Hyvinvointisovellus lisää työterveyden vaikuttavuutta

Blogi 15.9.2017

Tulevaisuudessa on entistä tärkeämpää tarjota yksilöllistä apua elämäntapamuutoksen tekemiseksi silloin, kun ensimmäiset hiljaiset signaalit ovat jo huomattavissa. Mehiläinen aloittaakin tämän ajatuksen inspiroimana mielenkiintoisen pilottiyhteistyön hyvinvointisovellus YOU-Appin  taustayhtiön Fifth Corner Inc:n kanssa. Pilotin tavoitteena on kehittää yksilöllisiin tarpeisiin soveltuva malli, joka auttaa käyttäjiä tekemään pieniä muutoksia elämänlaadun ja hyvinvoinnin parantamiseksi.

Tukea työntekijöiden työkyvyn parantamiseksi

Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon malli on murroksessa. On tärkeää muistaa taustalla oleva tarve toiminnan tehostamiseksi ja ennen kaikkea työterveyden vaikuttavuuden parantamiseksi. Kun tarkastelee työterveyslakia, on selvää, että työterveyshuollolle on asetettu tavoite ja velvollisuus toimia ennaltaehkäisevästi tukeakseen työntekijöiden työkykyä.

Erityisen tärkeää on auttaa työntekijöitä ottamaan yksilönä vastuu oman muutoksen tekemisestä jo silloin, kun vasta ensimmäiset heikot signaalit ilmaantuvat eikä työkykyä ole vielä menetetty. Tässä YOU-app ja Fifth Corner Inc. ovat vakuuttaneet meidät olevansa potentiaalinen ratkaisu ja yhteistyökumppani. Syksyn aikana toteutettavaan hankkeeseen osallistuu kaksi huippuasiantuntijoista koostuvaa ennakkoluulotonta pilottiyritystä.

Perinteisessä työterveyshuollossa ennaltaehkäisyn keinoina ovat olleet lähinnä vaikuttaminen työympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen. Niitä on tehty erilaisten työpaikkaselvitysten kautta ja terveystarkastuksten kuten työhöntulotarkastusten avulla. Suomalaisen työn rakenteen muututtua radikaalisti, vuonna 1972 työterveyslain kirjoittamisen jälkeen, uusia keinoja on löydetty korkeintaan tyydyttävästi.

Reaktiivisesta toiminnasta olemassa jo näyttöä

2010-luvulla ollaan löydetty lupaavia näyttöjä reaktiivisen toiminnan vaikuttavuudesta työterveysyhteistyössä. Hyvänä esimerkkinä on Mehiläisen ja VTT:n tutkimus  työterveyshuollon toiminnanohjausmallien ja -palveluiden vaikutuksesta Mehiläisen yritysasiakkaiden sairauspoissaoloihin ja kustannustehokkuuteen.

Hälytysjärjestelmät ja toiminnan tehokas ohjaaminen nykyisellään on viritetty tukemaan työkyvyttömyysriskien tunnistusta sairauspoissaoloista ja tehokasta työhönpaluuprosessia. Jotta päästään vaikuttamaan sairauspoissaolojen syntymiseen, tarvitaan aiempaa varhaisempien signaalien tunnistusta ja ennen kaikkea työkaluja ja toimintamalleja signaaleihin reagoimiseen.

Työterveyskyselyt ovat yleistyneet työterveysyhteistyössä terveystarkastusten kohdentamisen apuna ja enenevissä määrin myös jatkuvan läpileikkaavan terveyskartoituksen työkaluna. Kyselyiden tämän hetken arvokkain tuote on kertyvä data. Perinteisillä aloilla edelleen fyysiset terveystarkastukset pitävät pintansa ja yleisellä terveysvalistuksella on toki oma paikkansa.

Lue lisää: Digiklinikka työterveydessä = järkevää ja tarvelähtöistä

Digitaaliset ratkaisut ennaltaehkäisyn tukena

Suurin puute perinteisten kyselyiden tai terveystarkastusten pohjalta syntyneiden terveysmuutosten seurannassa tai toteutumisessa on, ettei asiantuntija pysty seuraamaan muutosta. Ratkaisun pitäisi siis olla digitaalinen, jotta malli skaalautuisi tehokkaasti ja tuki elämäntapamuutoksiin olisi aina saatavilla.

Digitaalisuus ei saa tarkoittaa vain uutta mobiilisovellusta. Digitaalisuudesta tulee puhua monikanavaisena ratkaisuna, jotta skaalautuvuus ei toteudu vain tehokkuus mielessä. Digitaalisuuden tulee toteutua myös käyttömahdollisuus mielessä. Tavoitteen lisäksi digitaalisessa ulottuvuudessa varmistetaan tasalaatuisuus ja dataan perustuva personointi. Sen vaikutus terveyden edistämiseen on erittäin keskeistä. Mehiläisen ja YOU-appin taustayhtiö Fifth Corner Inc:n pilotin tavoitteena on löytää ja todentaa skaalautuva ja personoitu malli, joka auttaa yksilöitä kestävässä elämäntapamuutoksessa. Tämä tapahtuu hyvinvointiá ja elämänlaatua edistävien pikkutekojen kautta.

Uskomme, että yksi ratkaiseva tekijä ennaltaehkäisyn onnistumisen kannalta on auttaa yksilöitä ottamaan vastuu muutoksen tekemisestä ensimmäisten signaalien ilmestyttyä. Ne hiljaiset signaalit löytyvät jo nyt perinteisen työterveyskysely datasta.

Pilotin aikana keskitytään yhdistämään jo hyväksi arvioitu, YOU-appin taustalla toimiva malli ja sisältö työterveyskyselyiden tuottamaan tietoon personoidun elämäntapamuutosohjelman luomiseksi. Mallin toimivuuden ja vaikuttavuuden todentamiseksi luomme tarveperusteisia ryhmiä, joista osalle luodaan pelkästään digitaalista sisältöä, osa taas saa virtuaalivalmentajan ohjelman tueksi ja osalle ei tarjota uutta palvelua lainkaan.

Odotamme innolla yhteistyötä Fifth Corner Inc.;n kanssa. He ovat vakuuttaneet meidät huipputiimillään sekä tieteeseen perustuvalla ratkaisullaan. Itse jo YOU-appia käyttäneenä uskon, että palvelu imaisee käyttäjät mukaansa.

Ossi Laukkanen

Blogitekstin on kirjoittanut Mehiläisen sähköisen liiketoiminnan johtaja Ossi Laukkanen. Ossin mielestä hiljaisten signaalien kuuntelu on tärkeää silloin, kun halutaan kehittää työterveyspalveluita entistä ennakoivampaan suuntaan.

Jatka keskustelua Mehiläisen Facebookissa , Twitterissä  ja LinkedInissä !