Kysymyksiä ja vastauksia - Eturauhassyöpätutkimus Fin3

Huom! FIN3 -tutkimusaineiston keruu on päättynyt. Kiitos kaikille osallistujille.

Mikä on Eturauhassyöpätutkimus Fin3?

Eturauhassyöpätutkimus Fin3 on Mehiläisen ja Tukholman Karoliinisen instituutin yhteinen tutkimusprojekti, jonka tavoitteena on kehittää eturauhassyövän diagnostiikkaa, jotta syöpä voitaisiin todeta nykyistä aiemmin ja varmemmin.

Miksi eturauhassyöpätutkimusta kehitetään?

Eturauhassyöpä on Suomessa miesten tavallisin syöpä ja johtaa yli 800 kuolemantapaukseen vuosittain. Tällä hetkellä syöpäriskin arvioimiseksi käytetään prostataspesifisen antigeenin (PSA) mittausta verestä. PSA-menetelmällä on kuitenkin puutteita, joiden johdosta aiheutuu paljon vääriä syöpäepäilyjä, turhia lisätutkimuksia ja hoitoja. Toisaalta hoitoa vaativia syöpiä saattaa jäädä myös huomaamatta.

Onko tutkimusta toteutettu muualla ja millaisia tuloksia siitä on saatu?

Tutkimusmenetelmä on kehitetty hiljattain. Kattava, yli 60 000 miestä osallistanut tieteellinen Stockholm3 –tutkimuksen on toteuttanutTukholmassa Karoliinisen instituutin toimesta.

Tutkimustulokset osoittivat, että menetelmä vähensi vääriä syöpäepäilyjä ja turhaa koepalojen ottoa. Tutkimuksen avulla tunnistettiin paremmin hoitoa vaativia syöpiä verrattuna nykyiseen kliiniseen käytäntöön. Vastaavassa Eturauhassyöpätutkimus Fin3 –projektissa selvitetään STHLM3-testin käytettävyyttä Suomessa.

Miten eturauhassyöpätutkimus tehdään?

Tutkimukseen osallistuvat miehet antavat verinäytteen PSA -näytteenoton yhteydessä. Tulosta verrataan PSA –testin tulokseen ja sen perusteella saatuun hoitoon. STHLM3 –testissä tutkitaan proteiinimerkkiaineita ja geenejä sekä yhdistetään tulokset taustatietoihin.

Kuka voi osallistua tutkimukseen?

Kaiken ikäiset miehet, joilta otetaan Mehiläisen näytteenottopisteissä pääkaupunkisedulla, Jyväskylässä, Kouvolassa, Turussa ja Vaasassa verinäyte PSA -mittausta varten. Osallistuminen on vapaaehtoista.

Missä tutkimukseen voi osallistua?

Tutkimukseen on mahdollista osallistua valituissa Mehiläisen näytteenottopisteissä pääkaupunkiseudulla, Jyväskylässä, Kouvolassa, Lahdessa, Turussa ja Vaasassa.

Saako omat tulokset tiedoksi?

Saat tavalliseen tapaan tietoosi PSA –testin tuloksen. STHLM3 -testin tulos puolestaan annetaan tiedoksi tutkimukseen osallistuvalle puolen vuoden sisällä näytteenotosta vain mikäli testi paljastaa syöpäepäilyn.

Eturauhastutkimus Fin3 on ns. retrospektiivinen tutkimus. Se tarkoittaa, että annettua verinäytettä ei tutkita heti, vaan se säilytetään kunnes tutkimuksen osallistuvien määrä on täysi. Tämän jälkeen näytteestä tehdään STHLM3 -testi.

Saako Eturauhassyöpätutkimus Fin3 –projektista tuloksia?

Tieteelliseen tutkimukseen osallistumisesta ei saa useinkaan tietoa henkilökohtaisesti. Sen sijaan tuloksilla saattaa olla suuri merkitys miehille, jotka tulevaisuudessa voivat välttyä syöpädiagnoosilta tai saada parempaa hoitoa. Verkkosivullamme voit seurata työtämme ja lukea raportteja tutkimuksen edetessä.

Onko Eturauhasyöpätutkimus Fin3:n osallistumisessa riskejä?

Tutkimusprojektiin osallistumisen haitat ovat hyvin pieniä lukuun ottamatta mahdollista näytteenoton aiheuttamaa lievää epämukavuutta. Näytteenottoa suorittaa ammattitaitoinen ja kokenut henkilökunta, joka päivittäin ottaa monia näytteitä. Ylimääräisiä käyntejä tai pistoja ei tarvita. Mikäli tutkimuksen toimenpiteestä aiheutuu henkilövahinko, voi korvausta hakea potilasvakuutuksesta.

Saako tutkimukseen osallistumisesta korvauksen?

Osallistuminen ei aiheuta osallistujille kustannuksia, eikä osallistumisesta makseta korvauksia. Mehiläinen ja Karoliininen instituutti vastaavat kustannuksista.

Voinko peruuttaa osallistumiseni tutkimukseen?

Osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Voit kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen, keskeyttää osallistumisen tai peruuttaa suostumuksen syytä ilmoittamatta milloin tahansa tutkimuksen aikana, ilman että se vaikuttaa oikeuteesi saada tarvitsemaasi hoitoa.

Mikäli otat yhteyttä ja haluat päättää osallistumisesi, uusia tietoja tai näytteitä ei kerätä. Siihen mennessä kerätyt näytteet ja tiedot säilytetään, mutta henkilötietosi poistetaan, jolloin tietoja ei voi yhdistää sinuun. Jos haluat päättää tutkimukseen osallistumisen, ota yhteyttä puh. 010 4140112 (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min) tai sähköpostitse Fin3-tutkimus@mehilainen.fi.

Kenellä on pääsy näytteisiin ja tietoihini?

Kaikki Fin3 –projektissa työskentelevät noudattavat salassapitositoumusta. Tutkimustulokset esitetään tilastomuodossa siten, että yksittäistä henkilöä tai hänen tietojaan ei voida tunnistaa.

Ainoastaan tutkijoilla on pääsy kerättyihin tietoihin ja näytteisiin ja silloinkin henkilötietojen poistamisen jälkeen. Nimi ja henkilötunnus eivät siis ole mukana tutkimusten tekovaiheessa. Tutkijat, joilla on pääsy aineistoon noudattavat Mehiläisen lääketieteellisen johdon sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan hyväksymää tutkimussuunnitelmaa. Näytteet hävitetään tutkimuksen valmistuttua.

Tutkimusrekisteristä on laadittu henkilötietolain mukainen rekisteriseloste, jonka saat halutessasi nähtäväksi. Rekisteri säilytetään Mehiläisessä osoitteessa Pohjoinen Hesperiankatu 17C, 00260 Helsinki, puh. 010 4140112 (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min).

Eturauhassyöpätutkimus Fin3 on Helsingin sairaanhoitopiirin koordinoivan eettisen toimikunnan hyväksymä [HUS/1777/2017].

Mistä saan lisätietoa Fin3 –tutkimuksesta?

Verkkosivullamme  voit seurata työtämme ja lukea raportteja tutkimuksesta sen edetessä.

Voit soittaa Fin3 –tutkijoille, p. 010 414 0112 (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min) tai olla sähköpostitse yhteydessä Fin3-tutkimus@mehilainen.fi

Vastaavalta tutkijalta: Kristina Hotakainen, dosentti, erikoislääkäri, p. 050 4904181, kristina.hotakainen@mehilainen.fi

Tutkimuslääkäriltä: Henrikki Santti, LT, urologian erikoislääkäri, p. 010 414 0112 (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min), henrikki.santti@mehilainen.fi