Oikeudenmukaisuus tärkeä terveydenhuollon laatukriteeri

Blogi 17.10.2019

Yksi terveydenhuollon kuudesta laadun osa-alueesta on oikeudenmukaisuus. Oikeudenmukaisuus tarkoittaa terveydenhuoltoa, jossa saatavuus, hoito ja hoitotulokset riippuvat vain potilaan hoidon tarpeesta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi osana julkista terveysasemaverkostoa toimivilla Mehiläisen Oma Lääkärisi -asemilla lisäämme terveydenhuoltopalveluja heidän kohdallaan, joilla on suurempia terveydenhuoltotarpeita. Ja kääntäen, kaikki saavat samat terveydenhuoltopalvelut, jos terveysvaatimukset ovat samat.

Tarjoamme Oma Lääkärisi -asemilla potilaillemme laadukasta hoitoa. Oikeudenmukaisuuden saavuttamiseksi olemme laatineet hoitopolkuja suurimmille potilasryhmille, kuten Diabetes, Astma ja Sepelvaltimotauti. Käytännön työtä on tukemassa sähköiset työkalut, joissa valmiiden fraasien ja hoito-ohjeiden avulla taataan jokaiselle potilaille yhteneväinen korkealaatuinen, mutta silti yksilöllinen, hoito. Pyrimme tilanteeseen, jossa hoitopolku on samanlainen riippumatta siitä, keneen tai koska potilas on yhteydessä.

Yhdessä potilaan kanssa laadittu hoitosuunnitelma auttaa tavoitteiden saavuttamisessa ja selkeyttää jatkohoitoa. Potilaalla on vastaanotolta lähtiessään kirjalliset ohjeet siitä, miten hänen tulee toimia sekä koska ja miten seuraava kontrolli suoritetaan. Tämä parantaa hoitomyöntyvyyttä ja vähentää riskiä pudota pois hoidon piiristä.

Terveyserojen supistaminen tavoitteena

Väestöryhmien terveyserojen supistaminen on ollut yksi suomalaisen sosiaali- ja terveyspolitiikan tärkeimpiä tavoitteita. Siitä huolimatta erot ovat jatkuvasti kasvaneet. Sosiaaliset tekijät määrittelevät terveyttä, esim. vähävarainen mies kuolee suomessa 9 vuotta aikaisemmin kuin hyvin toimeentuleva mies.

Alimpien tuloryhmien väestö aiheuttaa merkittävästi enemmän erikoissairaanhoidon ja päivystyksen kustannuksia. Avohoidon palveluita he taas käyttävät muita vähemmän. Tilanne on nurinkurinen, huono-osaiset eivät osaa käyttää ja hyötyä terveys- ja lääkäriasemien edullisista sairauksia ehkäisevistä palveluista, ja päätyvät käyttämään kallista päivystystä ja erikoissairaanhoitoa.

Oma Lääkärisi -asemilla etsimmekin aktiivisesti päivystyksen suukuluttajia, huonossa hoitotasapainossa olevia tai hoidon piiristä pudonneita potilaita, tulotasosta riippumatta, ja tarjoamme heille joko normaaleja tai helposti lähestyttävän omahoitajan tehostettuja palveluita.

Vähävaraisuus on oma yksittäinen riskitekijä moniin sairauksiin, esim. sydän ja verisuonitautien riski kasvaa 17 %. Monella on etenkin alkuvuodesta vaikea saada rahat riittämään lääkkeisiin, ennen kuin lääkekatto täyttyy.

Henkilökunnan koulutuksissa painotamme tarkistamaan, onko potilas oikeutettu tukiin terveydentilansa takia, esim. lääkekorvaukset tai eläkkeensaajan hoitotuki. Tarvittaessa ohjamme potilaan sosiaalityöntekijän vastaanotolle.

Merkittävät muutokset terveyserojen kaventamiseksi vaatisivat poliittista tahtoa ja päätöksenteko. Sitä odotellessa on tärkeää, että meistä jokainen terveydenhuollossa työskentelevä ottaa tämänkin laatuindikaattorin huomioon arkityössään.

Blogitekstin on kirjoittanut Mehiläisen ulkoistettujen terveysasemien johtava lääkäri Patrik Währn.