilisoimiseen ja tilanteen kartoittamiseen.

Tulevaisuus näyttää meille mehiläisille siis oikein valoisalta. Näkyvissä on yhteiskunnallisia muutoksia ja jollain aikavälillä myös psykiatrialla, mutta tällä hetkellä muutokset näyttävät olevan meille oikein positiivisia.

Blogitekstin kirjoittaja Josef Fakeh toimii julkisissa terveyspalveluissa erikoissairaanhoidon lääkäripalvelujen johtajana. Koulutukseltaan hän on tuotantotalouden insinööri ja työskennellyt Mehiläisen palveluksessa 2011 vuodesta lähtien erilaisissa asiantuntijatehtävissä.