Fysioterapiasta apua purentaelimistön toimintahäiriöön

Purentaelimistön toimintahäiriö on yhteisnimitys leukanivelten, puremalihasten, hampaiston ja niihin läheisesti liittyvien kudosten sairaus- ja kiputiloille sekä toimintahäiriöille. Näistä käytetään usein yleisnimitystä TMD, joka tulee englannin kielen sanoista temporomandibular disorders.

Tyypillisesti purentaelimistön toimintahäiriöt jaotellaan kolmeen pääryhmään oireen pääsyyn perusteella; lihasperäiset, nivelperäiset ja näiden yhdistelmistä muodostuvat toimintahäiriöt.

Purentaelimistön toimintahäiriö on yleinen vaiva, sillä aikuisväestössä oireiden esiintyvyys vaihtelee jopa 25–50 prosentin välillä. Tästä huolimatta hoidon tarve on kuitenkin selvästi pienempi, noin 3–11 prosenttia. Usein ongelman selkiyttäminen ja itsehoidon ohjaaminen potilaalle riittää.

Varaa aika fysioterapeutille

Purentaelimistön toimintahäiriön oireet

  • Kipua, jännitystä tai kireyttä purentalihaksissa
  • Kipua leukanivelissä tai vaikeuksia ja ongelmia suun avaamisessa
  • Leuan liikkeiden epätasaisuus ja äänet, kuten naksuminen tai lonksuminen
  • Kipua suussa ja hampaistossa, kasvojen alueella ja korvissa
  • Päänsärky, erityisesti aamupäänsärky
  • Kaulan alueen oireet: kipu ja palan tunne kurkussa tai äänen käheys

Purentaelimistön toimintahäiriön hoito

Purentaelimistön toimintahäiriöiden hoitaminen on parhaimmillaan moniammatillista tiimityötä, jossa hammaslääkärit , suuhygienistit , lääkärit ja fysioterapeutit tekevät yhteistyötä. Mehiläisessä Hammas Mehiläinen ja lääkärikeskukset hoitavat potilaita yhteistyössä, jolloin myös saavutetaan potilaan kannalta parhaat tulokset.

Varaa aika fysioterapeutille

Toimintahäiriön pääasiallisesta lähteestä riippuen hammaslääkärin tai fysioterapeutin rooli saattaa korostua, mutta purentaelimistön toimintahäiriön hoidossa saadaan todennäköisesti paras vaikutus yhdistelemällä erilaisia hoitomuotoja, esim. purentakiskot ja purennan tasapainottaminen, lääkehoidot kivunhoitona, fysioterapia, sillä usein oireiden taustalla on monien tekijöiden yhdistelmä.

Fysioterapia purentaelimistön toimintahäiriön hoidossa

Laadukkaan fysioterapian lähtökohtana on aina huolellinen fysioterapeuttinen tutkiminen, jonka perusteella suunnitellaan jatkotoimenpiteet. Purentaelinoireisen potilaan fysioterapian tavoitteina on lievittää kipua, normalisoida leukanivelten ja purentalihasten toimintaa sekä varmistaa leukanivelten, purentalihasten, kaularangan sekä niskan lihasten hyvä yhteistoiminta.

Kivun hoidossa voidaan hyödyntää esim. TENS-sähkökipuhoitoa ja akupunktiota mutta tutkimusten ja katsausten valossa purentaelimistön manuaalinen terapia näyttäisi olevan suositeltava fysioterapeuttinen hoitomenetelmä purentaelimistön toimintahäiriön hoidossa.

Purentaelimistön toimintahäiriöstä kärsivän potilaan hoidossa on syytä myös tarvittaessa puuttua niskahartiaseudun asento- ja liikehallintaan, lihastasapainoon ja liikehäiriöihin, koska niskan ja purentaelimistön toiminnan ja toimintahäiriöiden välillä on toiminnallinen yhteys.

Varaa aika fysioterapeutille

joulukuu 2022viikko 49