Arjen uusi ystävä – Nuorinainen.fi

Blogi 17.1.2018

Nuori nainen elää hämmentävää aikaa. Kysymyksiä voi risteillä päässä useitakin. Miten ylläpidän hyvinvointiani? Mitä teen, kun väsyttää ja mieli on maassa? Millaista liikuntaa tulisi harrastaa arjen lomassa? Milloin on oikea aika käydä gynekologilla?

Muun muassa näitä kysymyksiä pohdin erityisesti tänä syksynä, kun Markkinoinnin ja viestinnän luovat ratkaisut -kurssilla vastasin Mehiläisen toimeksiantoon opiskelijaryhmäni kanssa. Tarkoituksena oli miettiä erityisesti nuoren naisen näkökulmasta, miten Mehiläisen markkinointiviestintää voisi tehdä uudella tavalla., esimerkiksi videoiden muodossa. Kuinka tavoittaa nuoret naiset Instagramissa? Miten kehittää Nuorinainen.fi -sivustoa entistä enemmän kohderyhmälleen sopivaksi? Itse pääsin oman ryhmäni kanssa toteuttamaan toimeksiantoa Nuorinainen.fi-verkkosivuston kehittämiseen liittyen.

Itsekin osa kohderyhmää

Aloittaessani toimeksiantoa en ollut kuullutkaan Mehiläisen Nuorinainen.fi -sivustosta. Projektin oli tarkoitus antaa uutta näkökulmaa nuorten naisten asiakassegmentin tavoittamiseksi ja siten myös mahdollisesti keinoja markkinaosuuden kasvattamiseksi. Kurssimme opiskelijat ovat suurimmaksi osaksi itsekin juuri nuorten naisten kohderyhmää. Uskon, että ajatuksemme täydensi omien kokemustemme kautta ajatusta siitä, mitä nuori nainen kaipaa Mehiläisen palveluilta.

Aiheeseen syventyessäni oli hienoa huomata, miten Mehiläinen haluaa auttaa ja ohjata nuoria naisia hankalissakin kysymyksissä. Vaikka lääkäriin ei tarvitsisikaan mennä, moni asia oman terveyden tai hyvinvoinnin suhteen saattaa mietityttää. Verkkosivuilta löytyi suuri määrä asiantuntijoiden jakamaa tietoa seksuaalisuudesta, ihonhoidosta, ruokavalioista ja liikkumisesta, mielen jaksamisesta, arjen suorittamisesta sekä esimerkiksi päänsärystä.

Pohdimme erityisesti, miten kohderyhmä löytäisi sisällön pariin parhaiten. Toimeksiannossamme lähdimme leikkimään ajatuksella, että Nuorinainen.fi olisi aivan oma sivustonsa ja siten oma mediansa. Tällä uudella sivustolla olisi paljon rakenteellisia muutoksia sisällön selkiyttämiseksi sekä tuoreita artikkeleja lähes päivittäin sisältönsä mukaan jaoteltuna. Nuori nainen voisi pitää sivustoa osana arkeaan ja lukea hyödyllisiä neuvoja arjen helpottamiseksi.

Nuorinainen.fi

Nuorinainen.fi – nyt ja jatkossa?

On tärkeää, että vinkit, tieto ja tuki ovat sivustolla samaistuttavassa muodossa. Tällöin ajanvaraus on helpompaa ja kynnys ottaa yhteyttä asiantuntijaan matalampi. Mehiläisen jo tähän asti tehdyt sisältöyhteistyöt, esimerkiksi suosittujen bloggaajien ja mediapersoonien kanssa, auttavat nuorta naista hahmottamaan palveluiden sisältöjä. Samalla hän pääsee lukemaan itselle tutun henkilön kokemuksia Mehiläisen palveluista. Näitä sisältöjä ja tarinoita korostettaisiin myös projektimme uudessa, kuvitteellisessa omassa mediassa.

Mehiläisen verkkosivuilta löytyy jo nyt kattavasti tietoa ja kiinnostavaa sisältöä. Projektin aikana mietimme erityisesti rakenteellisia muutoksia, joiden avulla Mehiläinen voisi tavoittaa verkkosisällöillään kunnianhimoisen aseman nuoren naisen ystävänä, tukena ja oppaana päivittäisessä elämässä.

Uskon, että sisältöjen rakenteen muutos, visuaalisen ilmeen viilaus sekä lähes päivittäinen uuden sisällön julkaisu edesauttavat ihmisläheisen ja -lähtöisen kuvan luomista. Nuorinainen.fi voisi hyvinkin toimia nuorille naisille arjen ystävänä. Ystävänä, joka tukee silloin, kun itsellä on epävarma olo eikä tiedä, miten terveyden tai hyvinvoinnin haasteisiin tulisi suhtautua.

Ajatuksia projektin jälkeen

Pidin erityisen paljon siitä, että saimme kurssillemme näin mielenkiintoisen toimeksiannon. On ollut hienoa seurata konsernin toimintaa markkinoinnin ja viestinnän osalta sekä olla mukana sen tukemisessa toimeksiannon kautta.

On palkitsevaa ajatella, että kurssimme aikana luodut ajatukset ja ideat voivat auttaa Mehiläistä kehittämään markkinointiaan nuorten naisten keskuudessa. Vaikka ajatuksemme eivät tulisikaan toteutetuksi sellaisenaan, ne ovat kuitenkin antaneet uudenlaisia näkökulmia.

Kurssi ja projektityö olivat erittäin hyödyllinen läpileikkaus niin työelämään, sen haasteisiin kuin erilaisiin toimintatapoihin. Toimeksiannon avulla oli myös helppoa varmistua siitä, että voisin nähdä itseni juurikin markkinoinnin ja viestinnän alalla.

Aino Kimppa

Blogitekstin kirjoitti Aino Kimppa, joka opiskelee Haaga-Helian Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmassa.

Syksyllä 2017 Haaga-Helian  opiskelijaryhmä toteutti Mehiläisen kanssa yhteistyössä työelämälähtöisen opiskelijaprojektin, jossa keskityttiin erityisesti Mehiläisen brändin vahvistamiseen nuorten naisten kohderyhmän keskuudessa.

Nuorinainen.fi on Mehiläisen sivusto, jossa keskitytään erityisesti nuoria askarruttavia terveys- ja hyvinvointiteemoihin ja kysymyksiin.

Jatka keskustelua blogin aiheesta Mehiläisen Facebookissa , Twitterissä  ja LinkedInissä !