Haastattelussa Sosterin perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja Mari Teittinen

Blogi 2.12.2022

Mari Teittinen toimii vielä vuoden 2022 loppuun Sosterin eli Itä-Savon sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon tulosaluejohtajana. Hyvinvointialueuudistuksen myötä tehtävä tulee muuttumaan. Sairaanhoitajan pohjakoulutuksen lisäksi Mari on hankkinut lisäkoulutusta muun muassa johtamisesta ja palvelutuotannonohjauksesta. Mari asuu perheensä kanssa Varkaudessa ja käy töissä Savonlinnan suunnalla, joskin osa työstä on mahdollista hoitaa myös etätyönä.

Mielenterveyden ja päihde- ja riippuvuuksien perus- ja eritystason palvelut on 2021 yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka koordinointi vastuu on perusterveydenhuollon tulosalueella. Tavoitteena on ollut, että perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen yhteistyö olisi mielenterveys- ja päihdepalvelukokonaisuudessa mahdollisimman sujuvaa ja potilaiden kannalta selkeää. Erityisesti tämä näkyy matalampana konsultaatiokynnyksenä, potilaskohtaisen yhteistyön tiivistymisenä ja yhteisesti jaettuina hoitotavoitteina. Alueen sisäisen yhteistyön lisäksi yhteistyötä tehdään myös Etelä-Savon ja Pohjois-Savon toimijoiden kanssa.

- Yhteenvetona uudistuksesta voidaan todeta, että alueen miepä-palvelutuotanto on tänään sujuvampaa ja meillä on paremmat edellytykset tunnistaa palvelutuotannonpullon kauloja sekä muita käytännön kehittämiskohteita, Mari toteaa.

Osana Sosterin miepä-palveluja avopsykiatrian lääkäripalvelut tuotetaan palvelukumppanuus-yhteistyönä Mehiläisen toimesta. Yhteistyö jatkuu vuoden vaihteen jälkeen hyvinvointialueen kanssa. Yhteistyössä Sosteri on kokonaisvastuullinen palvelutuottaja tarjoten siihen hoito- ja muun henkilökunnan, toimitilat, tietojärjestelmät sekä muut tarvittavat koneet ja laitteet. Mehiläinen tarjoaa avopsykiatrian tarvitseman lääkärikapasiteetin vastaten sen määrällisestä ja laadullisesta riittävyydestä. Yhteistyö alkoi Solutos Oy:n kanssa vuonna 2019 ja siirtyi liiketoiminta kaupan myötä Mehiläisen tuotettavaksi.

Marin mukaan palvelukumppanuus-yhteistyö on ollut erittäin sujuvaa sekä aikaisemman yrityksen että Mehiläisen tuottamana. Vaikka yhteistyö koetaan onnistuneeksi, on palvelukumppanuudessa kyse julkisen ja yksityisen organisaation välisestä uudenlaisesta yhteistyöstä, jossa hallintokulttuurien eroavaisuudet voivat aiheuttaa lisätarvetta yhteensovittaa näkemyksiä.

- Tämän palvelukumppanuuden osalta haasteita on ollut todella vähän ja ne ovat olleet helposti ratkaistavissa. Olemme voineet käydä avointa keskustelua palvelutuotannon toteuttamisesta ja kaikista asioista voin voitu sopia hyvässä hengessä, Mari painottaa.

- Potilaiden palvelutarve on ollut molempien osapuolten ensisijainen kiinnostuksen kohde ja olemme käyttäneet paljon aikaa sen pohtimiseen, miten palvelutuotanto on koostettu asiakkaidemme ympärille, hän jatkaa.

Yhteistyötä on tuettu Pirkko-toiminnanohjausjärjestelmällä.

Palvelukumppanuuden erona perinteiseen vuokralääkäritoimintaan Mari nostaa esille yhteisen kehittämistoiminnan, jossa toteutuu kaikkia toimijoita koskeva koulutuksellinen ja konsultatiivinen työskentelyote. Mehiläisen lääkäreiden aktiivinen osallistuminen kehittämiseen saa Marilta kiitosta.

Itä-Savon ja Etelä-Savon alueellinen yhteistyö hyvinvointialueen muodossa alkaa vuoden 2023 alussa.

- Hyvinvointialueiden talouteen liittyvät haasteet pakottavat ja kannustavat alueita hakemaan tehokkaampia ja samalla vaikuttavampia tapoja tuottaa palveluja. Alueiden mielenterveyspalvelut yhdistyvät ja se tuo uusia mahdollisuuksia palvelujärjestelmän suunnitteluun ja ohjaamiseen. Paikallisesti palvelutarpeet säilyvät samankaltaisena, joten asiakkaiden kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen ei juurikaan ole tulossa muutosta. Alueellisen yhteistyön merkittävin lisäarvo on koulutus- ja kehittämistoiminnan voimavarojen lisääntyminen ja siten uusien näkökulmien mukaan saaminen kehittämiseen. Alueellisesti yhteinen potilaskertomusjärjestelmä ja tiedolla johtamista tukevien järjestelmien kehittäminen mahdollistavat alueellisen johtamisjärjestelmän uudistamisen – siksi suhtaudun hyvinvoinitialueuudistukseen ehdottomasti positiivisella miellä, toteaa Mari lopuksi.

Haastateltava on Itä-Savon sairaanhoitopiiri - Sosterin perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja Mari Teittinen. Haastattelijana toimi Mehiläisen Resurssipäällikkö Suvi Ambrusin.