Lääkkeiden turvallinen käyttö – Mitkä seikat tulee aina huomioida?

Blogi 16.9.2022

Maailman potilasturvallisuuspäivää vietetään lauantaina 17. syyskuuta. Potilasturvallisuuspäivä on maailman terveysjärjestö WHO:n ympäri maailmaa vietettävä teemapäivä, jonka tarkoituksena on muistuttaa potilasturvallisuuden tärkeydestä. Tänä vuonna maailman potilasturvallisuuspäivän teemana on lääkehoidon turvallisuus.

Lääkehoito koskettaa meitä kaikkia jossain vaiheessa elämäämme. Siksi on tärkeää varmistaa, että lääkkeitä käytetään turvallisesti. Joskus lääkkeet voivat aiheuttaa haittaa, vaikka niiden tarkoitus on hoitaa tai ehkäistä sairauksia. Näitä haittoja voi ehkäistä varmistamalla, että kaikki käytetyt lääkkeet sopivat yhteen ja otetaan oikein.

Tärkeä osa turvallista lääkehoitoa on lääkkeiden yhteisvaikutusten huomioiminen. Nämä eivät koske pelkkiä reseptilääkkeitä vaan myös apteekin itsehoidon “käsikauppalääkkeitä”, joilla on yhteisvaikutuksia samaan tapaan kuin reseptilääkkeilläkin. Myös muut valmisteet, kuten rohdosvalmisteet, luontaistuotteet, kivennäisaineet, ravintolisät ja vitamiinit voivat vaikuttaa käytössä olevan lääkkeen tehoon tai turvallisuuteen. Uusia valmisteita ei pidä ottaa käyttöön ennen varmistusta siitä, että ne sopivat yhteen käytössä olevien lääkkeiden kanssa.

Oman lääkehoidon turvallisuuden varmistamisessa tärkeää on myös lääkkeen ottaminen oikein. Joskus esimerkiksi lääketablettia voi olla vaikeaa nielaista, jolloin tabletin puolittaminen tai murskaaminen voisi helpottaa lääkkeen ottamista. Tablettia ei saa kuitenkaan ruveta puolittamaan tai murskaamaan ilman asiantuntijan varmistusta, koska se voi tehdä lääkkeen tehottomaksi. Lääkkeen ottoon vesi on paras juoma, sillä mehut ja maito voivat heikentää joidenkin lääkkeiden tehoa.

Lääkkeen oikeasta käytöstä ja yhteisvaikutusten huomioimisesta huolimatta lääkkeillä voi silti olla haittavaikutuksia. Joskus lääkettä käyttäessä voi myös herätä epäilys, ettei lääke tehoa kuten sen kuuluisi. Lääkehoitoon liittyvistä huolista ja ajatuksista onkin aina tärkeää kertoa hoitavalle lääkärille. Myös uuden lääkkeen käytön aloituksen yhteydessä on tärkeää varmistaa lääkäriltä, mitä vaikutuksia lääkkeellä pitäisi olla ja voiko lääke aiheuttaa haittavaikutuksia. Lääkäreiden lisäksi myös farmaseutit ja proviisorit neuvovat lääkkeen käytössä ja kertovat odotettavissa olevista vaikutuksista. Lääkkeen käyttöä ei pidä koskaan lopettaa tai muuttaa omin päin vaan aina yhdessä hoitavan lääkärin kanssa sopien.

Muista siis aina varmistaa, että lääkehoitosi on turvallista. Varmista, että kaikki käyttämäsi valmisteet sopivat yhteen keskenään, käytät lääkkeitä oikein ja tiedät, minkälaisia vaikutuksia lääkkeen käytöstä on odotettavissa. Kun asioit lääkärin tai hoitajan vastaanotolla, muualla terveydenhuollossa tai apteekissa, muista aina kertoa kaikki käyttämäsi lääkkeet ja muut yllä luetellut valmisteet lääkärille, hoitajalle, farmaseutille tai muulle terveydenhuollon ammattilaiselle, jonka kanssa asioit.

Vaikka potilasturvallisuuden teemapäivää vietetään nyt syyskuussa, turvallisen lääkehoidon päivä on vuoden jokaisena päivänä. Turvallista syksyä!

Blogin kirjoittajat, farmaseutit Kaarlo Lekander ja Niina Laine, toimivat Mehiläisessä pääosin yksityisten terveyspalveluiden eri toiminnoissa ja tukevat myös muita toimialoja aina tarvittaessa.


Asiakas- ja potilasturvallisuus on Mehiläisessä kaiken hoivan ja hoidon lähtökohta. Se on tärkeä osa laatu- ja vastuullisuustyötämme, jota seuraamme ja kehitämme jatkuvasti. Asiakas- ja potilasturvallisuutta seurataan Mehiläisen laatumittaristossa usealla mittarilla. Seuraamme muun muassa Mehiläisessä toi­mivien lääkäreiden määräämien PKV-lääkkeiden määriä, antibioottien vastuullista käyttöä sekä leikkaustiimien tarkistuslistojen käyttöä. Sosiaalipalveluissa seuraamme turvallisuutta yh­tenä laatuindeksin osa-alueena. Mehiläisen asiakas- ja potilasturvallisuus on erinomaisella tasolla ja jatkamme pitkäjänteistä ja tinkimätöntä työtämme sen parissa.